PL EN


2018 | 525 | 132-141
Article title

Kryterium płci w modelowaniu procesów budowania satysfakcji klienta

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule podjęta została ocena zasadności prowadzenia modelowania procesów powstawania satysfakcji klienta przy podziale respondentów według najbardziej podstawowego kryterium, jakim jest kryterium płci. W tym celu, przy wykorzystaniu metody modelowania ścieżkowego PLS, opracowane zostały trzy modele obrazujące wpływ wybranych zmiennych na wynikowy poziom satysfakcji klienta określonego przedsiębiorstwa – jeden dla klientów łącznie oraz dwa dla przypadków pogrupowanych według płci respondenta. W modelach tych wykazano istnienie statystycznie istotnych różnic we wpływie kolejnych badanych obszarów na wynikowe zadowolenie, dotyczących między innymi oceny asortymentu podmiotu, jego lokalizacji czy podejmowanych działań promocyjnych, tym samym zaś znaczących różnic w przebiegu procesu powstawania satysfakcji w obu grupach.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0526f82d-eaa1-4914-a2fc-ae9fb10c514c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.