Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 1 | 112-120

Article title

Indygenizacja treści współczesnych przekazów medialnych

Content

Title variants

EN
Indigenisation of the content of contemporary mass media message

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The nature of the mass media functioning in the contemporary culture provides new research opportunities for a cultural anthropologist: the analysis of the message content indigenisation process. Drawing on the writings of Arjun Appadurai, the author speaks about indigenisation and not “localisation”, so as not to associate this phenomenon with a specific spatial location, but to put the emphasis on the locality as an indispensable element of human life. The author analyses the process of the “production of locality” under the influence of the mass media. The audience gives meaning to global content by “reducing” it to a comprehensible, “familiar” image of the world; thus, this content differs locally. As the result of indigenisation, the audience share not only the same information but also imagination. The activity of the audience, which maintains sustained communication interaction with the mass media and among audience participants, as well as the culture space making it possible to “create meanings” of approved content, determine the necessity to regularly “sustain” the process of the “production” of locality, and thus to ensure durability of a specific audience. Thereby, new phenomena emerge in the culture: the “production” of locality leads to the emergence of virtual neighbourhoods, and the fan type prevails in the reception of the content of contemporary mass media messages

Contributors

 • Uniwersytet Opolski

References

 • Appadurai A. (2005), Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przeł. Z. Pucek, Kraków.
 • Bachtin M. (1982), Problemy literatury i estetyki, przeł. W. Grajewski, Warszawa.
 • Bachtin M. (1986), Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, Warszawa.
 • Bauer Z. (2009), Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia. Teoria. Praktyka, Kraków.
 • Castells M. (2007), Społeczeństwo sieci, przeł. M. Marody, K. Pawluś, J. Stawiński, S. Szymański, Warszawa.
 • Dajan D., Katz E. (2008), Wydarzenia medialne. Historia transmitowana na żywo, przeł. A. Sawicz, Warszawa.
 • Giddens A. (2007), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa.
 • Hall S. (1987), Kodowanie i dekodowanie, „Przekazy i Opinie” nr 1–2.
 • Kuligowski W. (2007), Antropologia współczesności. wiele światów, jedno miejsce, Kraków.
 • Lull J. (1990), The Social Uses of Television, [w:] tegoż, Inside Family Viewing: Ethnografic Research on Television’s Audiences, London and New York cyt. za Halawa M. (2006), Życie codzienne z telewizorem. Z badań terenowych, Warszawa.
 • McQuail D. (2008), Teoria komunikowania masowego, przeł. M. Bucholc, A. Szulżycka, Warszawa.
 • Morley D. (2003), Być w domu w mobilnym świecie, przeł. M. Halawa, „Kultura Popularna” nr 3.
 • Ogonowska A. (2006), Voyeuryzm telewizyjny. Między ontologią telewizji a rzeczywistością telewidza, Kraków.
 • Ricoeur P. (2006), Model tekstu. Znaczące działanie rozważane jako tekst, przeł. B. Baran, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, wybór i oprac. A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski,
 • J. Szacki, M. Ziółkowski, t. II, Warszawa.
 • Stomma L. (1986), Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Warszawa.
 • Sulima R. (2003), Znikająca codzienność, [w:] Życie codzienne Polaków na przełomie XX i XXI wieku, pod red. tegoż, Łomża.
 • Sulima R. (2005), Czas na chwilę zatrzymany, z antropologiem kultury rozmawia E. Czaczkowska, „Rzeczpospolita”, dodatek z 5 kwietnia.
 • Thompson J.B. (1998), Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, przeł. I. Mielnik, Wrocław.
 • Tokarska-Bakir J. (2000), Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych. Wielkie opowieści, Kraków.
 • Turner V. (2005), Od rytuału do teatru. Powaga zabawy, przekł. M.J. Dziekanowie, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05679f94-c7b0-4958-b008-20afb7397cd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.