Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 10 | 143-158

Article title

Działalność Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi w województwie wileńskim w latach 1930-1935

Title variants

EN
The activity of the Communist Party of Western Belarus in Vilnius Voivodeship in the period between 1930-1935

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The purpose of this paper is to explain the activities of the Communist Party of Western Belarus in the Vilnius Voivodeship during the first half of the 1930s. The author’s aim is to show the organization of communists, party platform, as well as practical side of the operations of CPWB and the actions of polish authorities taken towards subversive organization. Another purpose of author is to specify exceptional ethnic and religious mosaic of Vilnius region. The communist party tried to exploit various social and ethnic tensions, which was particularly easy during years of the Great Depression. Nevertheless, against projects of party activists, feelings of most of the regions inhabitants did not radicalize. It was effect of active policy of local authorities, which through constant invigilation and harsh repressions systematically undermined position of the communist movement.

Year

Volume

10

Pages

143-158

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

  • Uniwersytet Zielonogórski

References

  • Garlicki A., Encyklopedia historii Drugiej Rzeczpospolitej, Warszawa 1999.
  • Januszewska – Jurkiewicz J., Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920 –1939, Katowice 2011.
  • Litwiński R., Korpus policji w II Rzeczpospolitej, Lublin 2007.
  • Misiuk, A., Policja Państwowa 1919-1939, Warszawa 1996.
  • Radykalna lewica na ziemiach polskich w latach 1893 – 1938. SDKPiL, KPRP, KPP, pod. red Ryszarda Rauby, Zielona Góra 2009.
  • Reguła A. J., Historia Komunistycznej Partii Polski w świetle faktów i dokumentów, Toruń 1994.
  • Śleszyński W., Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach północno – wschodnich II Rzeczpospolitej, Białystok 2007.
  • Wilno i Województwo Wileńskie. Informator społeczno – gospodarczy i księga adresowa m. Wilna i Województwa Wileńskiego pod. red. Pawła Krasnopolskiego, Wilno 1937.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05318669-640e-4b3c-85c1-ac51519a149e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.