PL EN


2020 | 37 | 107-128
Article title

BADANIE XV-WIECZNEJ ODBITKI KSYLOGRAFICZNEJ TURRIS SAPIENTIAE JOHANNESA METENSISA

Content
Title variants
EN
Examination of a 15th-century xylographic print depicting Turris Sapentiae by Johannes Metensis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In 2019, a 15th-century print entitled Th e Tower of Wisdom kept by the Kórnik Library in Poland was subjected to scientifi c examination. Th e main purpose of the examination of the hand-coloured image was the identifi cation of the technique of the application of the text and the illustrations. Th e conducted examination proved a thesis that it is an example of xylographic print. Moreover, the elemental composition of the paint layer was analysed, revealing no colours which were not used in the period of the object’s origin.
Year
Issue
37
Pages
107-128
Physical description
Contributors
 • Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • Zakład Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej UMK
References
 • Chenciner Robert, Madder red. A history of luxury and trade, Abingdon 2000.
 • Cundall Joseph, A Brief History of Wood-engrawing from its invention, London 1893.
 • Dąbrowski Józef, Siniarska-Czaplicka Jadwiga, Rękodzieło papiernicze, Warszawa 1991.
 • Dobrowolska Ewa, Niemz Peter, Ein Beitrag zur Geschichte des Papiers, „Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology” 2015, nr 91, s. 46–54.
 • Enschedé Johan Willem, Een drukkerij buiten Mechelen voor 1466, „Het Boek, tweede reeks van het tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen” 1918, s. 286–292, [cyt. za:] Ad Stijnman, The Colours of Black. Printing Inks for Blockbooks, „Bibliothek und Wissenschaft” 2013, nr 46, s. 27, 64, 67–69 [Blockbücher des 15. Jahrhunderts. Eine Experimentierphase im früchen Buchduck. Beiträge der Fachtagung in der Bayerischen Staatsbibliothek München am 16. und 17. Februar 2012, red. Bettina Wagner].
 • Ferreira Ester S.B., Hulme Alison N., McNab Hamish, Quye Anita, The natural constituents of historical textile dyes, „Chemical Society Reviews” 2004, t. 33, nr 6, s. 329–336.
 • Gettens Rutheford J., West Fitzhugh Elisabeth, Malachite and Green Verditer, [w:] Artists’ Pigment. A Handbook of Their History and Characteristics, t. 2, red. Roy Ashok, Washington – London 1993, s. 183–202.
 • Grzybek Stanisław, Powstanie i rozwój „Litanii do Najśw. Marii Panny”, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1951, t. 4, nr 1–2, s. 97–108.
 • Halpine Susane, An improved dye and lake pigment analysis method for high-performance liquid chromatography and diode array detector, „Studies in Conservation” 1996, t. 41, nr 2, s. 76–94.
 • Hofenk de Graaff Judith H., Roelofs W.G.Th., van Bommel Maarten R., The Colorful Past: Origins, Chemistry and Identification of Natural Dyestuffs, Riggisberg – London 2004.
 • Jabłońska Elżbieta, Kozielec Tomasz, Jablonskaja Ivona, Badania konserwatorskie dokumentów pergaminowych uwierzytelnionych pieczęciami woskowymi wystawionych przez Bolesława Wstydliwego i Jadwigę, królową polską, [w:] Zabytkowe dokumenty uwierzytelnione pieczęciami: konserwacja i badania, red. Małgorzata Grocholska, Katarzyna Kroczak, Wrocław 2019, s. 59–73.
 • Jutrzenka-Supryn Dorota, Czuczko Jolanta, Wachowiak Mirosław, Szroeder Paweł, Zapiski marginalne autorstwa Mikołaja Kopernika w inkunabułach i starych drukach ze zbiorów Biblioteki „Hosianum” w Olsztynie w świetle badań konserwatorskich, [w:] Zapiski Mikołaja Kopernika w drukach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, red. Tomasz Garwoliński, Olsztyn 2016, s. 78–101.
 • Kirby Jo, Spring Marika, Higgitt Catherine, The Technology of Red Lake Pigment Manufacture: Study of the Dyestuff Substrate, „National Gallery Technical Bulletin” 2005, t. 26, s. 71–87.
