Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 523 | 356-366

Article title

Hybrydowe instrumenty finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja i ocena znaczenia hybrydowych instrumentów, tj. pośrednich pomiędzy kredytem bankowym a kapitałem własnym, w zmniejszeniu luki w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Do tych instrumentów należą: dług podporządkowany, ciche uczestnictwo, pożyczki partycypacyjne, prawa do udziału w zyskach, obligacje zamienne, obligacje z warrantami i mezzanine. Autor stawia hipotezę, że instrumenty hybrydowe stanowią alternatywny sposób finansowania dla MŚP, szczególnie segmentu średnich przedsiębiorstw, z dobrymi perspektywami rozwoju, a jednocześnie z korzyścią dla inwestorów. Artykuł oparty został na studiach literatury w języku angielskim, niemieckim i polskim oraz na źródłach internetowych przy wykorzystaniu ogólnologicznych i empirycznych metod badań naukowych. Początkowe fragmenty artykułu dotyczą istoty, zastosowania i rodzajów instrumentów hybrydowych. Następnie scharakteryzowane zostały podstawowe ich rodzaje. W kolejnej części dokonano analizy ich zalet i wad, a w zakończeniu oceniono perspektywy ich rozwoju.

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-053e4988-067e-4153-8f23-be7abd24cb46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.