PL EN


2013 | 9 | 2 | 152-163
Article title

Rola emocji w pracy mediatora w sporach zbiorowych

Content
Title variants
EN
The Role of Emotions in Mediator’s Work in Collective Dispute Resolution
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowany artykuł poświęcony będzie roli emocji w pracy mediatora w sporach. Sytuacje konfliktowe często wyzwalają intensywne emocje, które są dla mediatora poważnym wyzwaniem. Główne problemy, jakie wówczas przed nim stają, to: kiedy pozwolić na swobodną ekspresję emocji, nawet negatywnych, a kiedy próbować je łagodzić; na ile mediator może pozwolić sobie na ekspresję własnych emocji, a kiedy starać się je ukrywać. Kolejnym problemem jest ocena stopnia intensywności ujawnianych emocji w kontekście kultury organizacyjnej właściwej danemu przedsiębiorstwu. Powyższe zagadnienia ujęte zostaną z perspektywy transformacyjnego modelu mediacji Busha i Folgera. Socjologiczną podstawę do analizy stanowić będzie teoria dramaturgiczna Ervinga Goffmana oraz podejście Arlie Russell Hochschild.
EN
The presented paper is focused on the role of emotions in mediator’s work in collective dispute resolution between trade unions and employers. Conflict situations often generate very intensive emotions which are a difficult challenge for a mediator. The main problems he has to face are as follows: when to allow free and uncontrolled emotion expressions, including negative emotions, and when mediator should try to mitigate these expressions? Can a mediator afford to express his own emotions and when he should try to hide them? Evaluation of the level of intensity of emotions exposure in the context of organizational culture is another problem to be presented in this paper. The abovementioned problems will be elaborated in the perspective of Bush’s and Folger’s Model of Transformative Mediation. The sociological base for this analysis will be Erving Goffman dramaturgical theory and Arlie Russell Hoshschild’s approach.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
152-163
Physical description
Contributors
 • Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
References
 • Andreski Stanisław (1992) Maxa Webera olśnienia i pomyłki. Przełożył Kazimierz Z. Sowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Andreski Stanisław (2002) Czarnoksięstwo w naukach społecznych. Przełożyli Stanisław Andreski, Jan Sowa. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Baruch Bush Robert A., Folger Joseph P. (2005) The Promise of Mediation: The Transformative Approach to Conflict. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Bazerman Max H., Neale Margaret E. (1997) Negocjując racjonalnie. Przełożyła Magdalena Kunicka. Olsztyn: Polskie Towarzystwo Psychologiczne; „Libra”.
 • Burdziej Stanisław (2011) Niektóre problemy z tłumaczeniem Frame Analysis Ervinga Goffmana – perspektywa tłumacza [dostęp 2.11.2012 r.]. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 7, nr 2, s. 46–56. Dostępny w Internecie ‹www.przegladsocjologiijakosciowej.org›.
 • Cloke Kenneth (2001) Mediating Dangerously. The Frontiers of Conflict Resolution. San Fracisco: Jossey-Bass.
 • Cohen Orna, Dattner Naomi, Luxemburg Abron (1999) The Limits of the Mediator’s Neutrality. Mediation Quarterly”, vol. 16, no. 4, s. 341–348.
 • van Ginkel Eric (2004) The Mediator as a Face Giver. „Negotiation Journal”, vol. 20, no. 4, s. 475–487.
 • Goffman Erving (2008) Człowiek w teatrze życia codziennego. Przełożyli Helena Datner-Śpiewak i Paweł Śpiewak. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Goffman Erving (2010) Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia. Przełożył Stanisław Burdziej. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 • Goleman Daniel (2007) Inteligencja emocjonalna. Przełożył Andrzej Jankowski. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.
 • Hochschild Arlie R. (2009) Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć. Przełożył Jacek Konieczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Katz Jameson Jessica, Bodtker Andrea M., Jones Tricia S. (2006) Like Talking to a Brick Wall: Implications of Emotion Metaphors for Mediation Practice. „Negotiation Journal”, vol. 22, no. 1, s. 199–207.
 • Kemper Theodore K. (2005) Modele społeczne w wyjaśnianiu emocji [w:] Michael Lewis, Jeannette M. Haviland-Jones, eds., Psychologia emocji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Przełożyła Magdalena Kacmajor, s. 72–87.
 • Konecki Krzysztof T. (2000) Studium przypadku, „Master of Business Administration”, nr 5, s. 45–49.
 • Konecki Krzysztof T. (2009) Odwoływalne „prawo utraty twarzy” a odwaga. Kilka uwag o niewspółmierności tego, co odczuwamy z tym, co wypada nam robić, „Zeszyty Karmelitańskie” t. 47, nr 2, s. 69–73.
 • Kristensen Henrik, Gärling Tommy (1997) The Effects of Anchor Points and Reference Points on Negotiation Process and Outcome. „Organizational Behavior and Human Decision Processes”, vol. 71, no. 1, s. 85–94.
 • Krokowski Marcin, Rydzewski Piotr (2002) Zarządzanie emocjami: inteligencja emocjonalna. Vademecum użytkownika. Łódź: Imperia.
 • Lipińska-Grobelny Agnieszka, red., (2007) Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Pawłowska Beata (2012) Emotions Management in Organizations [w:] Csaba Balint Illes, ed., Human Resource Management and Corporate Competitiveness. Gödöllő: Szent Istvan University Publishing, s. 328–340.
 • Putnam Linda L., Holmer Majia (1992) Framing, Reframing, and Issue Development [w:] Linda L. Putnam i Michael E. Rollof, eds., Communication and Negotiation. Newbury Park: Sage Publications, s. 127–155.
 • Rivera Lauren A. (2010) Status Distinctions in Interaction: Social Selection and Exclusion at an Elite Nightclub. „Qualitative Sociology”, vol. 33, no. 3, s. 229–255.
 • Selye Hans (1977) Stres okiełznany. Przełożył Tomasz Zalewski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Smilovitz Joshua (2008) Emotions in Mediation: Disputant Perception of the Mediator. Antwerp: Netherlands Institute of International Relations “Clingendael.
 • Solomon Robert C. (2005) Filozofia emocji [w:] Michael Lewis, Jeannette M. Haviland-Jones, eds., Psychologia emocji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Przełożyła Magdalena Kacmajor, s. 19–20.
 • Turner Jonathan H., Stets Jan E. (2009) Socjologia emocji. Przełożyła Marta Bucholc. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05a1756a-038f-4642-b434-7a5c86866fe8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.