Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 2(6) | 187-210

Article title

Transhumanizm w świetle poglądów Francisa Fukuyamy

Authors

Content

Title variants

EN
Transhumanism according to Francis Fukuyama views

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The human entered the twenty-first century with great technological progress. The concept of transhumanism is currently a very important and popular one. Genetic engineering, neurophar-macology, auto-evolution of the human species are the chief topics in modern science. Ethics dictate human reflection on the development of biotechnology. Francis Fukuyama writes about what may be the limits and consequences of the development of biotechnology. Because transhumanism brings with it not only benefits, but also a serious threat to nature and human beings.

Journal

Year

Issue

Pages

187-210

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Rzeszowski

References

 • Adamski K.: Transhumanizm – między utopią, biotechnologią a gnozą, „Rocz-niki Teologii Moralnej” 2012, nr 4(59), s. 105-129.
 • Bańka J.: Przeciw szokowi przyszłości. Katowice 1977.
 • Bańka J.: Zarys filozofii techniki. Katowice 1981
 • Domańska E.: Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami, „Kultura Współczesna” 2008, nr 3, s. 9-21.
 • Dusek V.: Wprowadzenie do filozofii techniki. Przeł. Z. Kasprzyk. Kraków 2011.
 • Fukuyama F.: Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Przeł. B. Pietrzyk. Kraków 2004.
 • Gawor L.: Szkice o cywilizacji. Rzeszów 2009.
 • Habermas J.: Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberal-nej?. Przeł. M. Łukaszewicz, Warszawa 2003.
 • Hołub G.: Godność człowieka a biotechnologia. [w:] Ku rozumieniu godności człowieka. Red. G. Hołub, P. Duchliński. Kraków 2008.
 • Horgan J.: Koniec nauki czyli O granicach wiedzy u schyłku ery naukowej. Przeł. M. Tempczyk. Warszawa 1999.
 • Jan Paweł II: Encyklika Redemptor Hominis, Watykan 1979. [online]. [dostęp 26.07.2016]. World Wide Web: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/r_hominis.html
 • Jan Paweł II: Przesłanie Ojca Świętego do członków Papieskiej Akademii Nauk z dnia 22 października 1996.
 • Joy B.: Dlaczego przyszłość nas nie potrzebuje?. [w:] Wybierz czerwoną pigułkę. Nauka, filozofia i religia w „Matrix”. Red. G. Yef-feth. Przeł. W. Derechowski, Gliwice 2003, s. 215-252.
 • Lem S.: Summa Technologiae. Kraków 2000.
 • Majewski P.: Między zwierzęciem a maszyną. Wrocław 2007.
 • Mazur P.S.: Francisa Fukuyamy rozumienie godności osoby. „Człowiek w kul-turze” 2005 , nr 17, s. 173-185.
 • More M.: Transhumanism Towards a Futurist Philosophy [online]. [dostęp 22.07.2016] World Wide Web: http://web.archive.org/web/20130806172107/http://www.maxmore.com:80/transhum.htm.
 • Sepczyńska D.: Transhumanizm. Spotkanie z utopią. [w:] Narracje postkryzy-sowe w humanistyce. Red. D. Kotuła, A. Piórkowska, A. Poterała. Olsztyn 2014.
 • Van Melsen A.G.: Nauka i technologia a kultura. Przeł. S. Zalewski. Warszawa 1969.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05748260-d045-44ac-9ba5-5dad43cfaf41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.