Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2 | 127-135

Article title

Nowa otwarta przestrzeń publiczna jako element krajobrazu w procesie rewitalizacji. Przegląd literatury światowej

Content

Title variants

EN
New public open spaces as an landscape element in the process of urban renewal. Review of world literature

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W obecnej literaturze od dziesięciu lat obserwuje się rosnące znaczenie funkcji otwartych przestrzeni publicznych. Mówi się, że miasta są kształtowane dzięki międzyludzkim spotkaniom, które potrzebują miejsc publicznych, spokojnych i bezpiecznych. Dla życia miejskiego ważne są ulice i rynki w centrum oraz w otaczających dzielnicach. Ludzie spotykają się w tych publicznych i półpublicznych przestrzeniach, gdzie korzystać mogą ze sklepów i restauracji. W rzeczywistości miasta żyją dzięki tym miejscom. W przyszłości te cechy specyficzne dla urbanistyki będą coraz bardziej rozpoznawalne także na terenach wiejskich i podmiejskich, gdzie krajobraz oraz życie społeczne ulega przemianom. Główna literatura przedmiotu w szeroki sposób ukazuje problem przekształcania zdegradowanych terenów miejskich oraz temat przestrzeni publicznych. Zaniedbane tereny o bogatej historii, jak dawne tereny kolejowe, przemysłowe, militarne, portowe, dawne lotniska, czy po prostu obszary zniszczone na skutek działalności człowieka, o specyfice zniszczeń miejskiej i wiejskiej jako nieużytki itd. posiadają duży potencjał przekształceń. Zasadniczym tematem artykułu jest zaprezentowanie stanu wiedzy, składającego się głównie z literatury, na temat procesu tworzenia otwartych przestrzeni publicznych jako metody odnowy urbanistycznej i ruralistycznej. Szeroka analiza, przede wszystkim źródeł zagranicznych, stanowi tło badawcze. Analizy tego tematu mogą być bardzo inspirujące dla przyszłych rozwiązań przestrzennych.

Year

Issue

2

Pages

127-135

Physical description

Dates

published
2014-06

Contributors

 • Instytut Architektury i Urbanistyki
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

