PL EN


2006 | 3/2006 (13) | 180-202
Article title

Klastry - geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych podmiotów jako narzędzie zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym

Authors
Content
Title variants
EN
Clusters as a tool for regional and local development management
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Koncepcja klastrów i inicjatyw klastrowych, spopularyzowana na całym niemal świecie dzięki M.E. Porterowi, jest w Polsce nadal dość nowym zagadnieniem. Nie wdrożyliśmy bowiem dotąd, na co zresztą zwróciła nam uwagę Komisja Europejska i OECD, polityki rozwoju opartej na klastry, prowadzącej w ich opinii do zwiększania konkurencyjności regionów, tak ważnej w globalnej gospodarce. Artykuł stanowi próbę zaprezentowania potencjału klastrów i opartej na nich polityki jako narzędzia zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym. Opisywany przykład prowadzonej aktualnie w Polsce inicjatywy klastrowej "Wsparcie dla rozwoju Wielkopolskiego Klastra Meblarskiego" (współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej) stanowi ilustrację dla przedstawianych ram teoretycznych polityki wspierania klastrów na poziomie regionalnym i lokalnym. Celem artykułu jest również znalezienie odpowiedzi na pytanie, na ile przydatny w Polsce może okazać się zestaw narzędzi promowania rozwoju klastrów, sprawdzony już w Wielkiej Brytanii, przodującej pod tym względem w Europie.
EN
The concepts of cluster and cluster initiatives, made popular almost all over the world by M. E. Porter, are still relatively new issues in Poland. We have not launched explicit cluster policies so far, what attracted attention of the European Commission and the OECD. In the opinion of these two organizations, clusters are a key component of regional competitiveness, so important in global economy. The aim of the paper is to try to present the potential of clusters and cluster-based policy as a tool for regional and local development management. The presented example of the cluster initiative, 'Support for the development of the Wielkopolska Furniture Cluster', carried out at the moment (and co-financed by the European Union funds) is an illustration of the cluster theory at the regional and local level. The paper also reflects on how useful it could be to introduce in Poland the set of tools for cluster development management, transferred as a model of good practices from the United Kingdom, the European leader in this field.
Keywords
Year
Issue
Pages
180-202
Physical description
Dates
published
2006-09-15
Contributors
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
References
 • Beaudry, C., Breschi, S. i Swann, P. 2000. Clusters, Innovation and Grwoth: A Comparative Study of European Countries, Manchester Business School, Working Paper, nr 414, Manchester: The University of Manchester.
 • Bolkowska, Z. 2000. Rynek mebli w Polsce. Poznański Magazyn Targowy, nr 10.
 • Brodzicki, T., Szultka, S., Tamowicz, P., Wojnicka, E. 2004. Polityka wspierania klastrów: najlepsze praktyki: rekomendacje dla Polski, PFSL, Gdańsk: IBnGR.
 • Cellary, W., Bigosiński, M., Duda, L., Stefanowski, R., Stroiński, M., Wojtasiewicz, L. 2004. e-Wielkopolska, Strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Wielkopolskim, Poznań.
 • Clancy, P., O'Malley, E., O'Connell, L. I., Van Egeraat, Ch. 2001. Industry Clusters in Ireland: An Application of Porter's Model of National Competitive Advantage to Three Sectors. European Planning Studies, nr 1.
 • Cooke, Ph. 2006. Bliskość, wiedza i powstawanie innowacji. Studia Regionalne i Lokalne, nr 2. Department of Trade and Industry (DTI). 2001. Business Clusters in the UK -A First Assessment, London: DTI.
 • Department of Trade and Industry. 2003, A Practical Guide to Cluster Development, London: DTI.
 • Enright, M.J. 1992. Why Local Clusters are the Way to Win the Game. World Link, nr 5.
 • Enright, M.J. 2000. Survey of the Characterization of Regional Clusters: Initial Results, Hong Kong: University of Hong Kong.
 • Enright, M., Ffowcs-Williams, I. 2000. Local Partnership, Clusters, and SME Globalisation, Bologne:OECD.
 • Ernst&Young, Miesięcznik Gospodarczy „Nowy Przemysł". 2006. Raport Wielkopolska, Poznań: Wydawnictwo „Regionalne Forum Biznesu".
