PL EN


2014 | 1(27) | 295-325
Article title

Wielkomiejscy radni Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości na ścieżkach do stanowisk zajmowanych w kadencji 2006-2010

Selected contents from this journal
Title variants
EN
“Civic Platform” and “Law and Justice” urban councilors on their paths to posts in 2006‑2010 term
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main aim of the article is to describe career patterns of big city politicians who had been elected from lists of Civic Platform Party and Law and Justice Party, both parties that dominated Polish political scene. The authors try to answer in what way political career, local government career and socio‑economic status have affected the post held at the city council by representatives elected from both party lists. The authors formulate four hypotheses which concern the characteristics of the paths toward posts held by both parties’ representatives. The results of analysis show that paths towards posts are different and connected to the party. Law and Justice paths, whereparty career are very important, are more obvious and easer to interpretations. In the case of councilors who had represented Civic Platform relatively significant are local‑government careers.
Contributors
 • Instytut Studiów Politycznych PAN
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Aars J., Offerdal A., Rysavy D., The Careers of European Local Councillors: A Cross‑National Comparison, „Lex Localis. Journal of Local Self‑Government” 2012, Vol. 10, nr 1.
 • Bartkowski J., Kariery działaczy lokalnych.Systemowe mechanizmy selekcji w latach osiemdziesiątych, Warszawa 1991.
 • Bartkowski J., Lokalne elity władzy w Polsce w latach 1966‑1995. Zmiany składu społeczno‑demograficznego na tle przemian opinii publicznej w Polsce w ujęciu porównawczym, Warszawa 1996.
 • Bartkowski J., Kotnarowski M., Model głosowania przestrzennego a wybory 2007 roku, „Studia Polityczne” 2011, nr 27.
 • Berkman M. B., Former State Legislators in the U.S. House of Representatives: Institutional and Policy Mastery, „Legislative Studies Quarterly” 1993, Vol. 18, nr 1.
 • Berkman M. B., State Legislators in Congress: Strategic Politicians, Professional Legislatures, and the Party Nexus, „American Journal of Political Science” 1994, Vol. 38, nr 4.
 • Best H., New Challenges, New Elites? Changes in the Recruitment and Career Patterns of European Representative Elites, „Comparative Sociology” 2007, Vol. 6, nr 1.
 • Best H., Cotta M., Elite Transformation and Modes of Representation since the Mid‑Nineteenth Century: Some Theoretical Considerations, [w:] Parliamentary Representatives in Europe 1848‑2000. Legislative Recruitment and Careers in Eleven European Countries, red. ciż, Oxford–New York 2000, Comparative European Politics.
 • Betkiewicz W., Jasiewicz‑Betkiewicz A., Wielkomiejska elita polityczna: skład i kariery zawodowe, „Studia Regionalne i Lokalne” 2012, nr 3.
 • Burton M., Gunther R., Higley J., Introduction: Elite Transformations and Democratic Regimes, [w:] Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe, red. J. Higley, R. Gunther, Cambridge–New York 1992.
 • Carey J. M. [i in.], The Effects of Term Limits on State Legislatures: A New Survey of the 50 States, „Legislative Studies Quarterly” 2006, Vol. 31, nr 1, [online] http://dx.doi.org/10.3162/036298006X201742.
 • Cześnik M., Kotnarowski M., Nowy wymiar politycznego współzawodnictwa: Polska solidarna versus Polska liberalna, „Studia Polityczne” 2011, nr 27.
 • Dahl R., Who Governs? Democracy and Power in an American City, New Haven 1961, Yale Studies in Political Science.
 • Dudzińska A., O idei reprezentacji politycznej, [w:] Powiatowa elita polityczna. Rekrutacja, struktura, działanie, red. J. Wasilewski, Warszawa 2006.
 • Fox R. L., Lawless J. L., Gaining and Losing Interest in Running for Public Office: The Concept of Dynamic Political Ambition, „The Journal of Politics” 1977, Vol. 73, nr 2, [online] http://dx.doi.org/10.1017/S0022381611000120.
 • Frankland E. G., Parliamentary Career Achievement in Britain and West Germany: A Comparative Analysis, „Legislative Studies Quarterly” 1977, Vol. 2, nr 2.
 • Gallagher M., Social Backgrounds and Local Orientations of Members of the Irish Dail, „Legislative Studies Quarterly” 1985, Vol. 10, nr 3.
 • Geser H., The Local Party as an Object of Interdisciplinary Comparative Study: Some Steps toward Theoretical Integration, [w:] Local Parties in Political and Organizational Perspective, red. M. Saiz, H. Geser, Boulder 1999, Urban Policy Challenges.
 • Grabowska M., Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004.
 • Holland M., British Political Recruitment: Labour in the Euro‑Elections of 1979, „British Journal of Political Sciences” 1987, Vol. 17, nr 1, [online] http://dx.doi.org/10.1017/S0007123400004609.
 • Hunter F., Community Power Structure. A Study of Decision Makers, Chapell Hill 1953.
