Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 9 | 1 | 57-68

Article title

Británie a Evropa 1945–1951: Evropská linie britské zahraniční politiky a hospodářské příčiny odmítavého postoje k hlubším formám ekonomické integrace Západní Evropy

Authors

Content

Title variants

EN
Britain and Europe 1945-1951: European line of British foreign policy and the economic causes of averse attitude to the involvement in deeper forms of economic integration in western Europe

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Studie je věnována postoji Velké Británie k procesu evropské integrace v letech 1945–1951, především pak analýze faktorů, které britský vztah k poválečným snahám o ekonomickou spolupráci zemí západní Evropy ovlivňovaly, a důvodů, které k britské neochotě stát se jedním ze zakládajících členů Evropského společenství uhlí a oceli vedly. Cílem je upozornit na skutečnost, že britský postoj k procesu ekonomické integrace západní Evropy nebyl odmítavý a britské rozhodnutí nezapojit se do užších forem ekonomické integrace omezujících národní rozhodovací pravomoci nebylo rozhodnutím vyplývajícím primárně z nedůvěry v budoucnost západoevropské ekonomické spolupráce ani z neochoty přijmout změnu mezinárodního postavení způsobenou novým poválečným uspořádáním. Na základě analýzy poválečného ekonomického vývoje ostrovního státu výsledky výzkumu ukazují, že důvody britského odmítnutí byly především ekonomického charakteru.
EN
The study deals with the British attitude to economic integration of Western Europe in the years of 1945–1951; especially with the analysis of factors which were shaping British relationship to postwar efforts to economic cooperation in Western Europe and with the analysis of reasons that led to the British reluctance to become one of the founding members of the European Coal and Steel Community. The aim is to point to the fact that the British attitude to economic integration was not negative and British decision not being involved to closer forms of economic cooperation limiting national decision-making powers was not decision arising primarily from a distrust of process of economic integration in Western Europe nor from the unwillingness to accept the change of British international status in post-war World. Research conducted by the analysis of British economic development in the years 1945–1951proves that the reasons for the British refusal were primarily economic in nature.

Discipline

Year

Volume

9

Issue

1

Pages

57-68

Physical description

Contributors

  • The Department of Economic History, Faculty of Economics, University of Economics Prague
  • The Department of Economics and Management, Unicorn College

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-057b163b-ad54-4401-b99a-f761ce827ba3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.