Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 10 | 511-518

Article title

Making Things Visual: Illustrations in Books for Children and Young Adults from the Perspective of Polish Language Education. In the Context of the Review of the Book Odpowiedni dać rzeczy obraz. O genezie ilustracji książkowych by Anita Wincencjusz-Patyna, Wydawnictwo ASP im. E. Gepperta, Wrocław 2019, ss. 463

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

Keywords

Journal

Year

Issue

10

Pages

511-518

Physical description

Contributors

 • University of Wrocław

References

 • Arnheim, R. 2005. Sztuka i percepcja wzrokowa, Gdańsk: słowo/ obraz terytoria.
 • Bajda, J. 2010. Poeci − to są słów malarze… Typy relacji między słowem a obrazem w książkach poetyckich okresu Młodej Polski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Bajda, J. 2005. Słowo a obraz: typy relacji intersemiotycznych. – Metodyka a nauka o literaturze i nauka o języku, D. Michułka (ed.), K. Bakuła (ed.). Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 305–310.
 • Bobiński, W. 2015. Przygoda człowieka patrzącego. Ponowoczesna teoria obrazu a szkolne praktyki interpretacyjne. – Ikoniczne i literackie teksty w przestrzeni nowoczesnej dydaktyki. A. Pilch (ed.), M. Rusek (ed.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Cackowska, M. 2009. Czym jest książka obrazkowa? O pojmowaniu książki obrazkowej w Polsce. – Ryms, 5, 5; 6, 14–16; 8, 12–13.
 • Dyduch, B. 2007. Między słowem a obrazem. Dylematy współczesnej polonistyki. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej.
 • Francuz, P. (ed.). 2007. Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Gromadzka, B. 2009. Widząc – rozumieć. Dydaktyka polonistyczna wobec edukacji wizualnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Higgins, D. 1987. Pattern Poetry. Guide to an Unknown Literature. New York.
 • Janus-Sitarz, A. 2004. Wstęp. Między słowem, obrazem i dźwiękiem, czyli uczeń wobec różnych tekstów kultury. – A. Janus-Sitarz (ed.). Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 9–12.
 • Jędrychowska, M., Kłakówna, Z.A. 2000. To lubię! Podręcznik do języka polskiego zreformowanej szkoły podstawowej. Klasa 5. Teksty i zadania. Książka ucznia. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 • Karkut, D. 2013. Malarstwo jako kontekst literatury i języka polskiego w doświadczeniach uczniowskiego odbioru. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Lessing, G. E. 1962. Laokoon, czyli o granicach malarstwa i poezji. J. Maurin-Białostocka (ed.), H. Zymon-Dębicki (transl.). Wrocław–Warszawa–Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
 • Markiewicz, H. 1984. Obrazowość a ikoniczność literatury. – H. Markiewicz (ed.). Wymiary dzieła literackiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 9–42.
 • Nikolajeva, M., Scott, C. 2001. How Picturebooks Work. New York/London.
 • Nodelmann, P. 1988. Words About Pictures: The Narrative Art of Children’s Picture Books. Athens.
 • Ogonowska, A. 2004. Przemoc ikoniczna. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.
 • Pilch, A. (ed.), Rusek (ed.). Ikoniczne i literackie teksty w przestrzeni nowoczesnej dydaktyki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Panofsky, E. 1955. Meaning in the Visual Art. Chicago.
 • Pilch, A. 2004. Problemy integracji literatury i malarstwa w szkole. Nauka czytania obrazu. – A. Janus-Sitarz (ed.). Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury. Kraków, 197–213.
 • Rose, G. 2001. Visual Methodologies. London.
 • Rypson, P. 1989. Obraz słowa. Historia poezji wizualnej. Warszawa.
 • Rypson, P. 2002. Piramidy, słońca, labirynty. Poezja wizualna w Polsce od XVI do XVIII wieku. Warszawa.
 • Schwarz, J. H., Schwarz, C. 1990. The Picture Book Comes of Age: Looking at Childhood Through the Art of Illustrations. Chicago.
 • Serafini, F. 2009. Understanding visual images in picturebooks. – J. Evans (ed.). Talking Beyond the Page: Reading and Responding to Picturebooks. London.
 • Sipe, L. R. 1998. Learning the language of Picture books. – Journal of Children’s Literature, 24 (2).
 • Sipe, L. R. 1998. How picture books work: A semiotically framed theory of text-picture relationships. – Children’s Literature in Education, 29 (2).
 • Sipe, L. R., Pantaleo, S. 2008. Postmodern Picturebooks: Play, Parody and Self Referentiality. New York.
 • Szuman, S. 1951. Ilustracja w książkach dla dzieci i młodzieży. Warszawa.
 • Szyłak, J. 2000. Poetyka komiksu. Warstwa ikoniczna i językowa. Gdańsk.
 • Vouilloux, B. 1995. La Peinture dans le texte XVIII–XX siècle. Paris.
 • Wallis, R. 1971. Napisy w obrazach. – Studia Semiotyczne, 2 (1).
 • Wincencjusz-Patyna, A. 2008. Stacja ilustracja. Polska ilustracja książkowa 1950–1980. Artystyczne kreacje i realizacje. Wrocław.
 • Wojnar, I. 1964. Estetyka i wychowanie. Warszawa.
 • Zabawa, K. 2015. „Teatr” obrazów i słów – sztuka lektury książek obrazkowych (na przykładzie wybranych utworów Iwony Chmielewskiej). – A. Pilch (ed.), M. Rusek (ed.). Ikoniczne i literackie teksty w przestrzeni nowoczesnej dydaktyki. Kraków.
 • Zając, M. 2008. Książka obrazkowa – próba definicji gatunku. – H. Filip (ed.). Nowe trendy w literaturze i ilustracji dla dzieci. Książka obrazkowa: konferencja ogólnopolska. Kołobrzeg 22–23 września 2008. Kołobrzeg.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0532afdf-0c2e-4869-953b-430ea05ec338
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.