PL EN


2018 | 10(46) | 4 | 97-106
Article title

Małżeństwo – wspólnotowym podążaniem razem w miłości

Title variants
EN
Marriage – Common Following Together in Love
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Miłość w małżeństwie stanowi podstawę funkcjonowania tak małżonków, jak i całej rodziny. Ona sama będąc inicjatorką tego, co pociąga, urzeka, zwraca uwagę, rodzi nadzieję, budzi oczekiwania, domaga się rozwoju. Jest wewnętrzną postawą ogarniającą każdego człowieka, który pragnie być darem dla innych. Ona czyni, że człowiek czuje się szczęśliwym, ale o to szczęście musi dbać. Szczęście w rodzinie uwarunkowane jest wieloma czynnikami, m.in. świadomością, że małżeństwo jest relacją najważniejszą, umiejętnością dobrej komunikacji, właściwymi granicami, aktywnością i elastycznością oraz przestrzeganiem zasad moralnych, a także nierozerwalnością małżeństwa, wartością dialogu, wychowywaniem dzieci. Wskazane treści zostaną zaznaczone w niniejszym artykule.
EN
Love in a marriage is a fundation of fuctioning both spouses and a whole family. The family is a prime mover of what pay attention, bring hope, arouse expectations, demand progress. It is an inner need which overhelms each man who wants to be a gift for everybody. A family make a man feels happy but he needs to care for it. Happieness in a family is based on a lot of factors, for example awareness that in marriage the most important is relationship, good communication, appriopriate borders, engagement and flexibility and code of ethics or. values as well as indissolubility of marriage, a value of dialogue, parenting. Such contents are emphasized in the article.
Keywords
Year
Volume
Issue
4
Pages
97-106
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Benedykt XVI (2005). Rodzina chrześcijańska wspólnotą wychowania i wiary. Do uczestników Kongresu Diecezji Rzymskiej, 06.06.2005. L’Osservatore Romano, 9.
 • Bergoglio Papież Franciszek (2013). Wymagania i pasja. O wychowaniu chrześcijańskim. Kraków: Esprit.
 • Braun-Gałkowska, M. (2000). Jak być szczęśliwym w rodzinie? W: R. Ryszka (red.), Polska Rodzina na progu Trzeciego Tysiąclecia (s. 33-45). Lublin: Norbertinum.
 • Buczek, W. (2006). Dialog w wychowaniu. Wychowawca 166, (10), 1-20.
 • Franciszek (2016). Rodzina uratuje świat. Gliwice: Fundacja Instytut Globalizacji.
 • Franciszek (2016). Amoris Letitia. Posynodalna Adhortacja Apostolska O miłości w rodzinie. Kraków: Wydawnictwo M.
 • Franciszek (2014). „Komplementarność mężczyzny i kobiety tkwi u podstaw małżeństwa i rodziny”, 17.11.2014. KAI [dostęp: 1.06.2018].
 • Fromm, E. (1992). O sztuce miłości. Warszawa: Sagittarius.
 • Gocko, J. (2006). Rozwój społeczny człowieka. W: M. Kalinowski (red.), Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu (s. 39-53). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Jan Paweł II (1994). Miłość jest darem z samego siebie. Rozważania przed modlitwą niedzielną, 13.02.1994.
 • Jan Paweł II (2001). Małżeństwo i rodzina we wspólnocie Kościoła. Homilia wygłoszona podczas Mszy z okazji Jubileuszu Rodzin, 15.10.2000. L’Osservatore Romano, 1.
 • Jan Paweł II. Małżonkowie poznajcie swoją godność. Portal katolicki Adonai.pl [dostęp: 18.05.2018].
 • Jan Paweł II (2004). Przemówienie do przedstawicieli Włoskiego Forum Stowarzyszeń Rodzinnych, 18.12.2004. L’Osservatore Romano, 2005, 1.
 • Jan Paweł II (2000). Małżeństwo i rodzina we wspólnocie Kościoła. Jubileusz rodzin, 15.10.2000. L’Osservatore Romano, 2001, 1.
 • Jan Paweł II (2002). Nierozerwalność małżeństwa dobrem dla wszystkich. Przemówienie do Trybunału Roty Rzymskiej, 28.01.2002. L’Osservatore Romano, 3.
 • Jan Paweł II (1998). List do „Equipes Notre-Dame”, 19.09.1997. L’Osservatore Romano, 2.
 • Jan Paweł II (1980). Przemówienie do małżonków, Kinszasa, 3.05.1980. Acta Apostolicae Sedis, 72.
 • Kalinowski, J. (1989). Dialogowe przygotowanie do życia rodzinnego w tzw. pielgrzymkowej grupie młodzieży na przykładzie parafii Świecie-Przechowo (s. 179-202). W: Dialogi pedagogiczne. Trudne sprawy młodych. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego (1994). Poznań: Pallottinum.
 • Konferencja Episkopatu Hiszpanii. LXXVI Zgromadzenie Plenarne, Instrukcja duszpasterska Rodzina, sanktuarium życia i nadziei społeczeństwa, 27.04.2001.
 • Kunowski, S. (1997). Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Parysiewicz, B. (2004). Wychowanie do miłości. Studium z duszpasterstwa rodzin. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Rynio, A. (2004). Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Stork, Y. (1996). Fundamentos de antropologia. Un ideal de la excelencia humana. Pamplona: Eunsa, Universidad de Navarra.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05686b82-1015-4aa1-a70c-5f346d7e740d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.