References

 • Bahrainy H., Khosravi H., 2013, The impact of urban design features and qualities on walkability and health in under-construction environments: The case of Hashtgerd New Town in Iran, Cities, Volume 31, April 2013, pp. 17-28.
 • Balsas C.J.L., 2014, Downtown resilience: A review of recent (re)developments in Tempe, Arizona,Cities, Volume 36, February 2014, pp. 158-169.
 • Bryx M. (red.), 2009, Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji,Tom 7, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Bryx M., Jadach-Sepioło A. (red.), 2009, Rewitalizacja miast w Niemczech, Tom 3, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Dempsey N., Brown C., Bramley G., 2012, The key to sustainable urban development in UK cities? The influence of density on social sustainability, Progress in Planning, Volume 77, Issue 3, April 2012, pp. 89-141.
 • Domingues Rubio F., Fogue U., 2013, Technifying Public Space and Publicizing Infrastructures: Exploring New Urban Political Ecologies through the Square of General Vara del Rey, International Journal of Urban and Regional Research, Volume 37, Issue 3, May 2013, pp. 1035-1052.
 • Erkip F., Kızılgün Ö., Mugan Akinci G., 2014, Retailers’ resilience strategies and their impacts on urban spaces in Turkey, Cities, Volume 36, February 2014, pp. 112-120.
 • Firidin Özgür E., 2013, Urban design projects and the planning process: The Kadıköy Old Market Area Revitalization Project and the Kartal Industrial Area Regeneration Project, Cities, Volume 31, April 2013, pp. 208-219.
 • Frith J., 2012, Splintered Space: Hybrid Spaces and Differential Mobility, Mobilities, Vol. 7, Issue 1, pp.131-149.
 • Gaubatz P., 2008, New Public Space in Urban China. Fewer Walls, More Malls in Beijing, Shanghai and Xining, China Perspectives, Vol. 2008, Issue 4, pp.72-83.
 • Geiger J., 2012,Entr’acte, Leonardo,2012, Vol. 45, Issue 4, pp. 338-347.
 • Godfrey B.J., Arguinzoni O.M., 2012, Regulating Public Space on the Beachfronts of Rio de Janeiro, Geographical Review, Vol. 102, Issue 1, pp.17-34.
 • Guzik R. (red.), 2009, Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, Tom 1, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Houston L., 2012, Secondhand Parks: New Opportunities for Urban Public Spaces, Public Management, Vol. 94, Issue 2, pp.22-25.
 • Jakovlevas-Mateckis K., 2012, Some Aspects of the Formation of Pedestrian Streets and Zones in the New Public Spaces of Urban Centre, Journal of Architecture and Urbanism, 36(4), pp. 252-263.
 • Janas K., Jarczewski W., Wańkowicz W., 2010, Model rewitalizacji miast, Tom 10, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Jarczewski W. (red.), 2009, Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Tom 4, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Jarczewski W., Jeżak J., 2010, System monitorowania rewitalizacji, Tom 11, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Kärrholm M., Nylund K., Prieto de la Fuente P., 2014, Spatial resilience and urban planning: Addressing the interdependence of urban retail areas, Cities, Volume 36, February 2014, pp. 121-130.
 • Kim A.M., 2012, The Mixed-Use Sidewalk, Journal of the American Planning Association, Vol. 78, Issue 3, pp.225-238.
 • Mehta V., 2014, Evaluating Public Space, Journal of Urban Design, Vol. 19, Issue 1,pp. 53-88.
 • Miao P., 2011, Brave New City: Three Problems in Chinese Urban Public Space since the 1980s, Journal of Urban Design, Vol. 16, Issue 2, pp.179-207.
 • Murray M.J., 2013, The Quandary of Post-Public Space: New Urbanism, Melrose Arch and the Rebuilding of Johannesburg after Apartheid, Journal of Urban Design, Volume 18, Issue 1, February 2013, pp. 119-144.
 • Muzioł-Węcławowicz A., 2010, Przykłady rewitalizacji miast, Tom 12, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Pavan A., Lemme F., 2011, Communication Processes and the „New Public Space” in Italy and the USA: A Longitudinal Approach, Financial Accountability & Management, 27(2), 0267-4424, Blackwell Publishing Ltd., pp. 166-194.
 • Rydzik W. (red.), 2009, Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją, Tom 6, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Schmidt S., Nemeth J., Botsford E., 2011, The evolution of privately owned public spaces in New York City, Urban Design International, 16(4), pp. 270-284.
 • Skalski K., 2009, Rewitalizacja we Francji – zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach, Tom 2, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • StadlerR.L., 2013, ICTS as a Tool to Increase the Attractiveness of Public Spaces,Science: Future of Lithuania, Vol. 5, Issue 3, pp. 216-228.
 • Ünlü T., 2013, Transformation of a Mediterranean port city into a ‘city of clutter’: Dualities in the urban landscape – The case of Mersin, Cities, Volume 30, February 2013, pp. 175-185.
 • Wernstedt K., Blackman A., Lyon T.P., Novak K., 2013, Revitalizing underperforming and contaminated land through voluntary action: Perspectives from U.S. voluntary cleanup programs, Land Use Policy, Volume 31, pp. 545-556.
 • Wilcox K., Brownfield Turns Green, electronic document; source: http://www.asce.org, access: 11/03/2014.
 • Wright Wendel H.E., Zarger R.K., Mihelcic J.R., 2012,Accessibility and usability: Green space preferences, perceptions, and barriers in a rapidly urbanizing city in Latin America, Landscape and Urban Planning, Volume 107, Issue 3, pp. 272-28.
 • Yaveyn N.I., Yaveyn O.I., Grigorev I.E., 2013, Creation of new public spaces to stimulate the development of the central districts in St. Petersburg, Internet-Vestnik Volg GASU 2013 Part 1, Vol. 31, Issue 50, pp. 212-217.
 • Ylipulli J., Suopajärvi T., Ojala T.et al., 2013, Municipal WiFi and interactive displays: Appropriation of new technologies in public urban spaces,Technological Forecasting and Social Change, In Press.
 • Zborowski A. (red.), 2009, Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, Tom 5, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Zhu Z., Liu Y., Qian Y.et al., 2013, Diversity of plant communities of new rural public green spaces in Yangtze Delta region of China, Journal of Food, Agriculture and Environment, 11 (2), pp.1455-1458.
 • Ziobrowski Z. (red.), 2010, Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, Tom 9, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Ziobrowski Z., Jarczewski W. (red.), 2010, Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, Tom 8, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0591c0cc-7b25-49ec-9dd0-d31e2516c334
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.