PL EN


2019 | vol. 63, nr 6 | 101-112
Article title

The impact of minimum wages on employment and income inequalities – the Latin American experience

Authors
Content
Title variants
PL
Wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie i nierówności dochodu – doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The minimum wage is one of the most basic policy tools to provide workers with an adequate income and reduce excessive income inequalities. Traditional models of the labour market predict, however, that setting the minimum wage above the market-clearing level will lead to lower employment, especially for the least efficient workers. Recent experience in Latin American countries is in this context quite confusing – in some of them the minimum wage rose significantly, reducing wage disproportions, but at the same time employment increased and the informal sector shrank considerably. The trends were not stable, with a marked reversal visible in the last few years. The aim of the paper is to identify mechanisms through which the minimum wage affects labour market aggregates and to assess its impact on employment and income inequalities. Empirical data is analyzed for the region’s biggest economies.
PL
Płaca minimalna jest jednym z podstawowych narzędzi zapewnienia pracownikom godnego dochodu oraz redukowania jego nadmiernych nierówności. Jednak tradycyjne modele rynku pracy przewidują, że ustalenie płacy minimalnej powyżej poziomu oczyszczającego rynek doprowadzi do spadku zatrudnienia, zwłaszcza w przypadku najmniej wydajnych pracowników. W tym kontekście niedawne doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej są zastanawiające – w niektórych z nich płace minimalne znacznie wzrosły, co doprowadziło do zmniejszenia dysproporcji wynagrodzeń, ale jednocześnie wzrosło także zatrudnienie, a sektor nieformalny istotnie się skurczył. Trendy te nie okazały się jednak stabilne i po kilku latach wyraźnie się odwróciły. Celem artykułu jest identyfikacja mechanizmów, poprzez które płaca minimalna oddziałuje na zmienne rynku pracy, oraz ocena jej wpływu na zatrudnienie i nierówności dochodu. Do analizy wykorzystano dane głównych gospodarek regionu.
References
 • Alvarez J., Benguria F., Engbom N., Moser Ch., 2017, Firms and the decline in earnings inequality in
 • Brazil, IMF Working Paper WP/17/278, International Monetary Fund.
 • Brandts J., Charness G., 2004, Do labour market conditions affect gift exchange? Some experimental evidence, The Economic Journal, vol. 114, issue 497, pp. 684-708.
 • Cahuc P., Zylberberg A., 2004, Labor Economics, MIT Press, Cambridge, MA – London.
 • Campos-Vázquez R.M., 2013, Why did wage inequality decrease in Mexico after NAFTA?, Economía Mexicana Nueva Época, vol. XXII, núm. 2.
 • Draca M., Machin S., Van Reen J., 2011, Minimum wages and firm profitability, American Economic Journal: Applied Economics, vol. 3, no. 1, pp. 129-151.
 • Engbom N., Moser Ch., 2018, Earnings inequality and the minimum wage: Evidence from Brazil, Institute Working Paper 7, Opportunity & Inclusive Growth Institute, Federal Reserve Bank of Minneapolis, March.
 • Fairris D., Popli G., Zepeda E., 2006, Minimum wages and wage structure in Mexico, MPRA Paper no. 400, October.
 • Falk A., Fehr E., Zehnder Ch., 2005, The behavioral effects of minimum wages, IZA Discussion Paper no. 1625, June.
 • Gramlich E.M., 1976, Impact of Minimum Wages on Other Wages, Employment, and Family Income, Brookings Papers on Economic Activity, vol. 7, no. 2, pp. 409-461.
 • http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=3137&idioma=i.
 • Junankar P.N., 2014, The impact of the global financial crisis on youth labour markets, IZA Discussion Paper no. 8400, August.
 • López-Calva L.F., Lustig N. (eds.), 2010, Declining Income Inequality in Latin America: A Decade of Progress?, Brookings Institution Press, and UNDP, Washington, D.C. and New York.
 • Maloney W.F., Nuñez J., 2001, Measuring the Impact of minimum wages: Evidence from Latin America, Policy Research Working Paper no. 2597, the World Bank.
 • Manning A., 2003, Monopsony in Motion. Imperfect Competition in Labor Markets, Princeton University Press, Princeton.
 • Maurizio R., 2014, El impacto distributivo del salario mínimo en la Argentina, el Brasil, Chile y el Urugway, Serie Polítical Sociales 194, CEPAL.
 • Maurizio R., 2015, Transitions to formality and declining inequality: Argentina and Brazil in the 2000s, Development and Change, vol. 46, no. 5, pp. 1047-1079.
 • Maurizio R., Vázquez G., 2016, Distribution effects of the minimum wage in four Latin American countries: Argentina, Brazil, Chile and Uruguay, International Labour Review, vol. 155, no. 1, pp. 97-131.
 • Moreno-Brid J.C., Gary S., Krozer A., 2016, Minimum wages and inequality in Mexico: A Latin American perspective, Revista de Economía Mundial, no. 43 (September), pp. 113-130.
 • Mortensen D.T., Pissarides C.A., 1999, New Developments in Models of Search in the Labor Market, [in:] Ashenfelter O., Card D. (eds.), Handbook of Labor Economics, vol. 3, Elsevier, Amsterdam.
 • Nickell S., 1992, Unemployment and labor market rigidities: Europe versus North America, Journal of Economic Perspectives, vol. 11, no. 3, pp. 55-74.
 • Nickell S., Layard R., 1999, Labor Market Institutions and Economic Performance, [in:] Ashenfelter O., Card D. (eds.), Handbook of Labor Economics, vol. 3, Elsevier, Amsterdam.
 • Teulings C.N., 2002, The contribution of minimum wages to increasing wage inequality, Tinbergen Institute Discussion Paper, no. 98-093/3.
 • World Bank, 1995, Workers in an Integrating World, World Development Report, Oxford University Press, Oxford.
 • World Bank, 2012, The Labor Market Story Behind Latin America’s Transformation, The World Bank Group, October.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-059006be-a6ca-4956-83c4-8d348e750129
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.