PL EN


2018 | 1 (21) Pomiędzy Polską, Portugalią i Brazylią. Literatura – kultura – język – edukacja | 173-186
Article title

Polskość na antypodach: wybrane aspekty historyczne i językowe polskiej obecności w Brazylii

Content
Title variants
Poles on the antipodes. Selected historical and language aspects of Polish presence in Brazil
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
he aim of the article is to present some aspects concerning the presence of Poles and their descendants in Brazil. It resulted from the emigration of the 19th and the beginning of the 20th century. The representatives of the so­‑called ‘old emigration’, mostly illiterate peasants, settled down in isolated colonies, devoting themselves to farming. Their social position and conditions of living enabled the maintenance of Polish culture and language. This language contains archaic and regional elements. It was influenced by the languages of the partitioners of Poland first, and later by the Portuguese language.
Contributors
 • Departamento de Polonês, Alemão e Letras Clássicas, Universidade Federal do Paraná, Kurytyba, Brazylia
References
 • Brasil: 500 anos de povoamento, 2000, Rio de Janeiro, http://brasil500anos.ibge. gov.br/estatisticas‑ do­‑povoamento/imigracao­‑total­‑periodos­‑anuais [dostęp: 14.09.2017].
 • Davies N., 2010, Boże igrzysko. Historia Polski [e­‑book], przeł. Muskat­‑Tabakowska E., Kraków.
 • De Araujo Filho L., 2007, „Polonia brazylijska”: O contexto histórico de um processo de assimilação, „Projeções. Revista de estudos polono­‑brasileiros”, IX, n. 1.
 • Decreto­‑Lei nº 24.215, de 9 de Maio de 1934, http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/ 1930­‑1939/decreto­‑24215­‑9­‑maio­‑1934­‑557900­‑publicacaooriginal­‑78647­‑pe.html [dostęp: 18.09.2017].
 • Decreto­‑Lei nº 406, de 4 de Maio de 1938, http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/193‑193 9/decreto­‑lei­‑406­‑4­‑maio­‑1938­‑348724­‑publicacaooriginal­‑1­‑pe.html [dostęp: 18.09.2017].
 • Decreto­‑Lei nº 1.545, de 25 de Agosto de 1939, http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/193 ‑1939/decreto­‑lei­‑1545­‑25­‑agosto­‑1939­‑411654­‑publicacaooriginal­‑1­‑pe.html [dostęp: 18. 09.2017].
 • Druszcz A., 1984, O bilinguismo em Araucária – interferência polonesa na fonologia portuguesa, praca magisterska: Universidade Católica do Paraná, Curitiba.
 • Dubisz S., 1997, Język polski poza granicami kraju – wstępne informacje i definicje, w: tegoż, red., Język polski poza granicami kraju, Opole.
 • Dubisz S., 2014, Językoznawcze studia polonistyczne, t. 2, Polonia i jej język, Warszawa.
 • Głuchowski K., 1971, Z dziejów wychodźstwa i osadnictwa polskiego w Brazylii, w: Kaczmarek A., red., Emigracja polska w Brazylii. 100 lat osadnictwa, Warszawa.
 • Kawka M., 1982, Os brasileirismos do dialeto polono­‑brasileiro, praca magisterska: Universidade Católica do Paraná, Curitiba.
 • Kossobudzki S., 1927, Tu i tam. Odgłosy parańskie, Curitiba.
 • Kula M., 1981, Polonia brazylijska, Warszawa.
 • Kula W., Assorodobraj­‑Kula N., Kula, M., red., 1973, Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1890­–1891, Warszawa.
 • Lechoń J., 2009, Rio de Janeiro, w: Mazurek J., red., Polacy pod Krzyżem Południa, Warszawa.
 • Leminski P., 2015, Meu coração do polaco voltou, przeł. Kilanowski P., w: tegoż, Powróciło moje polskie serce. Meu coração do polaco voltou, wyb. Kilanowski P., przeł. Kilanowski P., Szcześniak K., Curitiba.
 • Linde­‑Usiekiniewicz J., 1997, Język polski w Brazylii, w: Dubisz S., red., Język polski poza granicami kraju, Opole.
 • Łapaj J., 2013, Polacy w Brazylii – aspekty historyczne i współczesność, „Pisma Humanistyczne”, z. X.
 • Malczewski Z., Polacy i osoby polskiego pochodzenia w Brazylii. Zarys historyczny i współczesność Polonii brazylijskiej, http://www.kurytyba.msz.gov.pl/pl/polonia_w_brazylii/polonia_w_brazyli/ [dostęp: 07.09.2017].
 • Matras Y., 2009, Language Contact, Cambridge.
 • Miodunka W., 2003, Bilingwizm polsko­‑portugalski w Brazylii. W stronę lingwistyki humanistycznej, Kraków.
 • Morello R., 2015, A Política de Cooficialização de Línguas no Brasil, w: tejże, red., Leis e línguas no Brasil. O processo de cooficialização e suas potencialidades, Florianópolis.
 • Pamiętniki Emigrantów. Ameryka Południowa Nr. 1­–27, 1939, Warszawa.
 • Rossetti F., 1997, O casamento em Thomás Coelho. Nupcialidade de um grupo imigrante (1876­1976), praca licencjacka: Universidade Federal do Paraná, Curitiba.
 • Sękowska E., 2010, Język emigracji polskiej w świecie. Bilans i perspektywy badawcze, Kraków.
 • Siewierski H., 2009, Polônia e Brasil: Laços históricos e culturais, „Projeções. Revista de estudos polono­‑brasileiros”, XI, n. 2.
 • Stańczewski J., 1925, Wpływ języka portugalskiego na język kolonistów polskich w Brazylii. Studium Porównawcze, Curitiba.
 • Szydłowska­‑Ceglowa B., 1990, Pamiętniki emigrantów jako źródła badań językoznawczych, w: Miodunka W., red., Język polski w świecie, Warszawa­‑Kraków.
 • Trennephol da Costa L., 2016, Sons oclusivos no polonês falado em Mallet, PR, „(Con)textos Linguísticos”, v. 10, n. 16.
 • Trennephol da Costa L., Gielinski I., 2014, Detalhes fonéticos do polonês falado em Mallet, „(Con)textos Linguísticos”, v. 8, n. 10.
 • Wachowicz R., 1971, Szkoły osadnictwa polskiego w Brazylii, w: Kaczmarek A., red., Emigracja polska w Brazylii. 100 lat osadnictwa, Warszawa.
 • Weinreich U., 1966, Languages in Contact. Findings and Problems, London­‑The Hague­‑Paris.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05888575-5990-4c6c-b983-fc1290ce4ea8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.