Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2 | 36-46

Article title

Szlak Tradycyjnego Rzemiosła Podkarpacia jako szansa na rozwój turystyki kulturowej w regionie

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Turystyczne szlaki tematyczne są ważnym elementem wchodzącym w skład turystycznej infrastruktury danego regionu. W artykule podjęto próbę przedstawienie Szlaku Tradycyjnego Rzemiosła Podkarpacia w kontekście istniejących na gruncie polskim opracowań dotyczących szlaków turystycznych oraz kulturowych szlaków tematycznych. Drugim punktem osadzenia rozważań jest funkcjonowanie szlaku w ramach oferty turystycznej województwa podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki etnograficznej. W artykule ukazano możliwości wykorzystania tradycji ludowych i folkloru w rozwoju województwa podkarpackiego. Teren Podkarpacia, ze względu na swój pograniczny charakter (który wynika nie tylko z posiadania granic z dwoma krajami, ale również ze zróżnicowaniem etnicznym i religijnym, które obecne jest tu do dnia dzisiejszego) jest miejscem, w którym popularna turystyka kulturowa skoncentrowana na poszukiwaniu przez turystów atrakcji związanych z kulturąludową, może być z powodzeniem rozwijana. Szlak Tradycyjnego Rzemiosła Podkarpacia jest przykładem stworzenia atrakcyjnego produktu turystycznego, który oparty jest na kultywowaniu dawnych rzemiosł i przedstawieniu ich turystom w sposób aktywny, zapewniający wysoki stopień interakcji turysty z atrakcją turystyczną

Year

Issue

2

Pages

36-46

Physical description

Dates

online
2012-02-01

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski

References

 • Dubińska A., [2013], Kreowanie nowego produktu turystycznego na bazie szlaku tematycznego – „Małopolska Ścieżka Wina”, [w:] Czasopismo Turystyka Kulturowa, nr 8, s. 38-52
 • Gaweł P., [2011], Zarządzanie Szlakiem Architektury Drewnianej w kontekście procesu profesjonalizacji szlaków kulturowych, [w:] Czasopismo Turystyka Kulturowa, nr 1, s. 4-18
 • Rocznik Statystyczny Województw (wybrane tabele), [2012], Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Kalendarz imprez kulturalnych województwa podkarpackiego 2014, [2013], Soja C., Grabias M., Rzeszów
 • Kubal M., [2011], Rola agroturystyki w poznawaniu kultury polskiej, [w:] Puchnarewicz E. (red.), Dziedzictwo kulturowe regionów świata i jego znaczenie w turystyce, Warszawa
 • Marketing usług turystycznych, [2005], Panasiuk A. (red.), Warszawa
 • Mikos von Rohrscheidt A., [2008], Kulturowe szlaki turystyczne – próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania, [w:] Czasopismo Turystyka Kulturowa, nr 2,
 • s. 17-31
 • Mikos von Rohrscheidt A., [2009], Polskie szlaki turystyczno-kulturowe: kryteria i zasady waloryzacji potencjału, [w:] Czasopismo Turystyka Kulturowa, nr 4, s. 4-28
 • Mikos von Rohrscheidt A., [2012], Koordynacja turystycznych szlaków tematycznych – analiza wybranych systemów polskich i europejskich, [w:] Czasopismo Turystyka kulturowa, nr 1,
 • s. 35-61
 • Mokras-Grabowska J., [2009], Możliwości rozwoju turystyki kulturowej obszarów wiejskich w Polsce, [w:] Czasopismo Turystyka Kulturowa, nr 1, s. 14-31
 • Nieroba E., Czerner A., Szczepański M. S., [2010], Flirty tradycji z popkulturą. Dziedzictwo kulturowe w późnej nowoczesności, Warszawa
 • Park Etnograficzny. Przewodnik, [2012], Ginalski J. (red.), Sanok
 • PTTK (ZG), [2007], Instrukcja znakowania szlaków turystycznych, Warszawa
 • Rut J., [2000], Turystyka aktywna w Euroregionie Karpackim, Rzeszów
 • Strategia rozwoju województwa - podkarpackie 2020, [2013], Samorząd Województwa Podkarpackiego, Rzeszów
 • Sadowski A., [2008], Pogranicze – Pograniczność – Tożsamość pogranicza, [w:] „Pogranicze. Studia Społeczne, T., XIV, s. 17-30
 • Turystyka w województwie podkarpackim w latach 2010-2011, [2010], Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów
 • Turystyka zrównoważona, [2010], Kowalczyk A. (red.), Warszawa
 • Śniadek J., Styperek J., [2007], Marka produktu turystycznego, [w:] Studia Periegetica, nr 1, 84-89

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-053978a3-d60e-4fc2-af8c-00e8750b45e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.