PL EN


2018 | 72 | 4(323) | 132-137
Article title

Uwagi o Smolnej 36

Authors
Title variants
EN
Remarks about 36 Smolna Street
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst dotyczy zabytkowej Pracowni Karola Tchorka znajdującej się przy ul. Smolnej 36 w Warszawie. Jest próbą zebrania podstawowych informacji o tym miejscu pod kątem jego niejasnego ontologicznego statusu, zabytkowego charakteru oraz niepewnej przyszłości. Pierwszy aspekt związany jest z genezą miejsca, jego wielowątkową naturą i historią, z którą autorka mierzy się od wielu lat jako piastunka, sprzątaczka, archiwistka oraz znajoma rodziny. Tekst dzieli więc swoją uwagę pomiędzy kwestie historii, kultury, architektury i administracji. W celu zarysowania kontekstu poszerza perspektywę o najbliższe sąsiedztwo Pracowni. Przytacza też cytaty ze słynnego tekstu Wprowadzenia do ogólnej Teorii Miejsca i wskazuje na związki Teorii Miejsca Mariusza Tchorka ze szczególną naturą omawianego miejsca.
EN
This text about the historical Karol Tchorek Studio in 36 Smolna Street in Warsaw is an attempt at gathering fundamental information from the viewpoint of the Studio’s unclear ontological status, historical character, and uncertain future. The first aspect is associated with its origin, multi-motif nature, and history, which the author has been tackling for years as caretaker, cleaning lady, archivist, and friend of the family. The text thus divides its attention between history, culture, architecture, and management. In order to outline the context it broadens the perspective by including the area directly adjoining the Studio. It also contains quotations from the famous Wprowadzenie do ogólnej Teorii Miejsca and indicates connections between Mariusz Tchorek’s Theory of the Place and the special nature of the discussed place.
Keywords
Year
Volume
72
Issue
Pages
132-137
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-059b8a89-d466-4048-90db-2457c7372b05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.