PL EN


2015 | 7 | 13-30
Article title

Teacher’s Competences – Prospects for Development and Professional Training

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
After brief remarks related to the current discourse present in the professional literature on the perspective of the development of competences and professional improvement, this text focuses on ideas which have important implications for their perspective of development and the assessment of the process of professional improvement of teachers, namely (a) building teachers’ professionalism, especially for those who are trapped in an increasingly formalized system, based on documents, content of teachers training courses and then in a rigid career path and (b) defining and assessing the standards of the professional development process. The text ends with the thesis that the most valuable resources available in each school are the teachers, that there is an urgent need to remodel the current system and to concentrate on strengthening the potential present in the idea of the professionalization of teachers (and their assessment) in terms of teaching standards (related to what they should know and be able to do).
Year
Issue
7
Pages
13-30
Physical description
Contributors
References
 • Competency Framework for Teachers, Department of Education and Training, East Perth WA 2004.
 • De Jong H., 2008, Aspekte der Ausbildung von Geographielehrer/innen/ in den Niederlanden, “GW Untericht”, 2008, nr 109, Wien.
 • Denek K., Nauczyciel w społeczeństwie wiedzy, jego tożsamość, role, kompetencje i europejski wymiar, [w:] Kompetencje współczesnego nauczyciela, t. 1, A. Klim- -Klimaszewska, M. Wiśniewska (red.), Siedlce 2012.
 • Dudel B., Istota i rodzaje kompetencji kluczowych, [w:] Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej, J. Uszyńska-Jarmoc, B. Dudel, M. Głoskowska-Soładatow (red.), Kraków 2013.
 • Dylak S., Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Poznań 1995.
 • Gawrysiak M., Edukacja metatechniczna, Radom 1998.
 • Gawrysiak M., O pojęciu kompetencji zawodowych i kompetencjach zawodowych nauczyciela techniki, [w:] Edukacja ogólnotechniczna – dylematy teorii i praktyki, Bydgoszcz 1996.
 • Holt J., Instead of Education: Ways to Help People do Things Better, Boulder 2004, (wydanie polskie: Zamiast edukacji, Kraków 2007).
 • Huberman M., Networks That Alter Teaching: Conceptualizations, Exchanges and Experiments, [in:] Teacher Development Exploring Our Own Practice, (Eds.) J. Soler, A. Craft, H. Burgess, London 2001.
 • Ingvarson L., Teaching standards: Foundations for Professional Development Reform, (in:) International Handbook of Educational Change, A. Hargreaves, A. Leiberman, M. Fullan, D. Hopkins (Eds.), Dortrecht 1989.
 • Jaszczyszyn E., Kompetentny nauczyciel a jego (samo)ocena jako szansa udanego rozwoju zawodowego, [w:] Dydaktyka akademicka-wybrane obszary badawcze, A. Karpińska, W. Wróblewska (red.),Warszawa 2014.
 • Jaszczyszyn E., Świadoma niekompetencja nauczycieli–debiutantów w zawodzie (przedszkole i klasy I–III), [w:] Kompetencje współczesnego nauczyciela, t. I, A. Klim-Klimaszewska, M. Wiśniewska (red.), Siedlce 2012.
 • Kacprzak L., Pedeutologiczne rozważania o nauczycielu, Piła 2006.
 • Klus-Stańska D., Konopczyński, M., Krauze, A., Śliwerski, B., Ekspertyza projektu rozporządzenia w sprawie kwali*kacji wymaganych od nauczycieli z dnia 5 sierpnia 2015 r., jego uzasadnienia i oceny skutków jego regulacji (OSR), Warszawa, 27.08.2015. <http://www.krzasp.pl/kles//Stanowisko%20eksper tow%20KNP%20PAN.pdf> [18.09.2015]
 • Kształcenie otwarte od A do Z, Warszawa 1997.
 • Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego „Poprawa jakości kształcenia nauczycieli” z dn. 23 sierpnia 2007 - 1.3 Zmieniające się wymagania.
 • Kyriacou Ch., Essential Teaching Skills, Oxford: Blackwell 1991.
 • Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. [w:]: Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. II, P Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Warszawa 2003.
 • Kwiatkowski S., Symela K., Standardy kwali*kacji zawodowych. Teoria, metodologia, projekty, Warszawa 2001.
 • Lemov D., Teach Like a Champion: 49 Techniques that Put Students on the Path to College (K–12), San Francisko 2010.
 • Mayor F., Przyszłość świata, Warszawa 2001.
 • Oleksyn T., Praca i płaca w zarządzaniu, Wyższa Szkoła Menedżerów, Warszawa 2001,
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie-procesy-metody, Warszawa 2003.
 • Průcha J., Ucitel - Soucasne poznatky o profesi, Praha: Portal 2002.
 • Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań 2003.
 • Śliwerski B., Gdzie i w jakim zakresie kształci się w Polsce nauczycieli, <http://sliwer ski-pedagog.blogspot.com/2015_06_01_archive.html> [27.06.2015]
 • Szempruch J., Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Kraków 2013.
 • Szczepan-Jakubowska D., Szkoleniowiec w pakamerze, czyli narzędzia pracy szkoleniowca, „Szkolenia w Polsce 2008“, 2008- czerwiec.
 • Taraszkiewicz M., Rose, C., Atlas efektywnego uczenia (się), cz. 1., Warszawa 2006.
 • Taraszkiewicz M., Jak uczyć jeszcze lepiej! Szkoła pełna ludzi, Poznań 2001.
 • Walczak W., Kompetencje jako element wiedzy, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2010, nr 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-056f6486-4f80-41fe-8628-3dd251f2ae47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.