Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 2(33) | 83-100

Article title

Międzykontynentalne seminarium naukowe nt. Charism and devotions: towards an inculturated dehonian identity, Yogyakarta (Indonezja), 21-25 lipca 2017 roku

Authors

Content

Title variants

EN
Intercontinental Scientific Seminar Charism and devotions: towards an inculturated dehonian identity, Yogyakarta (Indonesia), July 21-25, 2017

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł omawia przebieg i zagadnienia poruszone w czasie międzykontynentalnego seminarium naukowego nt. Charism and devotions: towards an inculturated dehonian identity, jakie miało miejsce w dniach 21-25 lipca 2017 r. w Yogyakarcie w Indonezji. Autor, przedstawiając tematykę związaną z charyzmatem Instytutu założonego przez czcigodnego sługę Bożego o. Leona Jana Dehona, wskazuje na aktualność jego charyzmatu i potrzebę jego inkulturacji w nowych miejscach obecności Zgromadzenia.
EN
The article discusses the course and issues raised during Intercontinental Scientific Seminar Charism and devotions: towards an inculturated dehonian identity, Yogyakarta (Indonesia), July 21-25, 2017. Describing themes related to the charism of the Institute founded by the venerable Servant of God Fr. Leo John Dehon, author points to the validity of dehonian charism and the necessity of his inculturation in the new places of the presence of the Congregation.

Journal

Year

Issue

Pages

83-100

Physical description

Dates

published
2017-12-01

References

 • Centro Studi Dehoniani, Devozioni e carisma. Input, Archiwum Prow. Polskiej.
 • Charism and Devotions: Towards an Inculturated Dehonian Identity. Messaggio finale a tutti i confratelli della Congregazione, Archiwum Prow. Polskiej.
 • Charyzmat i pobożności, http://www.sercanie.pl/strony/charyzmat-i-poboznosci (odczyt z dn. 30.09.2017 r.).
 • Comitato Scientifico Seminario teologico Indonesia 2017, Dossier di lavoro. Liturgia e devozione. Devozione al Sacro Cuore in Leone Dehon. Devozione eucaristica in Dehon: compresione dellʼadorazione, Archiwum Prow. Polskiej.
 • Commissione Teologica Internazionale Dehoniana, Charism and Devotions: Towards an Inculturated Dehonian Identity. Fase di Pre-Seminario. Documentazione, Archiwum Prow. Polskiej.
 • Commissione Teologica Internazionale Dehoniana, Centro Studi Dehoniani, Charism and Devotions: Towards an Inculturated Dehonian Identity. Fase di Seminario. Devozioni e carisma, Archiwum Prow. Polskiej.
 • Commissione Teologica Internazionale Dehoniana, Comitato Scientifico Seminario teologico Indonesia 2017, Note. Raduno 27-28 marzo 2017, Archiwum Prow. Polskiej.
 • Commissione Teologica Internazionale Dehoniana, Comitato Scientifico Seminario teologico Indonesia 2017, Note. Raduno 30 aprile – 1 maggio 2016, Archiwum Prow. Polskiej.
 • DEHON L., Dyrektorium duchowe Księży Najświętszego Serca Jezusowego, Warszawa 1997.
 • POLESZAK L., „Carisma e devozioni – verso una identità dehoniana inculturata”, Archiwum Prow. Polskiej.
 • POLESZAK L., Serce Zbawiciela. Kult Najświętszego Serca Jezusowego w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego (1878-2009), Kraków 2010.
 • Poleszak L., Duchowość i formy pobożności w kulcie Najświętszego Serca Jezusowego na przykładzie Czcigodnego Sługi Bożego o. Leona Dehona, „Sympozjum” 1(32) (2017), s. 223-235.
 • Questionnaire, https://www.charismdevotions.org/single-post/2016/07/31/Rules-for-Responsive (odczyt z dn. 11.10.2017 r.).
 • Rapporto giornaliero: giorno 2, sessione 1, https://www.charismdevotions.org/single-post/2017/07/21/Rapporto-giornaliero-giorno-2-sessione-1 (odczyt z dn. 12.10.2017 r.).
 • Rossi M., Zamboni S., „Carisma e devozioni” verso una identità dehoniana inculturata, „Cor Unum Informazioni” 490 (2017), s. 12-14.
 • Seminário pastoral dehoniano „Missio Cordis”. Um coração que escuta, aprende e anuncia. Brusque-Santa Catarina (Brasil), 7-13 abril 2010, „Studia Dehoniana”, t. 60, Roma 2015.
 • Seminario teologico „Theologia Cordis”. Lisbona, 9-14 marzo 2008, „Studia Dehoniana”, t. 52, Roma 2009.
 • Seminario teologico SCJ „Anthropologia Cordis”. Taubatè (Brasil), 2-8 Febbraio 2014, „Studia Dehoniana”, t. 61, Roma 2016.
 • Seminarium „Carisma e devozioni: verso una identità dehoniana inculturata”. Ankieta, Archiwum Prow. Polskiej.
 • SPEZZATI N., Carisma e devozioni – verso una identità dehoniana inculturata. Elementi di sintesi per una visione, Archiwum Prow. Polskiej.
 • TERTÜNTE S., Introduzione ai lavori del seminario, 21 luglio 2017, Archiwum Prow. Polskiej.
 • The Itinerary of the Theological Seminar, https://www.charismdevotions.org/single-post/2016/07/17/Designers-Should-Embrace (odczyt z dn. 11.10.2017 r.).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-058bb48d-7210-465b-9b90-0f8b23a31699
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.