Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 19 | 163 - 178

Article title

Zarys dziejów obozu dla jeńców w Wadowicach w latach 1918 - 1921

Content

Title variants

EN
The history of prisoners-of-war camp of Wadowice in years 1918 – 1921

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The history of prisoners-of-war camp of Wadowice in years 1918 – 1921 The subject of the article is the history of POWs camp of Wadowice in years 1918 – 1921. There was not any in-depth monograph about this camp, so the article will fill this gap. Mentioned camp was located in southern Poland and was used to jail and isolate prisoners-of-war from Eastern Galicia (Ukrainian Galician Army), the Red Army and UPR’s Army. Besides them, a lot of civilian internees also were isolated here. History of camp begins in November 1918 and ended in autumn of 1921 y. In article, a few issues were analysed: which groups were in the camp, how many people were there, how was the alimentation, which illnesses spread among POWs and internees and how big was level of death and how was cultural life in the camp. The article was written on the basis of the archival materials from various archive and many books and scientific articles.

Year

Issue

19

Pages

163 - 178

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

References

 • Dziennik rozkazów wojskowych, r. 2, nr 39, 04.1919.
 • Jeńcy sowieccy w Polsce 1920-1921. Zbiór komunikatów Sekcji Jeńców i Internowanych Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych, red. Z. Karpus, W. Rezmer, E. Rosowska, Toruń 2013.
 • Krasnoarmiejcy w polskom plienu. Sbornik dokumentow, red. N. E. Jelisiejewoj, Z. Karpus, G.F. Matwiejew, K. K. Mironow, W. Rezmer, E. Rosowska, N. S. Tarchow, Moskwa 2004.
 • „Wpered”, 1920 r.
 • „Zaporożśka Dumka”, 1920 r.
 • Bogusz R., Obóz dla jeńców i internowanych w Dąbiu. Zarys historii, „Rocznik Krakowski”, tom LXVII, 2001.
 • Kania L., Administracja polskich obozów dla jeńców i internowanych wojennych w polsko-ukraińskiej wojnie o Galicję Wschodnią (1918-1919), „Studia Lubuskie”, nr 3, 2007.
 • Karpus Z., Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy w Polsce 1918-1924, Toruń 1997.
 • Karpus Z., Obóz jeńców bolszewickich i internowanych ukraińskich w Wadowicach. Raport z listopada 1920 r., „Wojskowy Przegląd Historyczny”, r. 39, nr 4, 1994.
 • Karpus Z., Wymiana jeńców wojennych między Polską a Litwą (październik 1920 – styczeń 1921), „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 5, 1991.
 • Матвеев Г., Матвеева B., Польский плен, Москва 2011.
 • Матвеев Г., Матвеева B., Польский плен, Москва 2011.
 • Siwiec-Cielebon M., Powstawanie garnizonu WP w Wadowicach październik – grudzień 1918 r., „Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny”, 2012, nr 15.
 • Siwiec-Cielebon M., Wpływ rozbudowy infrastruktury wojskowej na rozwój przestrzenny miasta – zarys problematyki, „Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny”, 2009, nr 12.
 • Срібняк I., Обеззброєна, але нескорена: інтернована Армія УНР у таборах Польщі і Румунії (1921-1924 рр.), Київ 1997.
 • Wyszczelski L., Jeńcy wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920, Warszawa 2014.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1505-0181

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-057878d5-854c-4956-bee8-d7d81cbe4d2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.