Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2(950) | 93-107

Article title

Rola muzeów w rozwoju społeczno-gospodarczym państwa

Title variants

EN
The Role of Museums in the Social and Economic Development of Contemporary States

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza przesłanek teoretycznych i czynników empirycznych, które wyjaśniają wzrost społecznego i gospodarczego znaczenia muzeów we współczesnych państwach. Przedstawiono argumenty i dane, które pozwalają zrozumieć, jak ewolucja funkcji muzeum tworzy bodźce do rozszerzania zakresu ich działalności (typów usług) oraz różnicowania źródeł finansowania, co z kolei przyczynia się do wzrostu ekonomicznego znaczenia muzeów. W artykule wykorzystano dane dotyczące rozwoju sektora muzealnego w wybranych wysoko rozwiniętych państwach. Wskazano także problemy z określeniem optymalnego poziomu i metod publicznego finansowania muzeów oraz źródła problemów w oszacowaniu społecznych korzyści płynących z funkcjonowania muzeów. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny i służy wypracowaniu podejścia do wyjaśnienia obserwowanego wzrostu liczby funkcjonujących muzeów. Z analizy wynika, że wzrost ilościowy wiąże się z poszerzeniem funkcji muzeów.
EN
The article is a theoretical analysis identifying the sources of the growth in importance of museums in many contemporary societies. It shows how the evolution of museum functions broadens the range of their activities and encourages them to diversify financing. Such a development contributes in turn to the growth of the economic significance of museums. The article also discusses methodological problems that make it very difficult to identify the optimum level and modes of public financing. It also points to the non-pecuniary nature of social benefits as the main cause with the economic optimisation of public subsidies to museums. The article argues that the quantitative expansion of the sector of museums stems in large part from their transformation from an institution of heritage protection into institutions of informal education and entertainment.

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Studiów Europejskich, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland

References

 • Bollo A. [2013], Measuring Museum Impact, LEM Report 3, http://online.ibc.regione.emilia-romagna.it/I/libri/pdf/LEM3rd-report-measuring-museum-impacts.pdf.
 • Cultural Access and Participation. Report [2013], Special Eurobarometer 399, ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf (dostęp: 6.10.2015).
 • Ekonomia muzeum [2011], red. D. Folga-Januszewska, B. Gutowski, Universitas, Kraków.
 • Gilman B.I. [1918], Museum Ideals of Purpose and Method, Riverside Press, Cambridge.
 • Heritage Counts: The State of England’s Historic Environment [2006], www.english-heritage.org.uk (dostęp: 6.10.2015).
 • Kultura a rozwój [2013], red. J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw [2003], red.
 • L.E. Harrison, S.P. Huntington, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Kelly L. [2006], Measuring the Impact of Museums on Their Communities: The Role of the 21st Century Museum, http://www.intercom.museum/documents/1-2Kelly.pdf (dostęp: 19.08.2015).
 • Matarasso F. [1997], Use or Ornament? The Social Impact of Participation in the Arts, Comedia, Stroud.
 • Murzyn-Kupisz M. [2012], Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 221,
 • Kraków.
 • Newhouse V. [2007], Towards a New Museum, Monacelli Press, New York.
 • Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.P. [2013], Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza, PTE, Warszawa.
 • The Future of Museums [2013], „The Economist”, 21 grudnia.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05563b5e-88df-417e-b715-3846f377bfbc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.