PL EN


2017 | 4(227) | 249-262
Article title

Metoda studium przypadku krok po kroku (recenzja z: Robert K. Yin, Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody)

Authors
Content
Title variants
EN
Case Study Method Step by Step (review of Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody [Case Study Research: Design and Methods] by Robert K. Yin)
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
249-262
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii, ul. Grodzka 52, 30-962 Kraków
References
 • Babbie, Earl. 2003. Badania społeczne w praktyce. Tłum. W. Betkiewicz i inni. Warszawa: WN PWN.
 • Badzińska, Ewa i Edyta Gołąb-Andrzejak. 2015. Satysfakcja klientów jako źródło sukcesu organizacji – studium przypadku. „Problemy zarządzania, finansów i marketingu” 41, t. 1: 81–91.
 • Bielińska, Katarzyna. 2012. O miłości partnerskiej u osób po chorobie nowotworowej – studium przypadku. „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 3: 78–91.
 • Bodanko, Anatol. 2012. Geneza, istota i zastosowanie praktyczne metody indywidualnych przypadków. „Nauczyciel i Szkoła” 1 (51): 177–195.
 • Burski, Jacek. 2016. Klasa średnia a perspektywa biograficzna. Empiryczne studium przypadku. „Przegląd Socjologii Jakościowej” tom XII, 2: 78–93.
 • Broszkiewicz, Wojciech. 2010. Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia. Rzeszów. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Charmaz, Kathy. 2016. Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Tłum. B. Komorowska. Warszawa: WN PWN.
 • Haber, Lesław H. 2001. Mikrospołeczność informacyjna: na przykładzie miasteczka internetowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Kraków. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH.
 • Ilnicka-Jordan, Paulina. 2015. Skuteczność ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów – studium przypadku. Administracja. „Teoria – Dydaktyka – Praktyka” (41) 4: 122–144.
 • Karkowska, Marta. 2016. Międzypokoleniowe transmisje pamięci. Na podstawie badań we wsiach świętokrzyskich. „Studia Socjologiczne” 3(222): 101–132.
 • Kilańska, Dorota, Milena Staszewska, Natalia Urbanek, Aleksandra Andrzejak i Justyna Purgał. 2014. Planowanie opieki według międzynarodowego standardu ICNP® w Podstawowej Opiece Zdrowotnej — studium przypadku. „Problemy Pielęgniarstwa” 22, 4: 539–545.
 • Knasiński, Maciej. 2015. Rozwój systemu controllingu w POL-EKO-APARATURA SP.J. – studium przypadku. „Ekonomiczne Problemy Usług” 120: 37–51.
 • Kowalska, Małgorzata. 2015. Strategie dyscyplinowania dzieci stosowane przez rodziców nieheteroseksualnych i ich partnerów – studium przypadku. „Przegląd Badań Edukacyjnych” 1, 20: 83–102.
 • Lipset, Seymour Martin, Martin Trow i James Coleman. 1956. Union Democracy: The Inside Politics of the International Typographical Union. New York: Free Press.
 • Mieńkowska-Norkiene, Renata. 2012. Konflikty w rządzeniu ponadnarodowym – studium przypadku Unii Europejskiej. „Studia Politologiczne. Marketing polityczny i komunikowanie polityczne. Nowe zjawiska, nowe wyzwania” 24: 348–368.
 • Olejniczak, Karol, Marek Kozak i Bartosz Ledzion (red.). 2008. Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 • Rozmus, Paweł, Dorota Jedlikowska i Kamil Łuczaj. 2014. Polityka społeczna wobec niepełnosprawności. Teoria badań i praktyka działań na podstawie konkretnych przedsięwzięć realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych. „Studia Socjologiczne” 2(213): 63–83.
 • Sztompka, Piotr. 2005. Socjologia zmian społecznych. Kraków: Znak.
 • Uziębło, Aldona. 2016. Ocena gospodarki finansowej przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do spłaty zobowiązań krótkoterminowych. Studium przypadku: Grupa Kapitałowa Alma Market SA oraz Spółka Alma Market SA w latach 2011–2015. „Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania” tom 9: 313–336.
 • Wygnańska, Joanna. 2016. Doświadczenie biograficzne życia w dwóch kulturach. Studium biograficzne przypadku. „Przegląd Socjologii Jakościowej” XII, 2: 168–190.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-057de5e2-6ca1-4d9c-9bbc-39925235a7aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.