PL EN


2014 | 2 | 94-117
Article title

Analiza stanu przestępczości młodzieży na terenie Republiki Czeskiej. Zarys problematyki

Authors
Title variants
EN
Analysis of Juvenile Delinquency in the Czech Republic
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia stan przestępczości młodzieży na terenie Republiki Czeskiej. W tekście omówiono wybrane zagadnienia związane z występowaniem pejoratywnych, stypizowanych czynów, których sprawcami były osoby nieletnie. Zdefiniowane zostały pojęcia osoby małoletniej i nieletniej w świetle obowiązującego w Republice Czeskiej porządku prawno-karnego, a także przybliżono wybrane kategorie przestępstw kryminalnych.
EN
The article presents the analysis of juvenile delinquency in the Czech Republic. The text presents ways of targeting young people most at risk and discusses current trends in the criminality. The article contains a lot of statistics on youth crime. The trends in juvenile crime in the Czech Republic are optimistic.
Year
Issue
2
Pages
94-117
Physical description
Dates
published
2014-04-10
Contributors
  • Katedra Kryminologii, Wydział Bezpieczeństwa i Prawa, Akademia Policji Republiki Czeskiej w Pradze
References
  • Dworzecki, J., Szymczyk, J., Kryminologia. Wybrane zagadnienia, Gliwice 2010, wyd. GWSP.
  • Dworzecki, J., Probleme der inneren sicherheit. Die strategie community policing in der polnischen polizei, [w:] Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací Řízení procesů a využití moderních terminálových technologií. Sbornik XII. ročník mezinárodní konferencje, 17. – 18. března Zlín 2010, wyd. Univerzita Tomáše Bati.
  • Dworzecki, J., Svatoš, R., Młodzież a przestępczość w Republice Czeskiej, „Zeszyty Naukowe”, wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Prawa, Bielsko-Biała 2013, nr 1.
  • Hołyst, B., Kryminologia, Warszawa 2007, wyd. LexisNexis.
  • Hrudka, J., Zámek, D., Organizace a činnost policejních služeb: stav k 1.1.2012, Praha 2012, wyd. Police history.
  • Ondicová, M., Uhrin, S., Prevencia kriminality, Plzeň 2012, wyd. Aleš Čeněk, s.r.o.
  • Smolík, J., Subkultury mládeže. Uvedení do problematiky, Praha 2010, wyd. Grada Publishing.
  • Válková, H., Kuchta J., a kol., Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání, Praha 2012, wyd. C.H. Beck.
  • Zapletal J., a kol., Kriminologie. Díl II. Zvláštní část, Praha 1994, wyd. Policejní akademie České republiky.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05779596-4525-4809-bc65-e4a290300de4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.