PL EN


2011 | 60 | 4 | 9-38
Article title

Jak i po co kształcimy socjologów?

Content
Title variants
EN
How are we teaching sociologists and what for?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje pytanie o akademickie kształcenie socjologów w Polsce i jako taki relacjonuje wyniki rozpoznania skali i problemów związanych ze studiami socjologicznymi należącymi do jednych z bardziej popularnych wśród polskiej młodzieży. Podstawą źródłową analiz są – z jednej strony – dane MNiSW (dotyczące uczelni prowadzących kształcenie na kierunku socjologia, liczby studentów i absolwentów studiów socjologicznych itp.) oraz – z drugiej – dane pochodzące z badań własnych, obejmujących analizy zawartości stron internetowych ośrodków prowadzących kształcenie socjologów, opinii na temat kształcenia i studiowania socjologii zgromadzonych w wywiadach przeprowadzonych wśród osób odpowiedzialnych za organizację studiów socjologicznych (dyrektorzy instytutów, dziekani), studentów oraz osób mających doświadczenia z wykładaniem/studiowaniem socjologii za granicą (visiting professors, stypendyści programu Erasmus). Przeprowadzone analizy ujawniają (1) rosnącą ekspansję uczelni niepublicznych oraz uczelni o profilu zawodowym w kształceniu socjologów; (2) poczucie konfuzji wśród osób odpowiedzialnych za organizację studiów socjologicznych (głównie w związku z niejasnościami systemu bolońskiego); (3) silną presję studentów na pragmatyzację kierunku; (4) rozległy obszar koniecznych zmian; (5) dobra opinię o jakości kształcenia akademickiego w polskich uczelniach, złą gdy idzie o jakość nauczania, organizację studiów i relacje studenci – pracownicy. Niejasność profilu zawodowego absolwenta socjologii może być – paradoksalnie – jego mocną stroną w społeczeństwie ponowoczesnym, które potrzebuje specjalistów potrafiących rozumieć i zarządzać coraz bardziej złożonymi relacjami społecznymi.
EN
The paper considers the question of the status of teaching/studying sociology at Polish universities. The basic data were derived from two sources. They come partly from the Ministry of Higher Education (a number of public and private universities offering sociology as a field of study, numbers of students and graduates and so on). And another source of data is the author’s empirical research which includes: analysis of websites, interviews with students, lecturers, deans, visiting professors, and Erasmus beneficiaries. The study refers to the similar one made ten years ago. Comparison of both makes it possible to notice: (1) growing interest in studying sociology in Poland and increasing expansion of private universities (and vocational colleges) in this field; (2) strong students’ pressure on making sociological studies more pragmatic; (3) wide space for necessary changes and corrections; (4) confusion among managers responsible for the process of academic teaching (mostly due to the new regulations of the Bologna system); (5) good opinion about the academic level of Polish sociology but poor quality of academic teaching, badly organized process of studying and too formal relationships between students and lecturers. Ambiguity of a professional profile of the sociologist can be – paradoxically – its strong side in postmodern society which needs specialists able to understand increasingly complex social relationships in every area. There is one condition, however, sociological studies should be complemented with other ones.
Year
Volume
60
Issue
4
Pages
9-38
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
  • Instytut Socjologii UMK w Toruniu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0033-2356
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-058fef56-1d5b-4bb8-bb9e-39857754823f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.