PL EN


2019 | 3(17) | 82-102 (21)
Article title

SAMORZĄDOWI MENADŻEROWIE. WYBRANE ASPEKTY PRAWNE I EKONOMICZNE W DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY PO 1990 ROKU

Content
Title variants
EN
LOCAL GOVERNMENT MANAGERS. SELECTED LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE ACTIVITIES OF A MUNICIPAL ADMINISTRATOR AFTER 1990
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to analyze selected legal and economic aspects of the activities of a municipal administrator (wójt) in Poland. Based on the comparative method as well as on the latest expert studies in the field of law, administration, and economics, the author compares the changes that have taken place in the systemic status and in the activities of wójts. The most important legal acts regarding their powers have been examined. The influence of wójt on shaping the municipality’s budget and managing its assets have been analyzed. The effectiveness of management in the face of the diversity of Polish municipalities has also been compared. Empirical examples of effective public management by wójts have been used. The results of the local government elections in 2018 have also been analyzed as a test of the managerial competence of the wójts under consideration.
Year
Issue
Pages
82-102 (21)
Physical description
Contributors
 • Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: andrzej. piasecki@up.krakow.pl, ORCID ID: 0000-0001-5245-2242
References
 • Bordo A. 2004, Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Warszawa.
 • Chmaj M. 2013, System wyborczy do organów samorządu terytorialnego [w:] Prawo samorządu terytorialnego, red. M. Chmaj, Warszawa.
 • Chmielowiec B. 2016, Menadżer publiczny jako lider innowacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi [w:] Zmiany ról w zarządzaniu zasobami menadżerów w organizacjach publicznych i non profit, red. A. Andrzejczak, J. Furmańczyk, Poznań.
 • Czarnow S. 2007, Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego, ,,Samorząd Terytorialny”, nr 10.
 • Dąbek D. 2004, Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz–Kraków.
 • Dolnicki B. 2005, Kontrola i nadzór nad samorządem terytorialnym – kierunki przemian [w:] Miejsce i rola RIO i SKO w systemie samorządu terytorialnego, red. J.P. Tarno, Zielona Góra.
 • Flis J. 2018, PiS słabszy w wyborach, niż się Kaczyńskiemu wydaje, ,,Gazeta Wyborcza”, 8 listopada 2018.
 • Gay P. de 2005, The Values of Bureaucracy: An Introduction [w:] The Value of Bureaucracy, ed. P. de Gay, Oxford.
 • Gendźwił A. 2018, Kto porządzi przez 5 lat, ,,Wspólnota”, nr 24.
 • Herbst J., Swianiewicz P. 2008, Kapitał społeczny na Dolnym Śląsku i w Małopolsce na tle ogólnopolskiego zróżnicowania regionalnego [w:] Szafarze darów europejskich: kapitał społeczny a realizacji polityki regionalnej w polskich województwach, red. P. Swianiewicz, Warszawa.
 • Jarczewski A. 1996, Jak złowić Opla, Warszawa.
 • Karnowski J. 2009, Polowanie na prezydenta, Warszawa.
 • Kornberger-Sokołowska E. 2002, Zasady systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego [w:] Samorząd terytorialny a jakość administracji publicznej, red. A. Piekara, Warszawa.
 • Kotarba B. 2014, Zasady partnerstwa w wybranych działaniach samorządów gminnych [w:] Partnerstwo w sferze publicznej, red. A. Kołomycew i B. Kotarba, Warszawa.
 • Piasecki A. 2006, Menadżer i polityk. Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Kraków.
 • Piasecki A. 2009, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa.
 • Piasecki A. 2012, Wybory w Polsce 1989–2011, Kraków.
 • Regulski J. 2000, Samorząd III Rzeczpospolitej. Koncepcje i realizacja, Warszawa.
 • Skrenty Ż. 2016, Ewolucja statusu prawnego organu wykonawczego gminy w latach 1990–2015 [w:] 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia przeszłości, wnioski na przyszłość, red. Z. Bukowski, S. Kamosiński, Bydgoszcz.
 • Smętkiewicz K. 2014, Świadomość społeczna wykorzystania wód geotermalnych w województwie łódzkim i w landzie Styria w kontekście zrównoważonego rozwoju regionów, Łódź.
 • Sobczak E. 2016, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem na przykładzie miast [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne, red. A. Gołębiowska, B. Zientarski, Warszawa.
 • Sokołowicz M. E. 2017, Miejskie dobra wspólne (,,commons”) z perspektywy ekonomii miejskiej, ,,Studia Regionalne i Lokalne’’, nr 70 (4).
 • Sudoł S. 2012, Nauki o zarządzaniu. Podstawowe problemy, kontrowersje i propozycje, Warszawa.
 • Swianiewicz P. 2018, Sukces mijającej kadencji, ,,Wspólnota”, nr 21.
 • Ustawa z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, DzU 2018, poz. 130.
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, DzU 2016, poz. 195.
 • Wołowiec T. 2018, Dopuszczalność przekazania kompetencji burmistrza do wydawania decyzji administracyjnej o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ,,Samorząd Terytorialny”, nr 3.
 • Wyszkowska D. 2018, Samodzielność finansowa jako determinanta potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego, Białystok.
 • Zarycki T. 2002, Region jako kontekst zachowań politycznych, Warszawa.
 • Żółciak T. 2018, Lex Ostrowice nabiera wyraźnych kształtów, „Dziennik Gazeta Prawna”, 14 maja 2018.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05448e4c-81a6-4b89-9db3-6e42f5f04d9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.