Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(16) | 64-76 (13)

Article title

NORMATYWNE UWARUNKOWANIA PROCESU WDRAŻANIA TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ W POLSCE NA PODSTAWIE POLITYK ENERGETYCZNYCH UE I POLSKI ORAZ WOBEC ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ UNIJNEGO WEWNĘTRZNEGO RYNKU

Content

Title variants

EN
ENERGY POLICY AS AN INSTRUMENT OF ENERGY TRANSFORMATION

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This work endeavours to define energy policy, comprehended in our times in comparison to threats and challenges to the functioning of the energy sector within the EU internal market. Analysis of the legal of the manifestations (acts) of the national and EU energy policy, the relationships between the national energy policy focused on achieving national targets inside a member state, as well as the energy and climate policy of the EU, its interpretation and considered scenarios of a change indicate only a partial discrepancy of both policies, directions and action strategies defined in them, which are accompanied by implementation instruments. On a domestic basis the objective of the energy policy is to balance the efforts of the players in the energy market to maximise the achieved financial effect with the necessity of the stable functioning and development of energy companies, above all, manufacturers and operators of a system compliant with this policy on the one side and customers expecting low prices, reliability and stability of supplies on the other side. Development of production based on emission-free and low-emission technologies (including renewable energy sources, RES) seems to be a necessity resulting from the EU legislation. In this respect the EU energy policy and the Union political discourse explicitly present a strong commitment to the development of new manufacturing technologies, without any encouragement to restitute or develop technologies not based on RES or cogeneration. The strategic task of the state is to skilfully combine Union tendencies with the Treaty freedom of the state to define use of indigenous sources of primary energy and carefully considered support for the transformation of the national power industry.

Year

Issue

Pages

64-76 (13)

Physical description

Contributors

 • Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów, adres e-mail: marcin.marszalek@vp.pl, radca prawny.

References

 • Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi), www.bmwi.de (30.06.2017).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/72/WE z 13.07.2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE, Dz.U. UE. L. z 2009 r., nr 211, poz. 55.
 • Elżanowski F.M. 2008, Polityka energetyczna. Prawne instrumenty realizacji, Warszawa.
 • Geise M. 2008, Wprowadzenie do polityki gospodarczej. Wybrane zagadnienia, Toruń.
 • Gulczyński D. 2010, Restrukturyzacja rynku energii elektrycznej w Niemczech – wybrane problemy [w:] Czynnik energia w polityce gospodarczej, J. Tarajkowski (red.), Poznań.
 • Jankowski B., Witkowski S. 2014, Ekonomiczne skutki koncepcji CCS i jej wprowadzenia w energetyce węglowej, „Energetyka” nr 1, www.cire.pl (30.06.2017).
 • Kaja J. 2007, Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, Warszawa.
 • Komisja Europejska, Clean Energy for All Europeans legislative proposals, www.ec.europa.eu (30.06.2017).
 • Komisja Europejska, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030 z 22.01.2014 r., Brussels 2014, COM (2014) 15 final, SWD (2014) 15 final, SWD (2014) 16 final, www.eur-lex.europa.eu (30.06.2017).
 • Komisja Europejska, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic And Social Committee and the Committee of the Regions. Energy Roadmap 2050 z 15.12.2011 r., Brussels 2011, XXX, COM
 • (2011) 885/2, SEC (2011) 1565, SEC (2011) 1566, SEC (2011) 1569, www.eurlex.europa.eu (30.06.2017).
 • Komisja Europejska, Komunikat Komisji w sprawie priorytetów w odniesieniu do infrastruktury energetycznej na 2020 r. i w dalszej perspektywie (org. Energy Infrastructure Priorities for 2020 and Beyond), z 17.11.2010 r., Bruksela 2010, COM(2010) 677.
 • Komisja Europejska, Komunikat Komisji. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu z 3.03.2010 r., Bruksela 2010, COM(2010) 2020 wersja ostateczna, www.ec.europa.eu (30.06.2017).
 • Komisja Europejska, Komunikat Komisji Europejskiej do RUE i PE, Europejska Polityka Energetyczna, Bruksela 2007, COM(2007) 1 z 10.01.2007 r.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm. Malko J., Lis R. 2014, Energiewende. Niemiecka transformacja energetyczna – utrzymując kurs, „Energetyka”, nr 12, www.cire.pl (30.06.2017).
 • Morris C., Pehnt M. 2012, Energy Transition The German Energiewende. Niemiecka transformacja energetyczna. Przyszłość oparta na odnawialnych źródłach energii,
 • Morris C., Pehnt M., Landgrebe D., Jungjohann A. (red.), Berlin.
 • Newbery D.M. 2000, Privatization, Restructuring and Regulation of Network Utilities (The Walras-Pareto Lectures, 1995), Cambridge.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05a3abb4-bbf1-45e2-982d-a6208006681f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.