PL EN


2011 | 7 | 21-34
Article title

Historia scra w dyskursach etnonacjonalistycznych

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
7
Pages
21-34
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
 • Abeles M., Antropologija države, Beograd 2001.
 • Aleksov B., Poturica Gori od Turaka: srpski istoričari o verskim preobraćenjima, [w:] Historijski mitovi na Balkanu, (red.) H. Kamberović, Sarajevo 2003.
 • Allcock J.B., Explaining Yugoslavia, London 2000.
 • Andersen B., Wspólnoty wyobrażone, Kraków 1997.
 • Bak J., Die Mediavisierung der Politik im ungarn des 19. Und 20. Jahrhunderts, [w:] Umkampfte Vergangenheit: Geschichtsbilder, Erinnerung und Vergangenheitspolitik im internationalen Vergleich, red. P. Bock, E. Wolfrum, Hamburg 1999.
 • Bakić-Hayden M., Varijacije na temu Balkan, Beograd 2006.
 • Ball P., Masa krytyczna, Krakow 2007.
 • Bałkańskie upiory. Podroż przez historię, Wołowiec 2010.
 • Banks M., Ethnicity: Anthropological Constructions, Routledge 1996.
 • Bator W., Nacjonalizm węgierski – zarys problemu, [w:] Rożne oblicza nacjonalizmów. Polityka–religia–etos, (red.) B. Grott, Krakow 2010.
 • Bębenek T., Myślenie o przeszłości, Warszawa 1981.
 • Bietenholz P.G., Historia and Fabula: Myths and Legends in Historical Thought from Antiquity to the Modern Age, Brill 1994.
 • Bjelajac M., Predgovor, [w:] Pisati istoriju Jugoslavije. Viđenje srpskog faktora, Beograd 2007.
 • Bloch R., Etruskowie, Warszawa 1967.
 • Cepik J., Wspomnienia z przeszłości, Poznań 1983.
 • Chałasiński J., Kultura i naród, Warszawa 1968.
 • Čolović I., Dubina, Beograd 2001.
 • Dąbrowska- Partyka M., Literatura pogranicza – pogranicza literatury, Krakow 2004.
 • Dejzings G., Religija i identitet na Kosovu, Beograd 2005.
 • Dyras M., Chorwackie „muzeum” pod krawatem, „Slavia Meridionalis”, 2005, nr 5.
 • Dyras M., Reinkarnacje narodu. Chorwackie narracje tożsamościowe w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, Kraków 2009.
 • Džuda T., Srbi. Istorija, mit i razaranje Jugoslavije, Beograd 2003.
 • Eberhardt P., Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej, Lublin 2004.
 • Echternkamp J., Der Aufstieg des deutschen Nationalismus (1770–1840), Frankfurt am Main, 1998.
 • Eriksen T.H., Ethnicity and Nationalism. Anthropological Perspectives, London 2002.
 • Ferri M., Monumentet ushtarake te periudhes Romake ne mezi te Eperme, Peje 2001.
 • Ferry L., Człowiek-Bog czyli o sensie życia, Warszawa 1998.
 • Filipowicz S., O władzy grzechu i grzechach władzy. Rozważania o rodowodzie amerykańskiego antyutopizmu, Warszawa 1992.
 • Fumaroli M., Państwo kulturalne – religia nowoczesności, Kraków 2008.
 • G. Kiarszys, Problem etniczny a mit naukowy, http://knsa.amu.edu.pl/other/obrzycko2002-grzegorz_kiarszys.pdf.
 • Geyer M., Religion und Nation – Eine unbewaltige Geschichte, [w:] Religion und Nation, Nation und Religion: Beitrage zu einer unbewaltigten Geschichte, (red.) M. Geyer, H. Lehmann, Gottingen 2004.
 • Górecki W., Toast za przodków, Wołowiec 2010.
 • Green A., Troup K., The Houses of History: A Critical Reader in Twentieth-Century History and Theory, Manchester University Press 1999.
 • Gross J.T., Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie – historia moralnej zapaści, Kraków 2007.
 • Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, Warszawa 1969.
 • Harris E., Nationalism: Theories and Cases, Edinburgh 2009.
 • Hatzfeld J., Nagość życia. Opowieści z bagien Rwandy, Wołowiec 2011.
 • Hobsbawm E.J., Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality, Cambridge University Press 1992.
 • Hroch M., Małe narody Europy, Wrocław 2003.
 • Iggers G.G., Historiografia XX wieku. Przegląd kierunków badawczych, Warszawa 2010.
 • Islami H., Spastrimet etnike: politika gjenocidale Serbe ndaj Shqiptareve, Peje 2003.
 • Jakupi A., Two Albanian States and National Unification, Prishtina 2004.
 • Jansen S., Antinacionalizam. Etnografija otpora u Beogradu i Zagrebu, Beograd 2005.
