Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2 | 1 | 203-212

Article title

"Gottland" Mariusza Szczygła w czeskim przekładzie i jego czeska recepcja

Authors

Content

Title variants

CS
Český překlad "Gottlandu" Mariusze Szczygła a jeho česká recepce
EN
Czech translation of Mariusz Szczygieł’s "Gottland" and its Czech reception

Languages of publication

PL

Abstracts

CS
"Gottland" Mariusze Szczygła ukazuje současné dějiny Česka a Československa formou popisu „osobních historií” lidí, kteří jsou neznámí nebo skoro neznámí v Polsku. Mezi nimi najdeme: Tomáše Bat’u, Lídu Baarovou, Otakara Šveca, Karla Fabiána, Martu Kubišovou nebo Evalda chorma. Čeští kritici zdůrazňují, že tato kniha ukazuje charakter Čechů, stává se zrcadlem pro české kompexy a traumata. Neobyčejná popularita Gottlandu v Čechách dokazuje, že Češi pořád touží po publikacích, které jím pomůžou popsát jejich současnou identitu a pozicí mezi evropskými národy. Na okraji této popularity lze zdůraznit, že v obou knihách — v originálu a v jeho českém překladu, provedeném Helenou Stachovou — najdeme mnoho rozdílů: nejen u dat a jmén, ale také v citacích a dialozích uvedených do polského vydání v českém překladu Mariusze Szczygła.
EN
Mariusz Szczygieł’s "Gottland" presents Czech modern history by descripting “private stories” of people, that are unknown or slightly known in Poland. Among them we can find: Tomáš Bat’a, Lída Baarová, Otakar Švec, Karel Fabián, Marta Kubišová and Evald Schorm. Czech critiques underline, that this book shows the character of Czech nation, is a mirror of Czech complexes and traumas. An enormous popularity of Gottland in Czech Republic proves, that Czechs still need publications, which could help with describing their modern identity and their position among European nations. Despite of its popularity, we can find many differences between original text and its Czech translation made by Helena Stachová: not only in dates and names, but also in citations and dialogues introduced to Polish book in Mariusz Szczygieł’s translation from Czech language.

Year

Volume

2

Issue

1

Pages

203-212

Physical description

Dates

published
2011-01-01

Contributors

  • Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Śląski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-9417

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05454959-502c-433b-9eb5-6570158a0758
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.