PL EN


2018 (R. XVII) | 4(70) | 231-238
Article title

Strategie i mechanizmy budowania ładu społecznego

Content
Title variants
EN
Strategies and mechanisms for building social order
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Issue
Pages
231-238
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Uniwersytet w Białymstoku
References
  • Frysztacki K., Sztompka P. (red.), (2012), Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne, Warszawa.
  • Kubiak-Szymborska E. (2002), Edukacja wobec „bycia globalizowanym” i życia we współczesnej megalopolis, [w:] Etos pedagogów i edukacji wobec problemów globalizacji, U. Ostrowska, A.M. de Tchorzewski (red.), Bydgoszcz.
  • Nikitorowicz J. (2009), Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa.
  • Pilch T. (2008), Pedagogika społeczna na początku XXI wieku, „Pedagogika Społeczna”, nr 4.
  • Pilch T. (2018), „Biuletyn Stowarzyszenia Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych” nr 6.
  • Regulamin Stowarzyszenia Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05a42444-6a73-4e15-9ada-b0a1a5c94f3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.