 • Jaskułowski K., Nacjonalizm bez narodow. Nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk społecznych, Wrocław 2009.
 • Jenkins R., Rethinking Ethnicity: Arguments and Explorations, London 2001.
 • Jerneić M., Bitka za slobodnu Hrvatsku, Zagreb 2008.
 • Karłowicz D., Pamięć aksjologiczna a historia, [w:] Pamięć i odpowiedzialność, (red.) R. Kostro, T. Merta, Kraków-Wrocław 2005.
 • Kecmanović D., Etnička vremena, Beograd 2001.
 • Kępiński Z., Lęk, Krakow 2002.
 • Kiss C.G., Lekcja Europy Środkowej. Eseje i szkice, Kraków 2009.
 • Kohn H., The Idea of Nationalism (A study In Its Origins and Background), New York 1948.
 • Krąpiec M.A., Człowiek i prawo naturalne, Dzieła, t. X, Lublin 1993.
 • Lorenz C., Przekraczanie granic. Eseje z filozofii historii i teorii historiografii, Poznań 2009.
 • Mamzer H., Problem etniczny w archeologii, „Slavia Antiqua” 1999.
 • Marquard O., Apologia przypadkowości, Warszawa 1994.
 • Meadows R.J., Understanding Violence and Victimization, Prentice Hall 2001. R. D. Kaplan,
 • Nedeljković S., Čast, krv i suze. Ogledi iż antropologie etniciteta i nacionalizma, Beograd 2007.
 • Nijakowski L.M., Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Warszawa 2008.
 • Norris H.T., Islam In the Balkans: Religion and Socociety between Europe and the Arab World, London 1993.
 • Okey R., Taming Balkan Nationalism, Oxford 2007.
 • Osama: Wróg Numer Jeden, „Gazeta Wyborcza”, 03.05.2011.
 • Pančić T., Čuvari bengalske vatre. Život i smrt u srpskom postkomunizmu, Beograd 2004.
 • Piontek J., Etnogeneza Słowian w świetle nowych badań antropologicznych, „Slavia Antiqua” 2007.
 • Poole R., Nation and Identity, Routledge 1999.
 • Ramet S.P., Religion and Nationalism in Soviet and East European Politics, Durham 1989.
 • Redgate A.E., The Armenians, London 2000.
 • Rouille A., Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, Kraków 2007.
 • Schmitt O.J., Kosovo: Kurze Geschichte einer zentralbalkanischen Landschaft, Wien-Koln-Weimar 2008.
 • Schneider C., Abschied von der Vergangenheit? Umgangsweisen mit der nationalsozialistischen Vergangenheit in der dritten Generation in Ost- und Westdeutschland, Munchen 2004.
 • Skirbekk G., Gilje N., A History of Western Thought: from Ancient Greece to the Twentieth Century, Routledge 2001.
 • Smith A.D., Hierarchy and Covenant in the Formation of Nations [w:] Holy Nations and Global Identities: Civil Religion,Nationalism, and Globalisation, (red.) A. Hvithamar, M. Warburg, B. A. Jacobsen, Leiden 2009.
 • Smith A.D., Nations and History, [w:] Understanding Nationalism, (red.) M. Guibernau, J. Hutchinson, Wiley-Blackwell 2001.
 • Stavenhagen R., Ethnic Conflicts and the Nation-State, New York 1996.
 • Subotić M., Na drugi pogled. Prilog studijama nacionalizma, Beograd 2007.
 • Thompson M., A Paper House. The Ending of Yugoslavia, London 1992.
 • Todorova M., Bałkany wyobrażone, Wołowiec 2008.
 • Ugrešić D., Kultura kłamstwa, Wołowiec 2006.
 • Valenta J., Historiografia w roli konserwatora stereotypów i przesądów, [w:] Skąd przychodzi Antychryst? Kontakty i konflikty etniczne w Europie Środkowej i Południowej. Fakty – interpretacje – refleksje, (red.) T. Falęcki, Kraków 2004.
 • Varga K., Gulasz z turula, Wołowiec 2008.
 • Verkuyten M., The Social Psychology of Ethnic Identity, New York 2005.
 • Wandycz P., Mity, stereotypy i kompleksy w dziejach Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] Europa Środkowa –nowy wymiar dziedzictwa, (red.) J. Purchla, Kraków 2002.
 • Wojciechowski S., Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, Wrocław 2000.
 • Yinger J.M., Ethnicity: Source of Strength? Source of Conflict?, New York 1994.
 • Стати B., История Молдовы, Кишинев 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-4087
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0591d9d0-dec9-4821-a53a-ebc1eca0b9cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.