PL EN


2010 | 1(1) | 7-18
Article title

Czym jest Prawo? Cele i środki

Content
Title variants
EN
What is Law? Aims and Means
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest próba zakreślenia sfery badań filozoficznych zmierzających do zdefiniowania warunków adekwatnej definicji prawa. Autor jest zdania, że definicję tę uzyska się identyfikując określone cele i środki charakterystyczne dla prawa, poprzez które społeczny fenomen prawa się realizuje. Definicja ta ma być odpowiedzią na normatywizm w teorii prawa, to jest na próbę wyjaśnienia tego pojęcia za pomocą szczególnych środków używanych przez prawo (norm prawnych). Autor stara się wykazać, że to podejście nie tylko pełniej charakteryzuje prawo, ale także przyczynia się do lepszego zrozumienia powiązań pomiędzy prawem a etyką, moralnością, polityką i pozostałymi społecznym faktami konwencjonalnymi.
EN
This article is an attempt at delimiting the area of philosophical research in order to define the conditions for an adequate definition of the law. This writer believes that this definition is achieved by identifying the particular aims and means which are set for the law and through which the social phenomenon of the law is realized. Assumedly, the definition is to be a response to the so-called normativism in the theory of law, that is, an attempt to explain the notion through the particular means (norms) used by the law. The writer tries to justify not only that his approach characterizes the law more fully, but also that it contributes to better understanding of the links between law and ethics, morality, politics or the remaining conventional social facts.
Year
Volume
Pages
7-18
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
References
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-056f88c8-e2fc-47ee-8ab0-f7a6c7e233e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.