Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 222 | 70-75

Article title

Efektywność przedsiębiorstwa działającego w sieci międzyorganizacyjnej

Authors

Content

Title variants

EN
Enterprise effectiveness in interorganizational network

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł stanowi próbę przeniesienia niektórych koncepcji z zakresu rent ekonomicznych do analizy efektywności przedsiębiorstw działających w sieciach międzyorganizacyjnych. Rozwój tych sieci kreuje nowe wyzwania w zakresie procedur wspomagających podejmowanie decyzji. Dokonano przeglądu wybranych problemów pomiaru efektywności. Na tej bazie wskazano na możliwość interpretowania rentowności przedsiębiorstwa jako wartości łącznej dwóch rent: renty zasobowej i renty relacyjnej. Wyraża się przekonanie, że może to stanowić inspirujący przyczynek do poszukiwań instrumentów aplikacyjnych zwiększających prawidłowość podejmowanych decyzji w zakresie kształtowania powiązań sieciowych.
EN
This article provides the attempt of economic rent conceptions transferring into analysis of effectiveness of networked enterprises. The development of interorganizational networks creates the new challenges of effectiveness measurements. Based on these facts, the possibilities of enterprise profitability measurement interpretation were indicated as a aggregate value of the rent on resources and the rent on relationships. It should like to express the firm confidence, that it may head to researches of new appropriable instruments for making decision of network relationships establishing more accurate.

Year

Volume

222

Pages

70-75

Physical description

Contributors

author

References

 • Begg D., Fisher S., Dornbusch R. (1993), Ekonomia, Tom 1, PWE, Warszawa.
 • Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Bowman E.H. (2000), Strategy Change: Possible Worlds and Actual Minds, Harper and Row, New York.
 • Campbell J.P. (1979), On the Nature of Organizational Effectiveness. W: Goldman P.S., Pennings J.M. (eds.), New Perspectives on Organizational Effectiveness, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Chamberlin E.H. (1933), The Theory of Monopolistic Competition, Harvard University Press, Cambridge, za: V. Clulov, J. Gerstman, C. Barry, The Resource-Based View and Sustainable Competitive Advantage: The Case of a Financial Services Firm, “Journal of European Industrial Training” 2003, No. 5(27).
 • Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Dyer J.H., Singh. H. (1998), The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage, “Academy of Management Review”, Vol. 23, No. 4.
 • Kosiń P. (2013), Zdolność sieciowa jako miara wartości sieci [w:] Rudnego W. i Woźniak-Sobczak B. (red.), Procesy kreowania wartości w strukturach sieciowych, WUE, Katowice.
 • Łada M. (2009), Rachunkowość otwartych ksiąg – zarys koncepcji, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 49.
 • Niemczyk J. (2007), Wyróżniki, budowa i zachowania strategicznych układów outsourcingowych, WAE, Wrocław.
 • Peteraf M.A. (1993), The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource Based Viev, “Strategic Management Journal”, Vol. 14, No. 3.
 • Porter M.E. (1992), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 • Powell W.W. (1990), Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organizations, „Research in Organizational Behavior”, Vol.12.
 • Rokita J. (2011), Myślenie systemowe w zarządzaniu organizacjami, WUE, Katowice.
 • Seal W. , Berry A., Cullen J. (2004), Disembedding the Supply Chain: Institutionalized Reflexivity and Inter – Firm Accounting, “Accounting, Organization and Society”, No 29.
 • Schumpeter J. (1995), Kapitalizm, socjalizm, demokracja, WN PWN, Warszawa.
 • Spender J.C. (2006), Rethinking Organizational Rents: The Place of Collective Knowledge and Penrose Rents in Strategic Analysis, Proceedings Strategic Management Society’s 13th Annual Conference, Chicago, IL.
 • Steers R.M. (1975), Problems in the Measurement of Organizational Effectiveness, “Administrative Science Quarterly”, No 20.
 • Wiliamson O.E. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, WN PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0559d782-8d03-4d05-a9c7-61fe4b519edd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.