Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 17 | 1(62) | 178-185

Article title

Przemiany w transporcie drogowym i ich oddziaływanie na rynek usług przewozowych.

Title variants

EN
Changes in the road transport sector and their impact on the market of transport services.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł opisuje problemy związane z transportem drogowym jako jednym z najbardziej elastycznych sposobów transportu oraz prezentuje zakres zmian, które miały miejsce w minionych latach. Po zwiększeniu liczby pojazdów w 1930 roku II wojna światowa zatrzymała rozwój tego sektora. Jego odbudowę rozpoczęto w 1945 roku, gdy poczyniono inwestycje w fabryki samochodów. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych nastąpiły liczne zmiany w tej dziedzinie, będące odzwierciedleniem przede wszystkim dynamicznego rozwoju usług transportu prywatnego. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stanowiło ożywczy impuls dla dalszego rozwoju transportu drogowego, jednak obecnie stan istniejącej infrastruktury nie pozwala na całościowy rozwój potencjału tego rodzaju transportu.
EN
The article describes issues related to road transport as the one of the most flexible modes of transport, and especially the changes that have taken place over the years. After an increase in the number of vehicles in the 1930s’, World War II stopped the development of this sector. Its reconstruction began in 1945, when investments in the cars’ factories were made. At the turn of the 1980s’ and 90s’ there have been numerous changes in this sphere, reflecting mainly the dynamic development of private transport services. Poland’s accession to the European Union were invigorating boost in further expansion of road transport, however, the current infrastructure does not allow the full development of the potential of this type of transport.

Year

Volume

17

Issue

Pages

178-185

Physical description

Dates

published
2014-04-08

Contributors

  • Politechnika Lodzka, Wydzial Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, ul. Wolczanska 215, 90-924 Lodz, Poland

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0552bc3f-9dc4-45e4-8be9-076b11b44f99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.