Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4 | 53-62

Article title

Szpital Żydowski w Przemyślu (1595–1944)

Title variants

EN
The Jewish Hospital in the Town of Przemyśl (1595-1944)

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia historię szpitala żydowskiego, istniejącego w latach 1595-1944 w Przemyślu. Pierwotnie był to przytułek dla ubogich, zamknięty w 1772 r. Następne wzmianki o tym szpitalu pochodzą z 1842 r. i dotyczą pomocy finansowej udzielanej mu przez Żydowską Gminę Wyznaniową. W 1872 r. szpital został zreorganizowany, a w 1904 r. rozbudowany. Pracowali w nim lekarze polscy i żydowscy. Podczas I wojny światowej w jego budynkach były zlokalizowane różne szpitale wojskowe i epidemiczne. W okresie międzywojennym szpital nadal służył ludności żydowskiej. Po wyzwoleniu Przemyśla spod okupacji niemieckiej przestał istnieć.
EN
The article presents the history of the Jewish Hospital existed in 1595-1944 in the town of Przemyśl in Poland. It was established as a shelter for the poor Jews and was closed in 1772. In 1842 the hospital was supported by a newly established Jewish community and reorganized in 1870. There was a place to work for Polish and Jewish doctors. In 1904 the Jewish Hospital was reorganized and extended. During the First World War in its buildings some military and epidemic hospitals were organized. It was open for Jewish community in the interwar period. After the Second World War the hospital was liquidated.

Year

Volume

4

Pages

53-62

Physical description

Contributors

  • Przemyśl

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05a4368a-5cf1-4cd0-b791-3cae6ddb37c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.