Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 3 (85) | 15-22

Article title

Filmy Reżysera Życia o problemach polskiej młodzieży jako przykład uczenia i wychowywania za pośrednictwem serwisu YouTube

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rola mediów społecznościowych w codziennym życiu staje się coraz większa. Pozwala to na wykorzystanie nowych mediów do celów wychowawczych i edukacyjnych. Tak działa Daniel Rusin, youtuber znany w sieci jako Reżyser Życia. Jego filmy uczą i kształtują postawy. Nauczyciele puszczają je podczas lekcji wychowawczych w szkole. Filmy mają miliony wyświetleń i są często komentowane zarówno w internecie, jak i w mediach tradycyjnych. Celem artykułu było pokazanie, że nowe media mogą pełnić funkcję wychowawczą, a zaangażowanie w projekty edukacyjne popularnych wśród nastolatków youtuberów, blogerów, artystów młodego pokolenia może być dla młodzieży inspiracją, wpływać pozytywnie na ich postawy społeczne oraz zmuszać do refleksji nad wartościami. Autorka na początku artykułu wyjaśnia rolę mediów społecznościowych w kształtowaniu świadomości społeczeństwa, a następnie poprzez analizę zawartości poddaje badaniom wybrane filmy z kanału Reżyser Życia. Materiały te dotyczą problemów współczesnych nastolatków i zostały opublikowane od lutego 2019 roku do lutego 2020 roku w serwisie YouTube.

Journal

Year

Issue

Pages

15-22

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski

References

 • Andrzejczak, A. (b.d.). Edutainment w edukacji. Pobrano 20 czerwca 2020 z https://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/files/document/875bfb51dbd183dd1ff07869634cb7b11264674053.pdf
 • Błaszkiewicz, K. (2019, 9 sierpnia). Reżyser Życia i "Nastolatka w ciąży". Film wstrząsnął internautami. https://kobieta.wp.pl/rezyser-zycia-i-nastolatka-w-ciazy-film-wstrzasnal-internautami-6411605015132289a
 • GUS. (2019). Rocznik Demograficzny 2019. Główny Urząd Statystyczny.
 • Kamiński, Ł. (2018). Nowe media w procesie kształtowania tożsamości. Progress, 4, 48-55. https://doi.org/10.4467/25439928PS.18.017.9004
 • Kurek, M. i Maciaszczyk, S. (2012). Media społecznościowe - let's face them. Języki Obce w Szkole, 3, 69-72. http://jows.pl/sites/default/files/Maciaszczyk_03_0.pdf
 • Maj, A. (2013). Analiza treści. W: M. Makowska (red.), Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów (s. 127-147). Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Makaruk, K., Włodarczyk, J. i Skoneczna, P. (2019). Problematyczne używanie internetu przez młodzież. Raport z badań. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
 • Malinowska-Cieślik, M. (2015). Cyberprzemoc. W: J. Mazur (red.), Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014 (s. 212-219). Instytut Matki i Dziecka.
 • McLuhan, M. (2004). Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 • Michniuk, A. (2014). YouTube - YouLearn. Nauka przez Youtube? e-mentor, 4(56), 37-43. http://dx.doi.org/10.15219/em56.1122
 • Morbitzer, J. (2014). O wychowaniu w świecie nowych mediów - zarys problematyki. Labor et Educatio, 2, 119-143. https://www.ejournals.eu/Labor-et-Educatio/2014/2-2014/art/9344/
 • NASK. (2020). Raport "Nastolatki 3.0". https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty/2593,Raport-z-badan-quotNastolatki-30quot-2019.html
 • Piotrowska, A. (2019, 18 marca). Depresja nastolatka. https://zdrowie.pap.pl/psyche/samotnosc-nastolatka
 • Reżyser Życia. (b.d.). Strona główna [kanał YouTube]. Pobrano 5 maja 2020 z https://www.youtube.com/channel/UCvetOZCfJRcSjP80FUtu0gg
 • Reżyser Życia. (2019, 19 lutego). (Nie)widzialna nastoletnia depresja [wideo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=_96_Ck_w_gw
 • Reżyser Życia. (2019, 7 sierpnia). Nastolatka w ciąży [wideo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=4dZ00Ef62n4&vl=pl
 • Reżyser Życia. (2019, 5 września). Szkoła życia [wideo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=hDqz65alvsw
 • Reżyser Życia. (2019, 20 października). Mamo, jestem homo (LGBT short film) [wideo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=kaYdTmCYgxA&t=315s
 • Reżyser Życia. (2020, 23 lutego). Znikające dzieci [wideo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=gAdMVDVWYlQ&t=459s
 • Smahel, D., Machackova, H., Mascheroni, G., Dedkova, L., Staksrud, E., Ólafsson, K., Livingstone, S., i Hasebrink, U. (2020). EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries. London School of Economics and Political Science. https://doi.org/10.21953/lse.47fdeqj01ofo
 • Statystyka. (b.d.). Zamachy samobójcze od 2017 roku. Pobrano 20 kwietnia 2020 z http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/63803,Zamachy-samobojcze-od-2017-roku.html
 • Szpunar, M. (2012). Pokolenie Ctrl+C Ctrl+V. W: J. Morbitzer i E. Musiał (red.), Człowiek, media, edukacja (s. 594-605). Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN. https://www.magdalenaszpunar.com/_publikacje/2012/szpunar.pdf
 • Świerszcz, J. (red.). (2016). Lekcja równości. Materiały dla nauczycieli i nauczycielek. Jak rozmawiać o orientacji seksualnej w szkole i wspierać młodzież. Kampania Przeciw Homofobii. https://kph.org.pl/wp-content/uploads/2016/02/lekcja-materialy-wyd2-www.pdf
 • UNICEF. (2018, 6 września). Połowa nastolatków na świecie doświadcza przemocy rówieśniczej w szkole i jej okolicach. https://www.unicef.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/Polowa-nastolatkow-na-swiecie-doswiadcza-przemocy-rowiesniczej-w-szkole-i-jej-okolicach
 • WHO. (2020, 30 stycznia). Depression. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0529dc8b-8946-4d27-9a7b-c51f6e8082b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.