Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 19 | 2 | 41-55

Article title

Reliability and Validity of the New Judo Physical Fitness Test

Content

Title variants

PL
Wiarygodność i ważność nowego Testu Sprawności Fizycznej w Judo

Languages of publication

Abstracts

EN
Background. Evaluation of athletes is a key element of the training process. Although there are some judo-specific tests, none of them includes the main judo actions (gripping, throwing, and groundwork) in its structure. Problem and aim. To evaluate the reliability, usefulness and validity of a new judo physical fitness test (JPFT), which includes gripping, throwing, and groundwork actions. Methods: Ten male judo athletes (16.5±0.5 years, height = 181.0±7.7 cm, body mass = 78.3±11.5 kg) performed the JPFT twice, separated by 48 h. Validity was determined by examining the relationship between JPFT and the Wingate test, Special Judo Fitness Test (SJFT), simulated judo match (SJM) and incremental exercise test (IET). Results. All ICC values were statistically significant, except for the number of techniques in series A and the rating of perceived exertion (RPE,) with two variables presenting significant reliability (resting blood lactate, [La], number of techniques in series B), six very significant reliability ([La] 5-min after the test, peak [La], heart rate, HR, 1-min after the test, number of techniques in series C, total number of techniques, JPFT index), and three nearly perfect reliability ([La] 3-min after the test, HR after the test, SJFT index). Large and very large correlations were observed between [La] and HR in the JPFT and those in the SJFT and SJM. The similarity of effort during an official match was correlated with [La] 5-min after the test (r=0.84) and peak [La] (r=0.71) and RPE (r=0.68) to the JPFT. Conclusions. The JPFT has similar physiological requirements as those typically observed during match simulation and other judo-specific tests. Therefore, this test can be used to monitor the physiological adaptation of judo athletes.
PL
Tło. Ocena zawodników jest kluczowym elementem podczas procesu szkolenia. Chociaż istnieją pewne testy przeznaczone specjalne dla judo, to żaden z nich nie przedstawia wpływu głównych działań judo (chwytanie, rzucanie itp.) na jego strukturę. Problem i cel. Ocena wiarygodności, przydatności i ważności nowego testu sprawności fizycznej w judo (JPFT), który przedstawia techniki chwytania, rzucania i inne podstawowe działania. Metody. 10 mężczyzn, zawodników judo (16,5 ± 0,5 roku, wzrost = 181,0 ± 7,7 cm, masa ciała = 78,3 ± 11,5 kg) wykonało testy JPFT dwa razy w oddstępie 48 godzin. Ważność testu została ustalona poprzez zbadanie związku między testami: JPFT a testem Wingate’a, testem specjalnym w Judo (SJFT), symulowaną walką judo (SJM) i przyrostowym testem wysiłkowym (IET). Wyniki. Wszystkie wartości ICC były statystycznie istotne, z wyjątkiem kilku technik w serii A i ocenie postrzeganego wysiłku (RPE) z dwiema zmiennymi cechującymi się dużą wiarygodnością (spoczynkowy poziom mleczanu we krwi, [La], liczba technik w serii B), sześć bardzo dużych poziomów niezawodności ([La] 5 min po teście, szczytowy punkt [La], częstość akcji serca, HR, 1 minuta po teście, liczba technik w serii C, całkowita liczba technik, indeks JPFT) i trzy prawie doskonałe poziomy niezawodności ([La] 3 min po teście, HR po teście, indeks SJFT). Obserwowano duże i bardzo duże korelacje między [La] i HR w teście JPFT oraz w SJFT i SJM. Podobieństwo wysiłku podczas oficjalnej walki było skorelowane z [La] 5 min po teście (r = 0,84) i momencie szczytowym [La] (r = 0,71) i RPE (r = 0,68) z JPFT. Wnioski. Test JPFT ma podobne wymagania fizjologiczne, jak te typowo obserwowane podczas symulacji walki i innych testów przeznaczonych specjalnie dla judo. Dlatego test ten można wykorzystać do monitorowania fizjologicznej adaptacji u zawodników judo.

Year

Volume

19

Issue

2

Pages

41-55

Physical description

Contributors

  • University of Split, Split (Chorwacja)
author
  • University of Split, Split (Chorwacja)
author
  • University of Split, Split (Chorwacja)
  • University of Sao Paulo (Brazylia)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05576038-aa37-4e81-ba21-1ec9fce80a4a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.