PL EN


2018 | 72 | 3(322) | 113-121
Article title

„Zapomnieliście te słowa: «Bóg czuwa nad nami!»?”. Losy tyrolskich protestantów w powieści „Zillertalczycy” Fedora Sommera

Authors
Title variants
“Have Your Forgotten the Words: God Watches Over Us!”? The Fate of Tyrolean Protestants in “Die Zillertaler”, a Novel by Fedor Sommer
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Losy Tyrolczyków osiadłych u podnóża Karkonoszy (głównie w Mysłakowicach i Sosnówce), którzy w 1837 roku zostali zmuszeni do opuszczenia ojczyzny wskutek konfesyjnego dekretu Habsburgów, stanowią istotny przykład śląskiego dziedzictwa kulturowego i religijnego. Stanowią również przykład kontynuacji idei pruskiej tolerancji religijnej zapoczątkowanej już w XVII wieku, po bardzo burzliwym okresie wojen religijnych z wojną trzydziestoletnią (1618–1648) na czele. Niniejszy artykuł przedstawia omówienie poświęconej temu problemowi powieści Fedora Sommera pt. Zillertalczycy i składa się z trzech części: pierwsza przedstawia tło historyczne związane z emigracją tyrolskich protestantów; druga naświetla zostanie obraz protestantyzmu w powieści; trzecia omawia i opatruje komentarzem recenzję powieści autorstwa Maxa Kocha z roku 1925.
EN
The fate of the Tyroleans who settled down at the foot of the Karkonosze Mts. (mainly in Mysłakowice and Sosnówka), and who in 1837 were compelled to leave their homeland as a consequence of the Confession Decree issued by the Habsburgs, is an essential example of Silesian cultural and religious legacy. It is also an example of the continuation of the idea of Prussian religious tolerance initiated already during the seventeenth century in the aftermath of an extremely turbulent period of religious wars, the most prominent being the Thirty Years’ War (1618–1648). This article discusses the novel: Die Zillertaler by Fedor Sommer, dedicated to this theme, and is composed of three parts: a portrayal of the historical backdrop connected with the emigration of Tyrolean Protestants; a portrayal of Protestantism in the novel; and a presentation of, and commentary on a review written by Max Koch in 1925.
Keywords
Year
Volume
72
Issue
Pages
113-121
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05a1a41d-ff08-41b8-83a8-b82050bd54c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.