PL EN


2013 | 1 | 109-119
Article title

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE STUDENTÓW W ICH SAMOOCENIE

Content
Title variants
EN
STUDENTS’ SELF-EVALUATION OF THEIR VOCATIONAL PREPARATION
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Na łamach niniejszego artykułu autorka prezentuje wyniki badań własnych, dotyczące przygotowania zawodowego studentów w ich samoocenie. Badania zostały przeprowadzone w kwietniu 2013 roku. Grupę respondentów tworzyli studenci ostatniego roku studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika o specjalności resocjalizacja oraz pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). W artykule autorka nawiązuje m.in. do satysfakcji respondentów ze studiów, oceny poziomu wiedzy i umiejętności uzyskanych w toku studiowania oraz ich przydatności na stanowisku pracy, a także antycypowanego przebiegu kariery zawodowej.
EN
The article presents a fragment of the author’s own research into students’ evaluation of their vocational preparation. The research was conducted in April 2013 and included a group of final year post-graduate MA students of pedagogy with rehabilitation major and with the major of pedagogy of work combined with HR management (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz). The article refers to e.g. respondents satisfaction with the studies, their evaluation of the knowledge and skills levels achieved in the course of their studies and their usefulness at work as well as the students’ anticipated career path.
Year
Issue
1
Pages
109-119
Physical description
Dates
published
2013-06-15
Contributors
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
  • Edukacja i praca. Konteksty – wyzwania – antynomie, red. R. Gerlach, Bydgoszcz 2008.
  • Fabryki dyplomów czy universitas?, red. M. Czerepaniak - Walczak, Kraków 2013.
  • Kobylarek A., Sytuacja społeczno-zawodowa absolwentów uniwersytetu, Toruń 2004.
  • Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów, red. A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański, Kraków 2012.
  • Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0562d6b9-f200-4fb6-98f5-0fbd75e2db14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.