PL EN


2012 | 3 | 2 | 65-71
Article title

Znaczenie środków technologii informacyjnej dla małomiasteczkowego środowiska szkolnego

Content
Title variants
EN
The importance of information technology for small-town school environment
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Do głównych zadań technologii informacyjnej zalicza się wyrównywanie szans rozwojowych między miastem i wsią. Zastosowania komputerów w procesach kształcenia były wielokrotnie obiektem badań własnych, lecz po raz pierwszy badaniami objęto tereny nisko zurbanizowane. W badaniach nie dostrzeŜono znaczących objawów opóźnienia w rozwoju edukacji z zastosowaniem zdobyczy technologii informacyjnej na terenach wiejskich. Wszelkie dostrzegane zapóźnienia są związane z wymiarem technicznym (np. mobilność), co nie przekłada się na aspekt ludzki
EN
The main tasks of information technology is one of the equal opportunities of development between urban and rural areas. Using computers for learning have been repeatedly the object of own research, but the first time, the research included low-urbanized areas. In the studies did not noticed significant signs of delay in the development of education using information technology achievements in rural areas. Any perceived backwardness are associated with the level of technical subject (eg mobility), which is not transferred to the human aspect.
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
65-71
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
  • Furmanek W., Piecuch A., red. (2008), Multimedia w teorii i praktyce szkolnej, Rzeszów.
  • Janczyk J. (2011), Wybrane problemy zarządzania procesami kształcenia w społeczeństwie informacyjnym, Katowice.
  • Piecuch A. (2008a), Edukacja informatyczna na początku trzeciego tysiąclecia, Rzeszów.
  • Piecuch A. (2008b), Wstęp do projektowania multimedialnych opracowań metodycznych, Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0568f824-274b-41f2-9fb3-52980acbfb2d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.