PL EN


Journal
2016 | 2(6) | 187-210
Article title

Transhumanizm w świetle poglądów Francisa Fukuyamy

Authors
Content
Title variants
EN
Transhumanism according to Francis Fukuyama views
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The human entered the twenty-first century with great technological progress. The concept of transhumanism is currently a very important and popular one. Genetic engineering, neurophar-macology, auto-evolution of the human species are the chief topics in modern science. Ethics dictate human reflection on the development of biotechnology. Francis Fukuyama writes about what may be the limits and consequences of the development of biotechnology. Because transhumanism brings with it not only benefits, but also a serious threat to nature and human beings.
Journal
Year
Issue
Pages
187-210
Physical description
Contributors
References
 • Adamski K.: Transhumanizm – między utopią, biotechnologią a gnozą, „Rocz-niki Teologii Moralnej” 2012, nr 4(59), s. 105-129.
 • Bańka J.: Przeciw szokowi przyszłości. Katowice 1977.
 • Bańka J.: Zarys filozofii techniki. Katowice 1981
 • Domańska E.: Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami, „Kultura Współczesna” 2008, nr 3, s. 9-21.
 • Dusek V.: Wprowadzenie do filozofii techniki. Przeł. Z. Kasprzyk. Kraków 2011.
 • Fukuyama F.: Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Przeł. B. Pietrzyk. Kraków 2004.
 • Gawor L.: Szkice o cywilizacji. Rzeszów 2009.
 • Habermas J.: Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberal-nej?. Przeł. M. Łukaszewicz, Warszawa 2003.
 • Hołub G.: Godność człowieka a biotechnologia. [w:] Ku rozumieniu godności człowieka. Red. G. Hołub, P. Duchliński. Kraków 2008.
 • Horgan J.: Koniec nauki czyli O granicach wiedzy u schyłku ery naukowej. Przeł. M. Tempczyk. Warszawa 1999.
 • Jan Paweł II: Encyklika Redemptor Hominis, Watykan 1979. [online]. [dostęp 26.07.2016]. World Wide Web: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/r_hominis.html
 • Jan Paweł II: Przesłanie Ojca Świętego do członków Papieskiej Akademii Nauk z dnia 22 października 1996.
 • Joy B.: Dlaczego przyszłość nas nie potrzebuje?. [w:] Wybierz czerwoną pigułkę. Nauka, filozofia i religia w „Matrix”. Red. G. Yef-feth. Przeł. W. Derechowski, Gliwice 2003, s. 215-252.
 • Lem S.: Summa Technologiae. Kraków 2000.
 • Majewski P.: Między zwierzęciem a maszyną. Wrocław 2007.
 • Mazur P.S.: Francisa Fukuyamy rozumienie godności osoby. „Człowiek w kul-turze” 2005 , nr 17, s. 173-185.
 • More M.: Transhumanism Towards a Futurist Philosophy [online]. [dostęp 22.07.2016] World Wide Web: http://web.archive.org/web/20130806172107/http://www.maxmore.com:80/transhum.htm.
 • Sepczyńska D.: Transhumanizm. Spotkanie z utopią. [w:] Narracje postkryzy-sowe w humanistyce. Red. D. Kotuła, A. Piórkowska, A. Poterała. Olsztyn 2014.
 • Van Melsen A.G.: Nauka i technologia a kultura. Przeł. S. Zalewski. Warszawa 1969.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05748260-d045-44ac-9ba5-5dad43cfaf41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.