Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1 | 33-50

Article title

Фінансове забезпечення розвитку міст в Україні: проблеми та перспективи

Content

Title variants

PL
Zaopatrzenie finansowe rozwoju miast na Ukrainie: problemy i perspektywy
EN
The financial provision of the cities’ development in Ukraine: problems and perspectives

Languages of publication

UK

Abstracts

PL
W artykule autorzy zbadali instrumentarium zaopatrzenia finansowego miast ukraińskich na zasadach obecnego ustawodawstwa krajowego. Stwierdzają, że finanse samorządowe przeszły transformację, choć system regulacji budżetowej nie sprzyja usamodzielnieniu finansowemu jednostek terytorialnych. Proces decentralizacji budżetowej posuwa się niekorzystnie. Autorzy określili również perspektywę dalszego reformowania finansów samorządowych Ukrainy.
EN
The article investigates the sampling of the financial provision of the cities’ development in Ukraine on the basis of legal and standard acts existing in the state. The fact that the local finances in Ukraine have undergone several changes is stressed but the working system of the budget regulation doesn’t facilitate the real establishment of the financial independence of the communities, the process of the budget decentralization is advancing very slowly. The perspective of the further reformation of the local finances in Ukraine is defined.

Contributors

  • Narodowy Uniwersytet im. Yurija Fed’kowycza w Czerniowcach
author
  • Narodowy Uniwersytet im. Yurija Fed’kowycza w Czerniowcach

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0550ec7a-b355-4cbf-b49e-103a59d067bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.