 • European Commission. 2002. Industrial Policy In an Enlarged Europe, Brussels.
 • European Commission. 2003. European Trend Chart Report on Innovation, Thematic Report, Cluster Policies.
 • European Commission. 2003. Report on European Seminar on Cluster Policy, Kopenhaga.
 • European Commission. 2003. Some Key Issues in Europe's Competitiveness -Towards an Integrated Approach, Brussels.
 • European Commission. 2004. Some Fostering structural change: an industrial policy for an enlarged Europe, Brussels.
 • Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES). 2004. Opinia w sprawie: Przemiany w przemyśle a spójność ekonomiczna, społeczna i terytorialna.
 • Grupa Lizbońska. 1996. Granice konkurencji, Warszawa: Poltext.
 • Industrial Policy Review Group. 1992. A Time for Change: Indutstrial Policy for the 1990s, Dublin: Stationery Office.
 • Kalupa, Ł. 2004. Meblarstwo w Polsce. Kondycja -Podstawy sukcesu -Perspektywy, Toruń: Wydawnictwo Eint.
 • Ketels, Ch. 2003. Cluster Development -Picking Winners or Energizing the League?
 • Ketels, Ch. 2003. European Clusters, Structural Change In Europe 3 -Innovative City and Business Regions, Haagbarth Publications.
 • Ketels, Ch. 2003. The Development of the cluster concept -present experiences and further developments -Lagendijk, A., Cornford, J. 2000. Regional institutions and knowledge -tracking new forms of regional development policy. Geoforum, nr 31.
 • Martin, R.I., Sunley, P. 2001. Deconstructing clusters: chaotic concept or policy panacea?. Regional Studies Association Conference on Regionalising the Knowledge Economy, Londyn.
 • Martin, R. i Sunley, P. 2003. Deconstructing clusters: chaotic concept or policy panacea?. Journal of Economic Geography, nr 3.
 • Morgan-Stamer, J. 2003. Obstacles to Cooperation in Clusters and How to Overcome Them. Developing Altematives, nr 1.
 • Morris, M., Robbins, G. i Basen, J. 2004. What should be the role of govemment in fostering clusters?, 50th Anniversary Conference Reviewing the First Decade of Development and Democracy in South Africa, School of Development Studies, Durban: University of Kwazulu-Natal.
 • Northwest Regional Devdopment Agency (NWDA). 2006. Northwest Regional Economic Strategy 2006, Warrington: NWDA.
 • O'Toole, B.J. 1996. Porter's Diamond and its Relevance to Irish Trade. The Student Economic Review -University of Dublin.
 • OECD, Klastry gospodarcze: promocja przedsiębiorczości w Europie Środkowej i Wschodniej, (Podsumowanie w języku polskim), Paryż: ODCE.
 • Our Competitve Future: Building the knowledge driven economy, 1998, London.
 • Piore, M. i Sabel, C. 1984. The Second Industrial Divide, New York: Basic Books.
 • Porter, M.E. 1990. The Competitive Advantage of Nations, New York: Free Press.
 • Porter, M.E. 1998. Clusters and the New Economics of Competition, Harvard Business Review, November-December.
 • Porter, M.E. 1998. On Competition, Boston: Harvard Business School Press.
 • Porter, M.E. 2001. Porter o konkurencji, Warszawa: PWE.
 • Raines, Ph. 2001. The Cluster Approach and the Dynamics of Regional Policy-Making, European Policies Research Centre, University of Starthelyde, Regional and Industrial Policy Research Paper, nr 47.
 • Regionalna Strategia Innowacji-"Innowacyjna Wielkopolska", Stwórzmy środowisko przyjazne innowacjom, Poznań 2004.
 • Ries, A. 1999. Koncentruj się, Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Schmitz, H. i Nadvi, K. 1999. Clustering and Industrialization: Introduction, World Development, nr 9.
 • Solvell, O., Lindqvist, G., Ketels, Ch. 2003. The Cluster Initative Greenbook, Stockholm: The Ivory Tower AB.
 • Staber, U., Schaefer, N. V. i Shanna, 8. (red.) 1996. Business Networks, Prospects for Regional Development, New York: De Gruyter.
 • Strategia rozwoju Województwa Wielkopolskiego tło 2020 roku. 2005. Poznań, październik 2005.
 • Wojnicka, E., Brodzicki, T., Szultka, S. 2003. Clusters in Poland, Repon prepared for LEED/ODCE Program on Clusters in Transition Economies, Gdańsk: The Gdańsk Institute for Market Economies.
 • Wojnicka, E. 2004. Klastry w Polsce -teoria i praktyka. Innowacje, nr 21.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05855b11-3eb1-4d14-a0d1-1f65e0f1a1a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.