 • Irwin G. A., Party, Accountability and the Recruitment of Municipal Councilmen in the Netherlands, [w:] Elite Recruitment in Democratic Polities: Comparative Studies across Nations, red. H. Eulau, M. M. Czudnowski, New York 1976.
 • Irwin G., Budge I., Farlie D., Social Background vs. Motivational Determinants of Legislative Careers in the Netherlands, „Legislative Studies Quarterly” 1979, Vol. 4, nr 3.
 • Jasiewicz‑Betkiewicz A., Betkiewicz W., Kanały rekrutacji do wielkomiejskiej elity politycznej, „Studia Polityczne” 2012, nr 30.
 • Jasiewicz‑Betkiewicz A., Betkiewicz W., Partie w wielkim mieście – między prezydentem, klubem i regionem, [w:] Partie polityczne w Polsce i w Europie. Struktury, funkcje, strategie w zmieniającym się otoczeniu, red. A. Pacześniak, M. Wincławska, Toruń 2013.
 • Jenkins J. A., Crespin M. H., Carson J. L., Parties as Procedural Coalitions in Congress: An Examination of Differing Career Tracks, „Legislative Studies Quarterly” 2005, Vol. 30, nr 3, [online] http://dx.doi.org/10.3162/036298005X201590.
 • Katz R. S., Mair P., The Ascendancy of the Party in Public Office: Party Organizational Change in Twentieth‑Century Democracies, [w:] Political Parties. Old Concepts and New Challenges, red. R. Gunther, J. R. Montéro, J. J. Linz, Oxford–New York2002, Comparative Politics – Oxford University Press.
 • Korzenie demokracji.Partie polityczne w środowisku lokalnym, red. M. Grabowska, T. Szawiel, Warszawa 2000.
 • Lipset S. M., Rokkan S., Osie podziałów, systemy partyjne oraz afiliacje wyborców, przeł. O. Wojtasiewicz, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii, red. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995.
 • Luttbeg N. R., Legislative Careers in Six States: Are Some Legislatures More Likely to be Responsive?, „Legislative Studies Quarterly” 1992, Vol. 17, nr 1.
 • Maestas Ch, D., Maisel L. S., Stone W. J., National Party Efforts to Recruit State Legislators to Run for the U.S. House, „Legislative Studies Quarterly” 2005, Vol. 30, nr 2, [online] http://dx.doi.org/10.3162/036298005X201554.
 • Markowski R., Grzelak P., Przestrzenne modele głosowania: teoria w polskich realiach, „Studia Polityczne” 2011, nr 27.
 • Moncrief G. F., Recruitment and Retention in U.S. Legislatures, „Legislative Studies Quarterely” 1999, Vol. 24, nr 2.
 • Nalewajko E., Powiatowe partie polityczne – trudna adaptacja, [w:] Powiatowa elita polityczna. Rekrutacja, struktura, działanie, red. J. Wasilewski, Warszawa 2006.
 • Passages to Power. Legislative Recruitment in Advanced Democracies, red. P. Norris, Cambridge–New York 1997.
 • Pitkin H. F., The Concept of Representation, Berkeley 1967.
 • Pollock P. H., An SPSS Companion to Political Analysis, Washington 2009.
 • Radni sejmików wojewódzkich. Role i konteksty, red. E. Nalewajko, Warszawa 2011.
 • Schumpeter J. A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, przeł. M. Rusiński, Warszawa 1995.
 • Sobolewska‑Myślik K., Kosowska‑Gąstoł B., Borowiec P., Struktury organizacyjne polskich partii politycznych, Kraków 2010.
 • Squire P.,Career Opportunities and Membership Stability in Legislatures, „Legislative Studies Quarterly” 1988, Vol. 13, nr 1.
 • Squire P., Legislative Professionalization and Membership Diversity in State Legislatures, „Legislative Studies Quarterly” 1992, Vol. 17, nr 1.
 • Swianiewicz P., Bezpartyjni radni w samorządach gminnych, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 11.
 • Swianiewicz P., Partisan Cleavages in Local Governments in Poland after 1990, [w:] Regional Issues in Polish Politics, red. T. Zarycki, G. Kolankiewicz, London 2003, SSEES Occasional Papers, nr 60.
 • Swianiewicz P., Mielczarek A., Parties and Political Culture in Central and Eastern European Local Governements, [w:] Faces of Local Democracy. Comparative Papers from Central and Eastern Europe, red. G. Soós, V. Zentai, Budapest 2005, LGI Books.
 • Thurber J. A., The Impact of Party Recruitment Activity upon Legislative Role Orientations: A Path Analysis, „Legislative Studies Quarterly” 1976, Vol. 1, nr 4.
 • Tobin R. J., Keynes E., Institutional Differences in the Recruitment Process: A Four‑State Study, „American Journal of Political Science” 1975, Vol. 19, nr 4.
 • Verhelst T., Kerruche E., Family, Ambition, Locality and Party. A Study of Professionalization in the Activation and Apprenticeships of Local Councillors in Europe, „Lex Localis. Journal of Local Self‑Government” 2012, Vol. 10, nr 1.
 • Wasilewski J., Społeczne procesy rekrutacji regionalnej elity władzy, Wrocław 1990.
 • Wesołowski W., Słomczyński K. M., Dubrow J. K., National and European? Polish Political Elite in Comparative Perspective, Warsaw 2010.
 • Woods N. D., Baranowski M., Legislative Professionalism and Influence on State Agencies: The Effects of Resources and Careerism, „Legislative Studies Quarterly” 2006, Vol. 31, nr 4, [online] http://dx.doi.org/10.3162/036298006X201940.
 • Wódz J., Polityczny charakter demokracji lokalnej, „Regiony Polski” 2002, nr 1.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0579ee87-07d8-4f7a-ae33-df4b1822d633
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.