PL EN


2016 | 1(6) Kryzys ukraiński i jego znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego: aspekty militarno-polityczne | 237-247
Article title

(R)EWOLUCJA DOKTRYNALNA W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA UKRAINY NA PRZEŁOMIE 2014/2015

Authors
Content
Title variants
EN
Doctrinal (R)evolution in the Security Sphere of Ukraine at the Turn of 2014/2015
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na przełomie 2014 i 2015 roku Ukraina wprowadziła szereg fundamentalnych zmian w sferze bezpieczeństwa na poziomie doktrynalnym. Aneksja Krymu oraz agresja rosyjska zmusiły Ukrainę do zmiany nie tylko dokumentów konstytuujących w obszarze bezpieczeństwa państwowego, ale również sposobu myślenia o własnym bezpieczeństwie. Niniejszy artykuł zawiera podstawową charakterystykę nowoprzyjętych założeń doktrynalnych. W tekście omówione zostały kluczowe zapisy Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy oraz Doktryny Wojennej Ukrainy.
EN
At the turn of 2014/2015 Ukraine has introduced fundamental changes in the security sphere, on a doctrinal level. The annexation of the Crimea and the Russian aggression in Ukraine forced Ukraine to change not only the documents describing the security system but also a way of thinking about own security. This article contains basic characteristics of the new doctrinal assumptions. The text discusses the key provisions of Ukraine's National Security Strategy and Military Doctrine of Ukraine.
Contributors
author
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Orłowska-Chyż N., Prezydent Janukowycz określa wizję bezpieczeństwa Ukrainy, Analizy OSW, <http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2012-06-13/prezydentjanukowycz-okresla-wizje-bezpieczenstwa-ukrainy>, (22.11.2015).
 • Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році", ред. В. П. Горбулін, О. С.Власюк, Київ 2015, s. 102.
 • Гончаренко О. М., Лисицин Е. М., Методологічні засади розробки нової редакції концепції національної безпеки України, Київ 2001, s. 26.
 • Дмитрович Д. Є., Михайлович Л. Е., Питання інституційної структуризації та нормативного забезпечення воєнної політики України, "Стратегічні пріоритети", 1(34)/2015, s. 12.
 • Зварич Р., Мильні бульбашки монопольно-олігархічної стратегії, <http://gazeta.dt.ua/internal/milni-bulbashki-monopolnooligarhichnoyi-strategiyi-_.html>, (23.11.2015).
 • Кідрук М., Небратні. Україна - Росія: енциклопедія протистояння, Харків 2015.
 • Концептуальні засади розвитку системи забезпечення національної безпеки України, red. Резнікова О. О., Цюкало В. Ю., Паливода В. О., Дрьомов С. В., Сьомін С. В., Київ 2015, s. 33.
 • Опалько Ю.В., "Використання потенціалу громадянського суспільства для забезпечення національної безпеки України в умовах зовнішньої агресії". Аналітична записка, <http://www.niss.gov.ua/articles/1565/>, (21.11.2015).
 • Перепелиця Г., Воєнна доктрина України та її відповідність євроінтеграційному курсу, <http://www.ier.com.ua/files/Projects/2013/Military%20strategy_ukr.pdf> (21.11.2015).
 • Поляков Л., Воєнна політика України: конструктивна невизначеність ?, „Національна безпека і оборона”, 8/2004, s. 13.
 • Поточний стан українсько - російських відносин, "Національна безпека і оборона", 5-6/2014, s. 3.
 • Про внесення змін до деяких законів України щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості, <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/35-19>, (22.11.2015).
 • Про Воєнну доктрину України, <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3529-12>, (21.11.2015).
 • Про основи національної безпеки України, <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/964-15>, (22.11.2015).
 • Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України", <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/555/2015>, (23.11.2015).
 • Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020", <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015>, (22.11.2015).
 • Резнікова О., Цюкало В., Висновки і рекомендації щодо внесення змін до Закону України «Про основи національної безпеки України». Аналітична записка, <http://www.niss.gov.ua/articles/1775/>, (20.11.2015).
 • Скіпальський О., Стратегію національної безпеки України необхідно доопрацювати, "Безпековий огляд ЦДАКР", 12(29)2015, s. 21.
 • Стратегія національної безпеки України, <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/287/2015>, (22.11.2015).
 • Толстов С., Міжнародна безпека України: засоби захисту від зовнішніх загроз в умовах кризи, "Безпековий огляд ЦДАКР", 16(32)2015, s. 31.
 • Якою буде зовнішньополітична стратегія в новому році?, <http://www.radiosvoboda.org/media/video/26771752.html>, (20.11.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05967120-61ee-412d-aa82-e12eff3cf7ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.