PL EN


2012 | LXXXV (85) | 11-33
Article title

Instytucja interpretacji prawa podatkowego w ujęciu art. 14a i 14b Ordynacji podatkowej – aspekt teoretycznoprawny (artykuł dyskusyjny)

Content
Title variants
EN
The institution of Tax law interpretation contained in Art. 14a and 14b Polish Tax Ordinance Act – the theoretical-legal aspect (disputable article)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article contains a detailed analysis of general and individual interpretations of tax law both in terms of particular articles` content and in a philosophical and sociological perspective. It`s a new, critical look at legal norms of interpretation applied by Minister of Finance and contained in Art. 14a and 14b Polish tax law. The authors believe that the present discussion is novel due to its non-positive perspective. The authors explicitly claim that only a close cooperation between legislative, executive and judiciary can secure democratic standards in the law for i.e. both reliability and predictability of law application.
Year
Volume
Pages
11-33
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Uniwersytet Łódzki
author
 • Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
References
 • Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz 2007, Wrocław 2007.
 • Bekrycht T., O wartości logicznej normy prawnej, SPE 2011/84
 • Bielska-Brodziak A., Interpretacja tekstu prawnego na podstawie orzecznictwa podatkowego, Warszawa 2009.
 • Brolik J., Urzędowe interpretacje prawa podatkowego, Warszawa 2010.
 • Brzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A., Masternak M., Orłowski J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Toruń 2007.
 • Grabowski A., Prawnicze pojęcie obowiązywania prawa stanowionego. Krytyka niepozytywistycznej koncepcji prawa, Kraków 2009.
 • Habermas J., Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego
 • państwa prawnego, tł. A. Romaniuk, M. Marszałek, Warszawa 2005.
 • Lang W., Zasada clara non sunt interpretanda w kontekście zasady ignorantia iuris nocet oraz zasady zaufania obywateli do prawa, [w:] S. Wronkowska (red.), Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, Kraków 2005.
 • Larenz K., Rechtssatz als Bestimmungssatz, [w:] Festschrift für Karl Engisch zum 70. Geburtstag, Frankfurt Am Main 1969.
 • Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2004.
 • Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 2000.
 • Morawski L., Pozytywizm „twardy”, pozytywizm „miękki” i pozytywizm martwy, Ius et Lex 2003/1 (II).
 • Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2004.
 • Pilipiec S., Autorytet prawa obowiązującego, [w:] O. Bogucki, S. Czepita (red.), System prawny a porządek prawny, Szczecin 2008.
 • Płeszka K., Gizbert-Studnicki T., Dwa ujęcia wykładni prawa. Próba konfrontacji, ZNUJ, Pr. z Nauk Polit. 1984/20.
 • Sagan S., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2003
 • Wróblewski J., Teoria racjonalnego tworzenia prawa, Wrocław 1985.
 • Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988.
 • Zirk-Sadowski M., Prawo a uczestniczenie w kulturze, Łódź 1998.
 • Zieliński M., RadwańskI Z., Wykładnia Prawa Cywilnego, ST. PR. PRYW. 2006/1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0570e53a-24bf-4fb7-9691-4321b7f219d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.