Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2(18)2018 | 161-177

Article title

Mowa nienawiści a Kościół katolicki we współczesnej dyskusji w Polsce w latach 2012‑2017

Authors

Content

Title variants

EN
Hate speech and Catholic Church

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęty został problem: mowa nienawiści a Kościół katolicki. Poprzez analizę tekstów prasowych i internetowych zajmujących się tematyką katolicyzmu, ukazano różnorodne podejścia do terminu mowa nienawiści, jak i jego stosowania. Na podstawie cytowanych opinii przedstawicieli Kościoła zaprezentowano opisywany termin, nawiązując do kwestii wolności słowa czy mowy pogardy. Podjęto również wątek kontrowersji związanych z nieobecnością Kościoła katolickiego w ważnych dyskusjach i raportach podejmujących temat grup narażonych na nienawistne ataki słowne. Na zakończenie nawiązano do wychowawczej roli Kościoła w odniesieniu do reguł komunikacji międzyludzkiej.
EN
The article addresses the following issue: hate speech and the Catholic Church. By analyzing press and internet texts dealing with the subject of Catholicism, various approaches have been shown to the term hate speech as well as its use. Based of the quoted opinions of the Church's representatives, the term presented referring to the freedom of speech or the speech of contempt. There was also a controversy over the absence of the Catholic Church in important discussions and reports addressing groups vulnerable to hate speech attacks. At the end the article refers to the educational function of the Church for keeping the rules of interpersonal communication.

References

 • 1. Bartnik C., Mowa nienawiści?, http://www.naszdziennik.pl/mysl/18461,mowa‑nienawisci.html.
 • 2. Bauman Z., Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, Kraków 2007.
 • 3. Berger P.L., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983.
 • 4. Brzezińska‑Waleszczyk M., Hejt to za mało, https://www.przewodnik‑katolicki.pl/Archiwum/2015/Przewodnik‑Katolicki‑46‑2015/Spoleczenstwo/Hejt‑to‑za‑malo.
 • 5. Bulandra A., Kościółek J., Przeciwdziałanie mowie nienawiści. Podręcznik dla środowiska politycznego, Kraków 2016.
 • 6. Bulandra A., Kościółek J., Zimnoch M., Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Raport z badań prasy w 2014 roku, Kraków 2015.
 • 7. Bychawska‑Siniarska D., Wstęp, [w:] „Mowa nienawiści w internecie: jak z nią walczyć?, red. D. Bychawska‑Siniarska, D. Głowacka, Warszawa 2013, http://pl.zpc.wpia.uw.edu.pl/wp‑content/uploads/2010/04/Mowa‑nienawisci‑w‑internecie.pdf.
 • 8. Cegieła A., O retoryce pogardy i wykluczenia w polskim dyskursie publicznym – http://oes.uw.edu.pl/2015/01/26/o‑retoryce‑pogardy‑i‑wykluczenia‑w‑polskim‑dyskursie‑publicznym/.
 • 9. Cegieła A., Słowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki słowa, Warszawa 2014.
 • 10. Charamsa K., Teologia i przemoc, https://www.tygodnikpowszechny.pl/teologia‑i‑przemoc‑30286.
 • 11. Chyrowicz B., Zbywalne i niezbywalne, „W drodze” 2017, nr 4.
 • 12. Cöllen B., Kościół katolicki wzywa do „werbalnego rozbrojenia”, http://www.dw.com/pl/ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82‑katolicki‑wzywa‑do‑werbalnego‑rozbrojenia/a‑37140743.
 • 13. Czy do Polski zawita terror „mowy nienawiści”?, https://www.gloria.tv/article/7uj34ffSqtKM3W9mqKXk3NbRi.
 • 14. Czy kradzież w kościele to przestępstwo nienawiści przeciw katolikom?, http://www.fronda.pl/ a/czy‑kradziez‑w‑kosciele‑to‑przestepstwo‑nienawisci‑przeciw‑katolikom,2806.html.
 • 15. Czy nauka Kościoła to „mowa nienawiści”, http://info.wiara.pl/doc/338366.Czy‑nauka‑Kosciola‑to‑mowa‑nienawisci.
 • 16. Draguła A., Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem, Warszawa 2013.
 • 17. Hennelowa J., Otwarty, bo powszechny. O Kościele, który może boleć, Kraków 2012.
 • 18. Jędrzejewski A., „Mowa nienawiści” zakazana?, http://www.deon.pl/religia/kosciol‑i‑swiat/komentarze/art,197,mowa‑nienawisci‑zakazana.html.
 • 19. Kazirodztwo konsekwencją genderyzmu – z ks. Dariuszem Oko rozmawia Małgorzata Pabis, http://www.radiomaryja.pl/informacje/kazirodztwo‑konsekwencja‑genderyzmu/.
 • 20. Kierebinski K., Papież Franciszek: Mowa nienawiści to forma terroryzmu, http://www.democracyok.org/2016/11/06/papiez‑franciszek‑mowa‑nienawisci‑to‑forma‑terroryzmu/.
 • 21. Kodeks karny. Komentarz, red. O. Górniok, Warszawa 2004.
 • 22. Komunikacja i Miłosierdzie – owocne spotkanie, Orędzie na 50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, http://www.paulus.org.pl/217,50‑dzien‑srodkow‑spolecznego‑przekazu‑2016.
 • 23. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 • 24. Kramer G., Przebaczyć hejt, http://laboratorium.wiez.pl/2016/05/18/przebaczyc‑hejt/.
 • 25. Ks. prof. Oko dla Fronda.pl: „TP” reprezentuje Michnika, nie Kościół, http://www.fronda.pl/a/ks‑prof‑oko‑dla‑frondapl‑tp‑reprezentuje‑michnika‑nie‑kosciol,57811.html.
 • 26. Kulbat W., Owoce języka nienawiści, http://niedziela.pl/artykul/90941/nd/Owoce‑jezyka‑nienawisci.
 • 27. List otwarty „Tygodnika Powszechnego”, Stop nienawiści w sieci, 24.07.2012, http://pl.zpc.wpia.uw.edu.pl/wp‑content/uploads/2010/04/Mowa‑nienawisci‑w‑internecie.pdf.
 • 28. Napierała S., „Mowa nienawiści” czy „mowa prawdy”, http://www.naszdziennik.pl/polska‑kraj/19936,mowa‑nienawisci‑czy‑mowa‑prawdy.html.
 • 29. Nijakowski L.M., Polak – katolicki poganin, „Znak” 2014, nr 714.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-053ebeec-06b7-40c1-91a7-d3d83f439921
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.