Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 12 | 463-481

Article title

Biżuteria z wczesnośredniowiecznego grodziska w Kamieniu Pomorskim

Content

Title variants

EN
Jewellery from the early medieval stronghold in Kamień Pomorski

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Abstract: The article presents items generally referred to as jewellery from the early medieval stronghold in Kamień Pomorski. Its aim is a presentation of finds and an attempt to verify the dating of settlement layers.

Year

Volume

12

Pages

463-481

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

 • Muzeum Narodowe w Szczecinie

References

 • Boguwolski R., Hyss L. 2005. Biżuteria średniowieczna z cmentarzyska w Grucznie. Mittelalterlicher Schmuck aus dem Gräbenfeld in Gruczno. Grudziądz.
 • Chudziak W., Stawska V. 2006. Biżuteria. W: W. Chudziak (red.), Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie. Toruń, 62–64. Mons Sancti Laurentii 3.
 • Cnotliwy E. 1981. Późnoromański, polichromowany talerz drewniany z Kamienia Pomorskiego. Materiały Zachodniopomorskie 27, 165–178.
 • Dekówna M. 2007. Wczesnośredniowieczne ozdoby szklane ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego na tle ogólnej problematyki rozwoju szklarstwa. W: W. Brzeziński (red.), Skarby wieków średnich. Warszawa, 52–87.
 • Drozd A. 2006. Biżuteria. W: W. Chudziak (red.), Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie. Toruń, 66–67. Mons Sancti Laurentii 3.
 • Drozd A. 2013. Zabytki bursztynowe z grodu i osady pozyskane podczas badań przy ulicy Czopowej, Grodzkiej i Tartacznej w Gdańsku, w latach 2006–2010. W: E. Fudzińska (red.), XVIII Sesja Pomorzoznawcza 2. Malbork, 105–113.
 • Filipowiak W. 1958. Początki Kamienia Pomorskiego. Szczecin 4/5 (7/8), 7–34.
 • Filipowiak W. 1959. Kamień wczesnodziejowy. Szczecin.
 • Filipowiak W. 1966. Pomorze Zachodnie w okresie wczesnośredniowiecznym. W: K. Golczewski (red.), Tysiąc lat nad Odrą i Bałtykiem. Szczecin, 71–118.
 • Filipowiak W., Stanisławski B., Jusza M. 2013. Szklane paciorki. W: W. Filipowiak, B. Stanisławski (red.), Wolin wczesnośredniowieczny 1. Warszawa, 179–180. Origines Polonorum 6.
 • Garczyński W. 1966. Stan badań nad wczesnośredniowiecznym Kamieniem i okolicą. Rocznik Kamieński, 109–115.
 • Kaźmierczak R., Hildebrandt T. 2014. Jewellery and part of costume. W: W. Chudziak, R. Kaźmierczak (red.), The Island in Żółte on Lake Zarańskie. Toruń, 258–267.
 • Kiersnowski R. 1959. Skarb monet wczesnośredniowiecznych z Kamienia Pomorskiego. Materiały Zachodniopomorskie 5, 187–218.
 • Kóčka-Krenz H. 1993. Biżuteria północno-zachodnio-słowiańska we wczesnym średniowieczu. Poznań.
 • Kowalska A.B. 2003a. Wyroby z bursztynu i kamienia. W: M. Dworaczyk, A.B. Kowalska, M. Rulewicz, Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wschodnia część suburbium. Szczecin, 317–319.
 • Kowalska A.B. 2003b. Wyroby ze szkła. W: M. Dworaczyk, A.B. Kowalska, M. Rulewicz, Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wschodnia część suburbium. Szczecin, 320–321.
 • Kowalska A.B. 2011. Biżuteria (grupa funkcjonalna G). W: A.B. Kowalska, M. Dworaczyk, Szczecin wczesnośredniowieczny. Nadodrzańskie centrum. Warszawa, 322–338. Origines Polonorum 5.
 • Kurasiński T., Skóra K. 2012. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Lubieniu, pow. piotrkowski. Łódź.
 • Leciejewicz L. 1959. O położeniu słowiańskiego grodu w Kamieniu. Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza 5/1, 335–341.
 • Leciejewicz L. 1983. O rozwoju miast w księstwie zachodniopomorskim na przełomie XII/XIII wieku. W: J. Żak, J. Ostoja-Zagórski (red.), Studia z dziejów i kultury zachodniej Słowiańszczyzny. Poznań, 121–153.
 • Markiewicz M. 2006. Biżuteria. W: Chudziak (red.), Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie. Toruń, 107–136. Mons Sancti Laurentii 3.
 • Musianowicz K. 1948/49. Kabłączki skroniowe – próba typologii i chronologii. Światowit 20, 115–232.
 • Płoszczyńska M. 1999. Paciorki i wisiorki ze szczecińskiego Podzamcza. Materiały Zachodniopomorskie 45, 183–218.
 • Pöche A. 2005. Perlen, Trichtergläser, Tesserae. Spuren des Glashandels und Glaswerks auf dem frühgeschichtlichen Handelsplatz von Groß Strömkendorf, Ladkreis Nordwestmecklemburg. Schwerin.
 • Porzeziński A. 2006. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe na stanowisku 2a w Cedyni, województwo zachodniopomorskie. Szczecin.
 • Porzeziński A., Garczyński W. 2006. Archeologiczne badania rozpoznawcze w Kamieniu Pomorskim w 1958 roku. Materiały Zachodniopomorskie 2/3, 177–269.
 • Rębkowski M. 2007. Chrystianizacja Pomorza Zachodniego. Studium archeologiczne. Szczecin.
 • Sprawozdanie. 1959. Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Kamieniu Pom. przeprowadzonych w 1959 r. Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie.
 • Stasiak W., Grygiel R. 2014. Biżuteria i elementy stroju. W: R. Grygiel, T. Jurek (red.), Początki Łęczycy 2. Łódź, 194–208.
 • Stępiński W. 1975. Kamień Pomorski w XII i XIII wieku. Warszawa–Poznań.
 • Szyszka A. 2005. Pierścionki szklane z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. W: H. Kóčka-Krenz (red.), Poznań we wczesnym średniowieczu. Poznań, 233–244.
 • Wojtasik J. 1991. Materiały bursztynowe z Wolina-Starego Miasta. Stanowisko 1, wykopy 7, 8. Materiały Zachodniopomorskie 37, 63–96.
 • Wojtasik J. 1992. Bursztyn ze stanowisk wykopaliskowych 5, 6 oraz luźno znaleziony na Starym Mieście w Wolinie. Materiały Zachodniopomorskie 38, 173–201.
 • Wojtasik J. 2013. Bursztyniarstwo wczesnośredniowiecznego Wolina. W: W. Filipowiak, B. Stanisławski (red.), Wolin wczesnośredniowieczny 1. Warszawa, 235–249. Origines Polonorum 6.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0076-5236

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-057e72bb-47ab-4ded-847d-f2577a162449
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.