Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 14 | 4 | 81-107

Article title

„Bo sąd jest taki ważny” – doświadczenia dzieci uczestniczących w czynności wysłuchania. Raport z badania jakościowego

Authors

Content

Title variants

EN
“Because the court is so important” – experiences of children being heard by the judge. Qualitative study report

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano wyniki przeprowadzonego w 2015 r. badania jakościowego dotyczącego doświadczeń i opinii dzieci na temat czynności wysłuchania przez sąd. Wysłuchanie stanowi szczególną czynność, która ma służyć temu, aby sąd zapoznał się ze stanowiskiem dziecka i podejmując decyzję wziął pod uwagę jego zdanie i rozsądne życzenia. Regulacje w prawie polskim w tym zakresie wynikają ze zobowiązań nałożonych m.in. przez artykuł 12 Konwencji o prawach dziecka. Cele szczegółowe badania objęły: diagnozę doświadczeń dzieci dotyczących samej czynności wysłuchania, diagnozę przygotowania dzieci do udziału w czynności wysłuchania, poznanie odczuć, emocji, a w szczególności obaw dzieci związanych z uczestnictwem w czynności wysłuchania. Wyniki pozwoliły pogłębić wiedzę na temat uwarunkowań wpływających na przebieg czynności wysłuchania, a także pokazały, że dzieci nie są wystarczająco poinformowane o przysługujących im prawach.
EN
The article reports on a qualitative study on children’s experience and opinions about being heard by the judge in civil proceedings. The research was carried out in 2015. A children’s hearing is a particular legal act, which enables child to express its position and wishes, which then should be considered by the judge while making decision about any matter affecting the child. Polish regulations in this matter addresses the requirements of Article 12 of Convention on the Rights of the Child. Research themes focused on: children’s experience of being heard, their preparations to the hearing and their feelings about the hearing, especially their fears. The results of the study contribute to an understanding of the factors influencing the process of hearing. They also show that children are not properly informed about their rights.

Year

Volume

14

Issue

4

Pages

81-107

Physical description

Contributors

  • Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego
  • Fundacja Dzieci Niczyje

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-057b0f79-4d14-4c0e-8bc5-8939a3bba86a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.