PL EN


2017 | 463 | 158-170
Article title

Zarządzanie projektami na przykładzie japońskiego lidera łańcucha dostaw – studium przypadku

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano problematykę zarządzania projektami w kontekście funkcjonowania łańcuchów dostaw, w których rolę lidera pełni przedsiębiorstwo japońskie. W pierwszej części artykułu przedstawiono ogólnie istotę projektu i zarządzania projektami w odniesieniu do funkcjonowania łańcucha dostaw. Następnie wskazano etapy i działania, które zdaniem autorów warunkują skuteczną i efektywną ich implementację w ramach tych specyficznych organizacji sieciowych. Wskazano tu na dwa etapy wdrażania projektów warunkowane specyficzną, wielopodmiotową strukturą łańcuchów dostaw, tj. etap koncepcyjno-badawczy oraz etap analityczno-wdrożeniowy. W tej części dokonano także zestawienia proponowanych analiz, technik i narzędzi możliwych do wykorzystania na każdym etapie ich wdrażania. Druga część pracy zawiera studium przypadku wdrażania projektów w ramach łańcucha dostaw, w którym rolę lidera pełni firma japońska.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-057d988f-ec42-4207-81f6-436c8f56ff2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.