PL EN


2016 | 3(19) | 8
Article title

Podstawy współpracy MON ze spółkami o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

Content
Title variants
EN
The foundations of cooperation of the Ministry of National Defence with companies of strategic importance for the national economy and defence
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The paper discusses the foundations of cooperation between The Ministry of National Defence and companies of strategic importance for the national economy and defence. The Polish Armed Forces cooperate with businesspeople, mainly with companies, on a large scale. Therefore, various contracts are signed, with the cooperation benefiting both sides, as the armed forces are able to carry out tasks for state defence, whereas the businesspeople receive substantial grants.
Contributors
References
  • 1. Decyzja Nr 24 Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej do przygotowania przez przedsiębiorców planu realizacji zadań obronnych, w tym wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki, który stanowi plan operacyjny funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach zagroże-nia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
  • 2. Decyzja Nr 493/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Metodyki naliczania kosztów utrzymywania przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych lub remontowych nie-zbędnych do realizacji zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki, a także udzielania, rozliczania i kontroli wydatkowania przeznaczonej na tej cel dotacji, Dz. Urz. MON z 2014 r., poz. 394.
  • 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, Dz. U. z 2015 r. poz. 1871.
  • 4. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, Dz. U. z 2001 r., nr 122, poz. 1320, z póz. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-057f7bb6-30c1-44fe-b08d-f6bfb53c2eaa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.