 • Kirby Jo, White Raymond, The identification of red lake pigment dyestuffs and a discussion of their use, „Natl Gallery Tech. Bulletin” 1996, t. 17, s. 56–80.
 • Kühn Herman, Verdigris and Copper Resinate, [w:] Artists’ Pigments. A Handbook of Their History and Characteristics, t. 2, red. Roy Ashok, Washington – London 1993, s. 131–158.
 • Murawska Katarzyna, Turris Sapientiae, „Rocznik Historii Sztuki” 1992, t. XIX, s. 65–100.
 • Palmer Nigel F., Blockbooks, Woodcut and Metalcut Single Sheets, [w:] Alan Coates, Kristian Jensen, Cristina Dondi, Bettia Wagner, Helen Dixon, A Cataloque of books printed in the fifteenth century now in the Bodleian Library, t. 1, A, Blockbooks, Woodcut and Metalcut Single Sheets,, Oxford 2005, s. 1–50.
 • Sanyova Jana, Reisse J., Development of a mild method for the extraction of anthraquinones from their aluminum complexes in madder lakes prior to HPLC analysis, „Journal of Cultural Heritage” 2006, t. 7, nr 4, s. 229–235.
 • Schweppe Helmut, Winter John, Madder and alizarin, [w:] Artists’ Pigments. A Handbook of their History and Characteristics, t. 3, red. Elizabeth West Fitzhugh, Washington – London 1997, s. 109–114.
 • Srijnman Ad, The Colours of Black. Printing Inks for Blockbooks, „Bibliothek und Wissenschaft” 2013, nr 46, s. 59–80 [Blockbücher des 15. Jahrhunderts. Eine Experimentierphase im früchen Buchduck. Beiträge der Fachtagung in der Bayerischen Staatsbibliothek München am 16. und 17. Februar 2012, red. Bettina Wagner].
 • Stromer Ulman, Püchel von meim geslchet und von abentewr, [w:] Die Chroniken der deutschen Städte, Bd. 1, Hg. Karl Hegel, Leipzig 1862, [cyt. za:] Ewa Dobrowolska, Peter Niemz, Ein Beitrag zur Geschichte des Papiers, „Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology” 2015, nr 91, s. 47.
 • Wachowiak Mirosław, Nieinwazyjne badania graduału L13 przenośnym spektrometrem XRF, [w:] Pepliński Graduał L13. Dzieło. Badania. Konserwacja, red. J. Raczkowski, M. Jakubek-Raczkowska, Toruń 2019, s. 183–196.
 • Witkowski Piotr, Polkowski Paweł L., Obrazowanie z przekształceniem odbicia. Charakterystyka i zastosowanie metody, „Fontes Archeologici Posnanienses” 2018, t. 54, s. 213–234.
 • Wouters Jan, High performance liquid chromatography of anthraquinones: analysis of plant and insect extracts and dyed textiles, „Studies in Conservation” 1985, t. 30, nr 3, s. 119–127.
 • Zasada-Kłodzińska Daria, Basiul Elżbieta, Buszewski Bogusław, Szumski Michał, Analysis of Natural Dyes from Historical Objects by High performance Liquid Chromatography and Electromigration Techniques, „Critical Reviews in Analytical Chemistry” 2020.
 • Turris Sapientiae, PAN Biblioteka Kórnicka, https://platforma.bk.pan.pl/objs/255974 [dostęp: 2020.07.30].
 • Vitae sanctorum patrum, sive Vitas patrum, https://platforma.bk.pan.pl/search_results/255840 [dostęp: 2020.07.30].
 • Turris sapientiae, Bodleian Libraries, University of Oxford, https://digital.bodleian.ox.ac.uk/inquire/p/875d5360-3c62-4392-b120-371129ac05d0 [dostęp: 2020.07.27].
 • Wieża mądrości (Turris sapientiae), kolorowany drzeworyt z II połowy XV w./ Turris sapientiae [Turm der Weisheit] 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts Holzschnitt, koloriert, Germanisches Nationalmuseum, https://pl.wikipedia.org/wiki/Germanisches_Nationalmuseum [dostęp: 2020.07.27].
 • Jabłońska Elżbieta, Sprawozdanie z badań konserwatorskich dwóch wybranych dokumentów pergaminowych ze zbioru Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Toruń 2015 [komputeropis].
 • Wachowiak Mirosław, Kozielec Tomasz, Dokumentacja badań odbitki ksylograficznej z XV w. z przedstawieniem Wieży Mądrości pochodzącej z Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej, Toruń 2019 [komputeropis].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05a67484-8533-42f1-9c34-58db765e06c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.