PL EN


2014 | 5 | 2 | 224-228
Article title

Začleňovanie interaktívneho obsahu do výučby techniky pre nižšie sekundárne vzdelávanie

Content
Title variants
EN
Integration of interactive content in teaching techniques for lower secondary education
Languages of publication
SK EN
Abstracts
SK
Článok sa zaoberá problematikou začleňovania interaktívneho obsahu do výučby techniky pre nižšie sekundárne vzdelávanie. V článku je predstavený projekt návrhu metodiky implementácie interaktívnej tabule pri vzdelávaní ku kompetenciám v príprave učiteľov techniky, fyziky a matematiky pre nižšie sekundárne vzdelávanie, riešený na Fakulte humanitných a prírodných vied. Prešovskej univerzity v Prešove. Hlavnou úlohou pri riešení projektu je zadefinovanie metodiky tvorby interaktívneho obsahu ako aj jeho realizácia v podmienkach nižšieho sekundárneho vzdelávania. Interakcia medzi technickým zabezpečením, t.j. interaktívnou tabuľou, a výstupom vo vzdelávacom procese je realizovaná s pomocou softvérovej podpory. Pri príprave a práci s ňou je nutné ozrejmiť si v akom formáte bude výstup uložený, tak aby bola zabezpečená kompatibilita medzi jednotlivými softvérmi.
EN
Article deals with the integration of interactive content in teaching techniques for lower secondary education. The article presented a project proposal for implementation methodologies whiteboard in education to competences in teacher training techniques, physics and mathematics for lower secondary education, addressed the Faculty of Humanities and Natural Sciences University of Prešov. The main role in solving the project is to define the methodology of interactive content as well as its implementation in terms of lower secondary education. The interaction between technical equipments, which are interactive whiteboards, and output in the learning process is performed with the software support. When preparing and working with it is necessary to clarify a format in which the output will be saved, so as to ensure compatibility between different software.
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
224-228
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
  • Bajtoš J., Pavelka J. (2009), Základy didaktiky technickej výchovy, Prešov, Prešovská univerzita – FHPV, ISBN 80-88722-46-2.
  • Brečka P., Červeňanská M. (2013), Interaktívna tabuľa ako prostriedok technickej výchovy, Bratislava, Iris, ISBN 9788081530081.
  • Dostál J. (2009), Interaktíní tabule ve výuce, “Journal of Technology and Information Education”, Roč. 1, č. 3, s. 11–16, ISSN 1732-6729.
  • Hrmo R. et al. (2005), Didaktika technických predmetov, Bratislava, STU, ISBN 8022721913.
  • Novacká G., Hnatová J., Fryková E. (2011), Interaktívna tabuľa a softvér Activstudio na hodinách prírodovedných predmetov, Bratislava, Univerzita Palackého v Olomovci, ISBN987-80-8052-366-4.
  • Pigová M. (2012), Používanie interaktívnych tabulí v slovenských základných a stredných školách – výskumná štúdia. EDEA PARTNERS, a.s.
  • Szotkowsky R. (2010), Vybrané druhy interaktivní tabule a jejích využití na základných a středních školách, “Journal of Technology and Information Education”, Roč. 2, č 2, s. 16–22, ISSN 1732-6729
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05a6565d-6a2a-4d05-94db-51d5424a5d81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.