Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 9 | 4 | 321-332

Article title

The European Union Transport Policy and their Consequences for the Infrastructure Development in Poland in 2014-2020. Part 1

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The paper discusses the origins and future determinants of regional development, as conditioned by the present state of transport infrastructure considered as a key endogenic factor of the development of economic regions. Increased Cohesion Policy spending, at the level of EUR 82.3 billion, in the newly opened EU multiannual financial framework for 2014-2020 aims at reducing development disparities between various EU regions and, thus, enhancing the cohesion of the EUROPEAN ECONOMIC AREA. The paper outlines the evolution of the objectives of the COMMON TRANSPORT POLICY over the last 20 years, which have a significant impact on the level of spatial cohesion and contribute to better competitiveness, reliability of transport services, their safety and environmental friendliness.

Year

Volume

9

Issue

4

Pages

321-332

Physical description

Dates

published
2014-12-30

Contributors

 • Department of Quantitative Methods, University of Warmia and Mazury in Olsztyn

References

 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2006. 2006. Ed. T. Kalinowski. Authors: A. Hildebrandt, T. Kalinowski, M. Nowicki, P. Susmarski, M. Tarkowski. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2007. 2007. Ed. T. Kalinowski. Authors: A. Hildebrandt, T. Kalinowski, M. Nowicki, P. Susmarski, M. Tarkowski. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008. 2008. Ed. T. Kalinowski. Authors: A. Hildebrandt, T. Kalinowski, M. Nowicki, P. Susmarski, M. Tarkowski, A. Kawiak. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2009. 2009. Ed. M. Nowicki. Authors: A. Hildebrandt, M. Nowicki, P. Susmarski, M. Tarkowski. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2010. 2010. Ed. M. Nowicki. Authors: A. Hildebrandt, M. Nowicki, P. Susmarski, M. Tarkowski. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Biała księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. 2011. SEK(2011) 359 wersja ostateczna; SEK(2011) 358 wersja ostateczna; SEK(2011) 391 wersja ostateczna; KOM (2011)144, wersja ostateczna. Komisja Europejska, Bruksela.
 • Brzozowska K. 2002. Infrastruktura publiczna jako kategoria ekonomiczna. Ekonomista, 1.
 • Charakterystyka obszarów wiejskich w 2008 r. 2010. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Olsztynie.
 • Ciesielski M., Szudrowicz A. 2001. Ekonomika transportu. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Drejerska N. 2011. Infrastruktura transportowa w polskich politykach: regionalnej przestrzennej. Logistyka, 6: 5161-5164.
 • Drejerska N. 2011. Przyszłość transportu w Europie - konieczność integracji polityk Unii Europejskiej. Logistyka, 6: 5165-5167.
 • Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2008. 2009. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 • Gawlikowska-Hueckel K., Hildebrandt A., Umiński S. 2001. Atrakcyjność inwestycyjna województw Polski. Polska Regionów, 13. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Gołembska E. 2008. Kompendium wiedzy o logistyce. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Green Paper on Territorial Cohesion. Turning territorial diversity into strength. 2008. {SEC(2008) 2550} C0M(2008) 616 final. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee. Commission of the European Communities, Brussels.
 • Grosse T.G., Hardt Ł. 2010. Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi. Pro Oeconomia Fundacja Ewaluacji i Badań Ekonomicznych, Warszawa.
 • Grzywacz W., Wojewódzka-Król K., Rydzykowski W. 2003. Polityka transportowa. Wyd. 3. Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Logistyka w Polsce, Raport 2011. 2012. Ed. I. Fechner, G. Szyszka. Seria: Biblioteka Logistyka. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 • Mindur M. 2006. Transport w gospodarce [In:] Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Ed. B. Liberadzki, L. Mindur. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom.
 • Nierebiński R., Pawlak H. 2012. Łączność szerokopasmowa w Polsce. Logistyka, 3.
 • Pawłowska B., Bąk M., Borkowski P. 2012. Poprawa integracji gałęzi transportu oraz elementów sieci transportowych działaniem na rzecz realizacji europejskiej polityki transportowej. Logistyka, 2.
 • Polityka transportowa państwa na lata 2006 -2025. 2005. Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 • Polska - dokument dotyczący polityki transportowej. W kierunku zrównoważonego rozwoju transportu lądowego. 2011. Raport nr 59715PL, Europa i Azja Centralna. The World Bank. On line: http://siteresources.worldbank.org/P0LANDEXTN/Resources/Poland_TPN_Final_Web_Feb25_ P0L_0K.pdf.
 • Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015. 2011. Ministerstwo Infrastruktury, www.mi.gov.pl.
 • Rakowska J. 2011. Transformacja przyszłej wspólnej polityki transportowej UE. Logistyka, 3.
 • Rakowska J., Wojewódzka-Wiewiórska A. 2010. Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce - stan i perspektywy rozwoju w kontekście powiązań funkcjonalnych. Ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Ratajczak M. 1999. Infrastruktura w gospodarce rynkowej. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Rolbiecki R. 2011. Wykorzystanie funduszy unijnych na infrastrukturę transportową w Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego. Logistyka, 1.
 • Strategia rozwoju transportu do roku 2020 (perspektywa do 2030). Projekt z 30 marca 2011 r., Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 • Szymanowski W. 2008. Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Difin, Warszawa.
 • White Paper. The future development of the common transport Policy. A global approach to the construction of the Community framework for sustainable mobility. 1992. Communication from the Commission Document drawn up on the basis of C0M(92) 494 final. Bulletin of the European Communities, Supplement 3, Brussels.
 • White Paper. European Transport Policy for 2010, time to decide. 2001. COM (2001) 370 final, Commission of the European Communities, Brussels.
 • White Paper. A sustainable future for transport: Towards an integrated, technology-led and user friendly system. 2009. Commission of the European Communities, Com(2009) 279/4, Communication from the Commission, Brussels.
 • Wojewódzka-Król K. 2010. Problemy rozwoju infrastruktury transportu w Polsce w świetle tendencji unijnych. Logistyka, 3.
 • Wojewódzka-Król K. 2012. Infrastruktura transportu wobec współczesnych wyzwań. Logistyka, 1.
 • Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R. 2009. Infrastruktura transportu. Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Wojewódzka-Wiewiórska A. 2010. Infrastruktura jako czynnik rozwoju lokalnego. Logistyka, 3: 1-13.
 • Wspólne propozycje Grupy Wyszehradzkiej odnośnie rewizji sieci TEN-T. 2011. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. On line: www..mi.gov.pl.
 • Zielona księga. TEN-T: Przegląd polityki w kierunku lepiej zintegrowanej transeuropejskiej sieci transportowej w służbie wspólnej polityki transportowej. 2009. KOM (2009), wersja ostateczna, Bruksela.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05a3b558-c6e2-42d2-9e3a-1bc305daff9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.