PL EN


2013 | 2 | 4 | 231-242
Article title

Ocena efektów fuzji i przejęć na podstawie analizy nadwyżkowych stóp zwrotu

Content
Title variants
EN
Evaluating the of effects of mergers and acquisitions on the basis of an abnormal returns analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano diagnozy obecnego rynku fuzji i przejęć w Polsce, ukazując go na tle rynku globalnego. Przedstawiono metodę analizy zdarzeń, która pozwala na ocenę reakcji rynku kapitałowego na podanie informacji o planowanej transakcji. Zaprezentowano wyniki badań prowadzonych przez zagranicznych oraz polskich autorów nad kształtowaniem się nadwyżkowych stóp zwrotu osiąganych przez akcjonariuszy spółek przejmowanych oraz przejmujących. Zamieszczono również wyniki badania przeprowadzonego przez autora, w którym poddano ocenie kształtowanie się wspomnianych stóp zwrotu dla 384 transakcji fuzji i przejęć przeprowadzonych na polskim rynku kapitałowym w latach 2001–2012
Year
Volume
2
Issue
4
Pages
231-242
Physical description
Contributors
References
 • 1. Raporty: M & A Index (2012; 2013), Allen & Overy, http://alleno¬ve¬ry. com/publications/Pages/default.aspx, dostęp: 11.03.2013.
 • 2. Raport: Rynek M & A. Struktura, zmienność, premie akwizycyjne (2011), Bank Zachodni WBK, http://www.pb.pl/atta/1818-pobierz- oryginalny¬-pel¬ny-raport.pdf, dostęp: 11.03.2013.
 • 3. Bruner R.F. (2002), Does M & A pay? A survey of evidence for the deci¬sion¬-makrer, „Journal of Applied Finance”, Spring–Summer, vol. 12, p. 48.
 • 4. Copeland T., Koller T., Murrin, J. (1997), Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG PRESS, Warszawa.
 • 5. Czapiewski L., Jewartowski T. (2012), Modele krótkoterminowych stóp zwrotu w analizie zdarzeń, [w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Rynki finansowe, red. J. Harasim, J. Cichy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • 6. Damodaran A. (2007), Finanse korporacyjne, Helion, Gliwice.
 • 7. Frąckowiak W. (2009), Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa.
 • 8. Kothari S.P., Warner J.B. (2009), Econometrics of event studies, [in:] ¬Eckbo E., Handbook of corporate finance. Empirical corporate finance, t. 1, North¬-Holland, Elsevier, Hanover.
 • 9. Lewandowski M. (2001), Fuzje i przejęcia na tle tendencji światowych, WIG PRESS, Warszawa.
 • 10. Machała R. (2007), Przejęcia i fuzje: wpływ na wartość firm, UNIMEX, Wrocław.
 • 11. Perepeczo A. (2009), Fuzje i przejęcia – efektywność finansowa: wyniki badań zagranicznych i krajowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 12. Sudarsanam S. (1998), Fuzje i przejęcia, WIG Press, Warszawa
 • 13. Szczepankowski P. (2000), Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 14. Szyszka A. (2002), Studium wydarzeń: reakcja inwestorów na publiczne ¬wezwania do sprzedaży akcji, [w:] Zarządzanie finansami: klasyczne zasady – nowoczesne metody, t. 1., red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05560f82-1eef-4aba-bc4d-23ef8c0af44b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.