PL EN


2014 | 4 | 357-367
Article title

Edukacja seksualna w gimnazjum w opinii nauczycieli

Content
Title variants
EN
Sex education in high school in the opinions of teachers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie, na podstawie wyników badań własnych, opinii nauczycieli przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie” na temat jednej z najbardziej kontrowersyjnych dziedzin współczesnej edukacji – edukacji seksualnej prowadzonej w gimnazjum. W oparciu o wypowiedzi udzielone przez respondentów przedstawione zostały treści realizowane na zajęciach z edukacji seksualnej, opinie nauczycieli na temat: modeli edukacji seksualnej, współpracy z rodzicami, organizacji zajęć z edukacji seksualnej oraz warsztatu pracy edukatorów.
EN
The purpose of this article is to present, on the basis of own research results, opinions of teachers of "education for life in the family" about one of the most controversial areas of modern education - sex education conducted in the high school. Based on statements given by respondents we present content in sexual education classes, teachers' opinions on the topic: sex education models, collaboration with parents, organization of sex education classes and workshop educators.
Year
Issue
4
Pages
357-367
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, anet.bar@gmail.com
References
 • Bibliografia
 • Teksty źródłowe/akty prawne:
 • [1] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 lutego 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 300).
 • Książki/czasopisma:
 • [2] Augustyn J, Religijny wymiar wychowania seksualnego, „Wychowawca” 2007, nr 7-8.
 • [3] Baranowska A., Wychowanie seksualne w szkole - opinie gimnazjalistów, „Nowa Szkoła" 2013, nr 4.
 • [4] Beisert M., Seksualność w życiu człowieka, Poznań 2003.
 • [5] Borzucka-Sitkiewicz K., Edukacja seksualna, [w:] E. Syrek (red.), Edukacja zdrowotna, Warszawa 2009.
 • [6] Długołęcka A., Seksualność - wybrane zagadnienia, [w:] B. Woynarowska (red.), Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2007.
 • [7] Jósewicz M., Przedszkolaki i seksualność, „Wychowanie w Przedszkolu" 2007, nr 9.
 • [8] Kasperek-Golimowska E., Edukacja seksualna jako forma ochrony i promocji zdrowia seksualnego, [w;] K. Waszyńska, Z. Lew-Starowicz (red). Przemiany seksualności w społeczeństwie współczesnym: teoria i rzeczywistość, Poznań 2012.
 • [9] Komorowska-Pudło M., Ważna dziedzina: wychowanie do życia w rodzinie, „Wychowawca" 2008, nr 3.
 • [10] Kozakiewicz M, Lew-Starowicz Z, Przysposobienie do życia w rodzinie, Warszawa 1987.
 • [11] Obuchowska I., Jaczewski A., Rozwój erotyczny Warszawa 1982.
 • [12] Ozimek E., Jackowiak D., Wychowanie do życia w rodzinie: program nauczania dla klas gimnazjalnych, Warszawa 1999.
 • [13] Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2001.
 • [14] Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2003.
 • [15] Przetacznik-Gierowska M, Tyszkowa M., Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, T. I, Warszawa 2007.
 • [16] Sitarska M., Strzemieczna B., Wychowanie do życia w rodzinie (moduł WOS): program nauczania dla klas I -III gimnazjum, Warszawa 2000.
 • [17] Urban K., Trzy rodzaje edukacji seksualnej, „Wychowawca” 2007, nr 7-8.
 • [18] Urban K, Edukacja seksualna ABC, „Wychowawca" 2009, nr 4.
 • [19] Waszyńska K., Biograficzne uwarunkowania żyda seksualnego, Poznań 2009.
 • Netografia:
 • [20] Grzelak S., Wyspa Skarbów, http://www.remedium-psychologia.pl/2004_8_6.htm, 12.09.2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05a0e54b-b3d1-4a57-a491-cd4eb22a2828
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.